Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Sosyal hizmet alanına ilişkin kavramlara, kuramlara ve alanıyla ilgili bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Sosyal hizmet mesleğine ilişkin teori ve uygulama bilgisine sahip olur.            

2. Sosyal hizmetin uygulama alanlarını tanır ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenir.      

3. Mesleki görüşme ve raporlama becerisiyle beraber sosyal hizmet mevzuatı bilgisine de sahip olur.

4. Edindiği teorik ve uygulama bilgi birikimiyle sosyal sorunlara yönelik farkındalığı artar ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5. Kültürel farklılık ve çeşitliliği temel alarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel bir anlayışla sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda sosyal politika geliştirme becerisine sahip olur.

6. Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olur ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturur.           

7. Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilir ve bu kurallara uyma becerisine sahip olur.               

8. Eleştirel bir bakış açısına sahip olarak olayları, durumları ve edindiği bilgileri analiz edilme becerisine sahip olur.        

9. Sosyal hizmet alanında planlı değişim sürecine hakim olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahaleler geliştirebilecek beceriye sahip olur.           

10. Sosyal hizmet alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilgisayar programları kullanım becerisine sahip olur.               

11. Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.            

12. Sosyal hizmet alanıyla ilgili kaynakları tarayabilecek ve temel düzeyde iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

                                                                                                                                            

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1. Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışma arkadaşlarına alanla ilgili bilgileri aktarabilme yetisine sahiptir.

2. Teorikte edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilme ve entegre edebilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Sosyal hizmet alanıyla ilgili edindiği bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi doğru bir şekilde yapar.

2. Alanıyla ilgili konularda araştırma ve çalışma yapar.

3. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedefleri gerçekleştirir.

4. Sosyal himzet alanlarına yönelik yeni amaç ve hedefler belirler.

X

X

X

X

 

X

 

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir ve güçlendirir.

2. Yaşam boyu öğrenme felsefesine sahiptir.

   

X

X

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Mesleki alanda paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.

2. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3. Yenilikleri takip etme becerisine sahiptir.

4. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.

5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

6. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

X

X

 

X

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sosyal hizmet mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.

2. Mesleki görüşme yapabilme ve sosyal inceleme raporu yazma becerisine sahiptir.

3. Sosyal hizmet etiği bilgisine sahiptir ve sosyal hizmet etiği çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirir.

4. Müracaatçılar ve toplumsal kaynaklar arasında bağlantı kurarak müracaatçıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlar.

X

X

X

X

X

X