Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Amacı;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın (TDS) amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman yetiştirmektir. Dolayısyla bu program Sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanları bilimsel kurallara uygun olarak toplayabilen, düzenleyebilen, arşivleyebilen, hizmete sunabilen, klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürütebilen sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler sağlık hizmetleri alanındaki kaliteyi artırmak amacıyla, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak tıbbi bilimsel bulgu ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan, tıbbi terminolojiye hakim, üst düzey tıbbi sekreterlik bilgisi olan, gerek sağlık hizmetlerinde yönetici gerekse akademik ve/veya sağlık uzmanının sağ kolu olabileceklerdir.

Mezunlarımız sağlık sektöründeki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık ile ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme   doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2017-2018  Eğitim Öğretim   yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında okumak isteyen bir öğrencinin öncelikli olarak insan sevgisi, sevme ve duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması, insanlarla iyi iletişim kurması, sağlığa ilgi duymalıdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı  olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri gereğince  öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması beklenmektedir. İnsan haklarına saygılı, yardım etmeyi seven, anlayışlı ve sabırlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin  gelişmiş olması beklenir.

Programın   Genel Yapısı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın (TDS) amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman yetiştirmektir. Dolayısıyla bu program Sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanları bilimsel kurallara uygun olarak toplayabilen, düzenleyebilen, arşivleyebilen, hizmete sunabilen, klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürütebilen sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler sağlık hizmetleri alanındaki kaliteyi artırmak amacıyla, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak tıbbi bilimsel bulgu ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan, tıbbi terminolojiye hakim, üst düzey tıbbi sekreterlik bilgisi olan, gerek sağlık hizmetlerinde yönetici gerekse akademik ve/veya sağlık uzmanının sağ kolu olabileceklerdir.

Diploma   ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan   öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik dalında önlisans diploması   verilir ve mezunlar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik "Meslek Elemanı " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma   Alanları

Bu programda mezun olanlar, devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

Kayıt   Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan   almak (YGS-4).

Sınavlar,   Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri  için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız  yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplam 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime   Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre İşletme, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Program   Türü

Tam Zamanlı

Program   Dili

Türkçe

Bölüm/Program   Başkanı

Öğr.Gör.Hilal EKİM

hilalekim@cag.edu.tr

 Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS   & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

PÇ-1. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek, toplumsal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklere katkı verir ve kendini sürekli yenilemektedir.

PÇ-2. Sağlık hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

PÇ-3. Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrayarak dokümanların önemini anlar ve sorun çözümüne odaklanır

PÇ-4.  Alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi ve ilkyardım uygulamaları ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve kavramları hatasız olarak kullanır.

PÇ-5. Sağlık kayıtlarına yönelik istatistiki veriyi hazırlar ve sunar. Halk sağlığı çalışmaları için kaynak sağlar.

PÇ-6. Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavrar, hasta dosyasını arşiv kurallarına uygun düzenler.

PÇ-7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.

PÇ-8. Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır ve tıbbi dokümantasyon süreçleri ile ilgili hastane otomasyon işlemlerini yapar

PÇ-9. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder

PÇ-10. Mesleki sorumlulukların farkında olup bunları çalışma ortamında kullanır (hasta bilgilerini gizli tutma, dosyaları düzgün tutma, tıbbi dokümanların muhafazası, hasta ve hasta yakınları ile nazik iletişim kurma, tıbbi araştırmalarda sağlık çalışanlarına yardımcı olma vb).

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDS-101 Halk Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
SAG-103 Tıbbi Terminoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TBT-103 Temel Bilgi Teknolojileri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 04
ING-131 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 16 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDS-107 Hastalıklar Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
SAG-110 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
ING-132 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
MAT-144 Biyoistatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 14 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HUK-203 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDS-207 Yazışma Teknikleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
ING-221 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 15 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDS-202 Sağlık Kurumlarında İletişim Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TDS-204 On Parmak Yazım Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDS-206 Büro Yönetimi Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
STJ-210 Staj Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TDS-210 Hastane Bilgi Sistemleri Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 06
BTP-218 Bitirme Projesi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
ING-222 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 19 40
TDS-101 Halk Sağlığı

Halk Sağlığı; Halk sağlığında temel kavramlar, Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık düzeyi Göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama, Ana – Çocuk sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama hizmetleri, İşçi ve iş yeri sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Genel beslenme, Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları, Yaşlılık ve sorunları, Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon

Tıbbi doküman ve dokümantasyonun tarihçesi hakkında bilgi verilecek tıbbi doküman ile ilgili temel kavramlar tanımlanacaktır. Tıbbi dokümanların önemi, mülkiyeti ve gizliliği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Tıbbi dokümanların çeşitleri, kullanımı ve standardizasyonu, hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi ve kayıt sisteminin kurulmasına yer verilecektir. Hasta dosyaları arşivinin organizasyonu ve bölümleri ve tıbbi dokümanlarda numaralandırma ve arşivleme işlemleri hakkında bilgilendirilecektir. Hastalık  ve ameliyatların standart terminolojisi, tıbbi dokümanlarda veri derleme işlemleri, istatistik ve raporlama işlemleri ve tıbbi dokümanlarda otomasyon sistemine yer verilecektir.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


SAG-103 Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminoloji ; Öğrencinin tıbbi terminoloji bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hastalık hizmetlerini yerine getirebilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. Vücut, yer ve komşuluk tanımları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemli bir bilgi sahibi olunması.


TBT-103 Temel Bilgi Teknolojileri

Öncelikle akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında öğrencinin proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir


TDS-107 Hastalıklar Bilgisi

Sağlık hizmetinin ne olduğu ve sağlığı etkileyen faktörler hakkında bilgi verilecektir. Vücut sistemleri, organları ve fonksiyonlarına göre endokrin sistem ve hastalıkları, hematolojik sistem ve hastalıkları, eklem bağ doku ve hastalıkları, kardiyovasküler sistem ve hastalıkları, sindirim sistemi ve hastalıkları, sinir sistemi ve hastalıkları, solunum sistemi ve hastalıkları, üriner sistem ve hastalıkları ve deri hastalıklarını içermektedir.


SAG-110 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış; Sağlık kurum ve kuruluşları açısından örgütlerde birey ve birey davranışlarını; değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi, örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü gibi konular ışığında ele almak ve vaka analizleri ile pekiştirilmesini sağlamaktır.


IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk yardım tanımını ve önemi hakkında bilgilendirme yapmak ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farkları ortaya koymaktır. İlk yardım temel uygulamalarını öğretmek hasta ile yaralıyı değerlendirebilmek, kanama ve şokta ilk yardım uygulayabilme, burkulma, çıkık ve kırıklarda, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda ilk yardım becerisi kazandırmaktır.


ING-131 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-132 İngilizce II

İngilizce II dersi öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


MAT-144 Biyoistatistik

Biyoistatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere ayrıca biyoistatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


TDS-202 Sağlık Kurumlarında İletişim

Öznesi insan olan sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük öneme sahip etkili iletişim becerileri, sözlü ve sözsüz iletişim, örgütsel iletişim, sağlık kuruluşlarında iletişimin yeri, önemi, amaçları gibi temel konuların değerlendirilecektir. Sağlık kuruluşlarının kendisini daha iyi tanıtması, iç ve dış hedef kitlesi tarafından iyi tanınması, sağlık iletişimi ve modelleri, sağlık iletişiminde kriz yönetimi konularını içermektedir.


HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Sekreterlik ve sekreterlik mesleği hakkında bilgi verilerek sekreterin özellikleri, önemi, bilgi ve becerileri açıklanacaktır. Tıbbi sekreterlik mesleğinin diğer sekreterlik türlerinden farkı ve tıbbi sekreterlik meslek esasları, mevzuatta tıbbi sekreterlik ve meslek standartları ele alınacaktır. Mesleki etik konusuna değinilecektir. Sekreterlik mesleğinde stres yönetimi, sekreterlikte etkin iletişim ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Son olarak sekreterlikte belge ve evrak yönetimi, dosyalama ve arşivleme işlemleri açıklanacaktır. 


TDS-204 On Parmak Yazım Teknikleri

On Parmak Yazım Teknikleri dersinde; F ve Q klavye tipleri, F ve Q klavyelerin standart tuş düzenleri, F ve Q klavyelerin temel sıra tuşları, klavye kullanımında standart vücut poziyonları, tuş vuruşlarında doğru parmak kullanımları, nizami klavyeve kullanımı, standart klavye antrenmanları, hız-sürat antrenmanları, standart on parmak yazım teknikleri, bilgisayarda hızlı ve verimli metin yazımı konuları ele alınmaktadır.


TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ; Sağlık Hizmetleri Yönetimi dersi sağlık sektörü içinde görev yapacak olan tıbbi sekreterlerin genel olarak yönetim teorileri, yönetimin tarihçesi, yönetim süreçleri, yönetim biçimleri, iletişim, motivasyon, çatışma gibi konularda bilgilenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.


TDS-206 Büro Yönetimi Teknikleri

Yönetimin tarihçesine değinilecek ve yönetici kavram açıklanacaktır. Büro kavramı tanımlanacak ve türlerine değinilecektir. Bürolarda iş analizi, iş bölümü, organizasyonu ve sistem iyileştirme teknikleri açıklanacaktır. Ergonomik açıdan bürolar değerlendirilecek ve bürolarda iletişim yönetimi konusuna değinilecektir. Bürolarda yazışma yönetimi ve yazışma kuralları ve türlerine yer verilecektir. Bürolarda dosyalama teknikleri, zaman ve stres yönetimi, kriz ve imaj yönetimi konuları hakkında bilgiler kazandırılacaktır. 


TDS-207 Yazışma Teknikleri

Yazışma Teknikleri; Bu derste yazışmaların niteliksel özellikleri yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, yazı yazma süreci, imla Kuralları, yazılı basılı ve diğer belgelerin yasal dayanakları, kamu ve özel işletmelerde iş yazıları ve türleri, evrak ve dosya sistemleri, arşivin tanımı, arşivin önemi, arşiv yönetmeliği, arşiv kalite standartları/kurum ve işletmelerde kullanılan belge ve çeşitleri hakkında bilgi verilmektedir.


STJ-210 Staj

TDS-210 Hastane Bilgi Sistemleri

Hastane Bilgi Sistemleri; Bu derste öğrencilere, hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, hastane bilgi yönetim sistemi kavramını ve fonksiyonunu, hastanelerde bilgi üretilen departmanları, hastanelerde yönetim faaliyetlerini desteklemede bilgi sistemlerini, kolay kullanım ve listeleme sistemlerini, finansal bilgi sistemlerini, malzeme bilgi sistemlerini, personel vari sistemlerini, hasta bilgilerinin gizliliğini, tanı ve tedavi bilgi sistemlerini, hasta kayıtları, laboratuvar ve eczane bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemlerinin öğretimi amaçlanmaktadır.


BTP-218 Bitirme Projesi

ING-221 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-222 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri 3-0-3 06
TDS-207 Yazışma Teknikleri 2-0-2 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDS-101 Halk Sağlığı 3-0-3 06
TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon 3-0-3 06
SAG-103 Tıbbi Terminoloji 3-0-3 07
TDS-107 Hastalıklar Bilgisi 3-0-3 06
SAG-110 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 2-0-2 05
IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları 2-0-2 06
TDS-204 On Parmak Yazım Teknikleri 3-0-3 06
TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
TBT-103 Temel Bilgi Teknolojileri 2-0-2 04
ING-131 İngilizce I 3-0-3 05
ING-132 İngilizce II 3-0-3 05
MAT-144 Biyoistatistik 2-0-2 06
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
TDS-202 Sağlık Kurumlarında İletişim 2-0-2 05
HUK-203 Hukuka Giriş 2-0-2 05
TDS-206 Büro Yönetimi Teknikleri 3-0-3 06
ING-221 İngilizce III 3-0-3 05
ING-222 İngilizce IV 3-0-3 05
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
STJ-210 Staj 2-0-2 05
TDS-210 Hastane Bilgi Sistemleri 2-0-2 06
BTP-218 Bitirme Projesi 2-0-2 05