Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Amacı;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın (TDS) amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman yetiştirmektir. Dolayısyla bu program Sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanları bilimsel kurallara uygun olarak toplayabilen, düzenleyebilen, arşivleyebilen, hizmete sunabilen, klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürütebilen sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler sağlık hizmetleri alanındaki kaliteyi artırmak amacıyla, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak tıbbi bilimsel bulgu ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan, tıbbi terminolojiye hakim, üst düzey tıbbi sekreterlik bilgisi olan, gerek sağlık hizmetlerinde yönetici gerekse akademik ve/veya sağlık uzmanının sağ kolu olabileceklerdir.

Mezunlarımız sağlık sektöründeki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık ile ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme   doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2017-2018  Eğitim Öğretim   yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında okumak isteyen bir öğrencinin öncelikli olarak insan sevgisi, sevme ve duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması, insanlarla iyi iletişim kurması, sağlığa ilgi duymalıdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı  olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri gereğince  öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması beklenmektedir. İnsan haklarına saygılı, yardım etmeyi seven, anlayışlı ve sabırlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin  gelişmiş olması beklenir.

Programın   Genel Yapısı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın (TDS) amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman yetiştirmektir. Dolayısıyla bu program Sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanları bilimsel kurallara uygun olarak toplayabilen, düzenleyebilen, arşivleyebilen, hizmete sunabilen, klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürütebilen sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler sağlık hizmetleri alanındaki kaliteyi artırmak amacıyla, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak tıbbi bilimsel bulgu ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan, tıbbi terminolojiye hakim, üst düzey tıbbi sekreterlik bilgisi olan, gerek sağlık hizmetlerinde yönetici gerekse akademik ve/veya sağlık uzmanının sağ kolu olabileceklerdir.

Diploma   ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan   öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik dalında önlisans diploması   verilir ve mezunlar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik "Meslek Elemanı " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma   Alanları

Bu programda mezun olanlar, devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

Kayıt   Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan   almak (YGS-4).

Sınavlar,   Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri  için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız  yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplam 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime   Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Üniversitelerin İlgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program   Türü

Tam Zamanlı

Program   Dili

Türkçe

Bölüm/Program   Başkanı

Öğr.Gör.Ayşe ERCAN

ayseercan@cag.edu.tr

 Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS   & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

  • Doküman ve tıbbi doküman ile ilgili bilgileri kavramak
  • Sağlık hizmetlerinin anlaşılması
  • Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrama
  • Tıbbi dokümanların önemini anlama
  • Hastanelerde tıbbi dokümantasyon işlemlerini tanıma
  • Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavranması
  • Hasta dosyası arşivlerinin tanınıp, düzenlenebilmesi
Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TDS-101 Halk Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
SAG-103 Tıbbi Terminoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TDS-107 Hastalıklar Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
BIL-113 Temel Bilgi Teknolojileri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
Toplam 18 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-102 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
SAG-104 İlk Yardım ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDS-104 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
MAT-116 Biyoistatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-201 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDS-201 Yazışma Teknikleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-202 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDS-204 On Parmak Yazım Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDS-206 Büro Yönetimi Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-208 Hastane Bilgi Sistemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HLK-214 Halkla İlişkiler ve İletişim Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 18 30
ING-101 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


TDS-101 Halk Sağlığı

Halk Sağlığı; Halk sağlığında temel kavramlar, Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık düzeyi Göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama, Ana – Çocuk sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama hizmetleri, İşçi ve iş yeri sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Genel beslenme, Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları, Yaşlılık ve sorunları, Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


ING-102 İngilizce II

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon

Tıbbi doküman ve dokümantasyonun tarihçesi hakkında bilgi verilecek tıbbi doküman ile ilgili temel kavramlar tanımlanacaktır. Tıbbi dokümanların önemi, mülkiyeti ve gizliliği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Tıbbi dokümanların çeşitleri, kullanımı ve standardizasyonu, hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi ve kayıt sisteminin kurulmasına yer verilecektir. Hasta dosyaları arşivinin organizasyonu ve bölümleri ve tıbbi dokümanlarda numaralandırma ve arşivleme işlemleri hakkında bilgilendirilecektir. Hastalık  ve ameliyatların standart terminolojisi, tıbbi dokümanlarda veri derleme işlemleri, istatistik ve raporlama işlemleri ve tıbbi dokümanlarda otomasyon sistemine yer verilecektir.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


SAG-103 Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminoloji ; Öğrencinin tıbbi terminoloji bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hastalık hizmetlerini yerine getirebilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. Vücut, yer ve komşuluk tanımları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemli bir bilgi sahibi olunması.


SAG-104 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk Yardım dersi; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, olay yeri değerlendirilmesi, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,  yetişkin, çocuk ve bebeklerde OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımı, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalarda ilk yardım, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmelerde ve hayvan ısırıklarında/sokmalarında ilk yardım, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, bilinç bozukluklarında (koma, şok, kalp krizi, hipoglisemi, epilepsi) ilk yardım, suda boğulmalarda ilk yardım, ve yaralı taşıma teknikleri konularını içermektedir.


TDS-104 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış; Sağlık kurum ve kuruluşları açısından örgütlerde birey ve birey davranışlarını; değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi, örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü gibi konular ışığında ele almak ve vaka analizleri ile pekiştirilmesini sağlamaktır.


TDS-107 Hastalıklar Bilgisi

BIL-113 Temel Bilgi Teknolojileri

Öncelikle akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında öğrencinin proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir


MAT-116 Biyoistatistik

Biyoistatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere ayrıca biyoistatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


HUK-201 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


ING-201 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TDS-201 Yazışma Teknikleri

Yazışma Teknikleri; Bu derste yazışmaların niteliksel özellikleri yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, yazı yazma süreci, imla Kuralları, yazılı basılı ve diğer belgelerin yasal dayanakları, kamu ve özel işletmelerde iş yazıları ve türleri, evrak ve dosya sistemleri, arşivin tanımı, arşivin önemi, arşiv yönetmeliği, arşiv kalite standartları/kurum ve işletmelerde kullanılan belge ve çeşitleri hakkında bilgi verilmektedir.


ING-202 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Sekreterlik ve sekreterlik mesleği hakkında bilgi verilerek sekreterin özellikleri, önemi, bilgi ve becerileri açıklanacaktır. Tıbbi sekreterlik mesleğinin diğer sekreterlik türlerinden farkı ve tıbbi sekreterlik meslek esasları, mevzuatta tıbbi sekreterlik ve meslek standartları ele alınacaktır. Mesleki etik konusuna değinilecektir. Sekreterlik mesleğinde stres yönetimi, sekreterlikte etkin iletişim ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Son olarak sekreterlikte belge ve evrak yönetimi, dosyalama ve arşivleme işlemleri açıklanacaktır. 


TDS-204 On Parmak Yazım Teknikleri

On Parmak Yazım Teknikleri dersi kapsamında; Sosyoteknik bir sistem olarak F Klavye tanımlanması ve ülkemiz için önemi, ergonomik çalışmak için doğru duruş pozisyonlarının açıklanması, bilgisayar işletim sistemine F klavye dilinin eklenmesi, F klavyedeki tuşların tanıtılması ve temel sıra tuşlarının, üst sıra tuşlarının, alt sıra tuşlarının, rakamların ve noktalama işaretlerinin açıklanması ve yerlerinin öğretilmesi, silme tuşu enter tuşu ve shift tuşunun doğru kullanımı öğretilecek ve sağlıkla ilgili metin çalışmalarıyla pekiştirilecek olup öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandırılacaktır.


TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ; Sağlık Hizmetleri Yönetimi dersi sağlık sektörü içinde görev yapacak olan tıbbi sekreterlerin genel olarak yönetim teorileri, yönetimin tarihçesi, yönetim süreçleri, yönetim biçimleri, iletişim, motivasyon, çatışma gibi konularda bilgilenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.


TDS-206 Büro Yönetimi Teknikleri

Yönetimin tarihçesine değinilecek ve yönetici kavram açıklanacaktır. Büro kavramı tanımlanacak ve türlerine değinilecektir. Bürolarda iş analizi, iş bölümü, organizasyonu ve sistem iyileştirme teknikleri açıklanacaktır. Ergonomik açıdan bürolar değerlendirilecek ve bürolarda iletişim yönetimi konusuna değinilecektir. Bürolarda yazışma yönetimi ve yazışma kuralları ve türlerine yer verilecektir. Bürolarda dosyalama teknikleri, zaman ve stres yönetimi, kriz ve imaj yönetimi konuları hakkında bilgiler kazandırılacaktır. 


TDS-208 Hastane Bilgi Sistemleri

Hastane Bilgi Sistemleri; Bu derste öğrencilere, hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, hastane bilgi yönetim sistemi kavramını ve fonksiyonunu, hastanelerde bilgi üretilen departmanları, hastanelerde yönetim faaliyetlerini desteklemede bilgi sistemlerini, kolay kullanım ve listeleme sistemlerini, finansal bilgi sistemlerini, malzeme bilgi sistemlerini, personel vari sistemlerini, hasta bilgilerinin gizliliğini, tanı ve tedavi bilgi sistemlerini, hasta kayıtları, laboratuvar ve eczane bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemlerinin öğretimi amaçlanmaktadır.


HLK-214 Halkla İlişkiler ve İletişim

Halkla İlişkiler ve İletişim; öznesi insan olan sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük öneme sahip etkili iletişim becerileri, sözlü ve sözsüz iletişim, örgütsel iletişim, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin yeri, önemi, amaçları, halkla ilişkiler modelleri gibi temel konuların yanında sağlık kuruluşlarının kendini daha iyi tanıtması, iç ve dış hedef kitlesi tarafından iyi tanınması, sağlık iletişimi ve modelleri, sağlık iletişiminde kriz yönetimi konularını içermektedir.


Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDS-201 Yazışma Teknikleri 3-0-3 06
TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri 3-0-3 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDS-101 Halk Sağlığı 3-0-3 06
TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon 3-0-3 06
SAG-103 Tıbbi Terminoloji 3-0-3 07
SAG-104 İlk Yardım ve Uygulamaları 3-0-3 06
TDS-104 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3-0-3 05
TDS-107 Hastalıklar Bilgisi 3-0-3 06
TDS-204 On Parmak Yazım Teknikleri 3-0-3 06
TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3-0-3 06
TDS-208 Hastane Bilgi Sistemleri 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I 4-0-4 05
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
ING-102 İngilizce II 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
BIL-113 Temel Bilgi Teknolojileri 3-0-3 04
MAT-116 Biyoistatistik 3-0-3 06
HUK-201 Hukuka Giriş 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
ING-202 İngilizce IV 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
TDS-206 Büro Yönetimi Teknikleri 3-0-3 06
HLK-214 Halkla İlişkiler ve İletişim 3-0-3 05