Meslek Yüksekokulu

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-105 Psikolojiye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 15 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-108 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 08
SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 12 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
HUK-203 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 13 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
SHP-206 Mesleki Etik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
MYO-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 20 41