İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK PROGRAMI

Amaç:

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programının amacı finans ve bankacılık bilimleri alanında finans dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Hedefler:

  • Öğrencileri finans ve bankacılık bilimleri alanında uluslararası finans ve bankacılık dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)
  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entellektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)

 

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK PROGRAMI

PROGRAM TANIMI

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1997 yılında kurulmuştur: Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050.

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programının amacı finans ve bankacılık bilimleri alanında finans dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.  

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun “ 24.04.1998/007747” tarih ve sayılı onayı ile öğrenime başlamıştır.

 

Gereken Nitelikler

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümünde okuyacak öğrencilerin analitik düşünmeye yatkın, matematiksel işlemlerle analiz yapabilen ve buna bağlı pratik kararlar alabilen, dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeyi seven, çok boyutlu ve neden-sonuç ilişkisi içinde düşünebilen,  yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzeyde bireyler olması beklenir. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm öğrencisinin en az bir yabancı dili çok iyi bilmesi ve bilgisayar kullanımında etkin olması gerekir.

Programın Genel Yapısı

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı; Öğrencileri finans ve bankacılık bilimleri alanında uluslararası finans dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatmak ve yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer yerel ya da uluslararası üniversitelerde öğrenimine başlamış olan öğrenciler YÖK ve Çağ Üniversitesi yönetmeliklerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Daha önce alınmış ve başarılmış eşdeğer dersler muafiyet kapsamında değerlendirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesi’nin  WEB sayfasını (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari ) ziyaret ediniz.

Sınav Şartları ve Değerlendirme

Sınav koşulları her ders için ayrı olarak belirlenmiştir. Ancak, genel olarak bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin sınav düzenlemeleri, değerlendirme ve not verme bilgilerine bakınız.

Derece Alma  Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (DNO) 3.00 ve üzeri olursa "Onur" ve 3,50 ve üzeri olursa "Yüksek Onur" belgesi ile ödüllendirilirler.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Uluslararası Finans ve Bankacılık programından mezun olabilmesi  için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve tüm dersleri (240 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Bölümü bitirenin alacağı unvanlar:

Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümünü bitiren öğrenciler Lisans Derecesini, tanınan bütün hak ve yetkileriyle birlikte almaya hak kazanır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası özel ve kamu sektörlerindeki kurumlarda ve şirketlerde, bankalarda, kalifiye işgücü olarak çalışabilme fırsatına sahiptirler. Mezunların çoğunluğu kendi aile şirketlerinde çalışmakta iken diğerleri geniş iş olanakları sunan firmalarda çalışmaktadırlar.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans-doktora) programlarına devam edebilirler.

Devam Durumu

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi A.Gökhan SÖKMEN

gokhansokmen@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 

Fax: +90 324 6514811

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi A.Gökhan SÖKMEN

gokhansokmen@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

 

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel iletişim sağlamak içim raporlar ve sunumlar üretir,

2. Alanındaki bilgi teknolojisi araçlarını profesyonel biçimde kullanır,

3. Finansın geleneksel alanlarındaki temel iş kavramlarını tanımlar,

4. Küresel iş ortamlarında kararlar alırken etik ve yasal ilkeleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. İşletme yönetiminin muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri tartışır,

8. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetme ve kontrol etme gibi finansal yönetimin işlevlerini kontrol eder,

9. Çağdaş iş problemlerini çözmek için analitik araçları ve eleştirel düşünmeyi kullanır.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IFN-101 Finansal Okuryazarlık Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAT-101 İşletmeler İçin Matematik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 01
FLE-103 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 06
MAN-105 İşletme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
OSD-110 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 18 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-0-1 02
MAT-102 İşletmeler İçin İstatistik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ECO-104 İktisat Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-104 Mesleki İngilizce II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 06
IFN-104 Uluslararası Bankacılığa Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 16 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IFN-201 Uluslararası Finansal Pazarlar I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
LAW-201 Hukuk I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-203 Mesleki İngilizce III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-203 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
OSD-210 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 17 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IFN-202 Uluslararası Finansal Pazarlar II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
LAW-202 Hukuk II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLE-204 Mesleki İngilizce IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-204 Finansal Muhasebe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 18 33
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-305 Para ve Banka Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-307 İşletme Finansmanı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-303 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-501 Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-310 Finansal Yönetim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-312 Uluslararası Bankacılık Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-314 E-Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-304 İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-601 Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-403 Türkiye Ekonomisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-413 Finansal Türev İşlemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-417 Uluslararası Bankacılık Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-403 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-701 Yedinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-400 Küresel Ekonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-446 İşletme Simülasyonu Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ELC-801 Sekizinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
FLX-404 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
IFN-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
ULUSLARARASI FİNANS  & BANKACILIK  PROGRAMI
ULUSLARARASI FİNANS  & BANKACILIK  PROGRAMI "FIN" Amaç ve Hedefler
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 1. Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2.Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir. İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır. İş problemlerini çözmede araştırma becerilerini kullanır Küresel bir ortamda yasal, etik ve ekonomik iş standartlarını uygular İş problemlerini çözmede araştırma becerilerini kullanır Bir iş senaryosunda bir değişim girişimini etkilemek için stratejik planlama becerilerini uygular. Geleneksel iş alanlarında temel kavramları uygular. Yüksek performanslı bir ekip ve işbirlikçi ortamın geliştirilmesine katkıda bulunur. Karar vermek ve sorunları çözmek için bilgi edinme ve işleme yeteneğini gösterir.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1.  İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder. 2. Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır. 3.Finansın temel kavramlarını tanımlar. 4.  İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5.  Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. 7.  İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular. 8. Finansal yönetimin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını koordine eder. 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl                  
FEA-101 Oryantasyon I X X   X   X   X  
IFN-101 Finansal Okuryazarlık X     X X X      
MAT-101 İşletme Matematiği   X     X        
TUR-101 Türkçe I X         X      
FLE-103 Mesleki İngilizce I X         X   X  
MAN-105 İşletme      X       X    
SEC-101 (Gelişim ve Yaşam Programı)                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl / İkinci Yarıyıl                  
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
MAT-102 İşletme İstatistiği   X X           X
TUR-102 Türkçe II X         X      
ECO-104 İktisat     X X          
FLE-104 Mesleki İngilizce II X         X   X  
IFN-104 Uluslararası Bankacılığa Giriş     X   X   X   X
İkinci Yıl /Üçüncü Yarıyıl                  
IFN 201 Uluslararası Finansal Pazarlar I   X X   X       X
MAN 203 Muhasebe Prensipleri   X X X          
LAW 201 Hukuk I        X          
HIS   201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE  203 Mesleki İngilizce  III X   X X          
İkinci Yıl /Dördüncü Yarıyıl                  
IFN 202 Uluslararası Finansal Pazarlar  II     X   X       X
MAN 204 Finasal Muhasebe   X              
LAW 202 Hukuk II        X          
HIS   202 Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi II        X X        
FLE  204 Mesleki İngilizce  IV X   X   X        
Üçüncü Yıl/Beşinci Yarıyıl                  
MAN 331 Çağdaş Pazarlama Sorunları     X   X X X   X
MAN 307 İşletme Finansmanı   X X   X       X
ECO 305 Para & Banka     X   X        
FL.  303 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-501 (Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
ITL 313 Sanal Dünyalar X     X X   X X
ITL 305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler   X X X   X X    
MAN 329 Müşteri İlişkileri Yönetimi   X   X X        
Üçüncü Yıl /Altıncı Yarıyıl                  
IFN 314 E-Ticaret   X X X   X     X
IFN 312 Uluslararası Bankacılık       X X       X
MAN 310 Finansal Yönetim     X   X       X
FL. 304 İkinci Yabancı Dil  II (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-601 (Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I )                  
MAT 302 İşletme Araştırma Yöntemleri X   X X X   X X X
ITL 314 Sanal Dünyalar X     X X   X X
ITL-310 İşletmeler için Yeni Teknolojiler   X X X   X X    
Dördüncü Yıl / Yedinci Yarıyıl                   
IFN 415 Finansal Tablolar Analizi   X   X X        
IFN 413 Finansal Türev İşlemleri             X X  
IFN 417 Uluslararası Bankacılık Uygulamaları     X X        
FL.  403 İkinci Yabancı Dil III (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-701( Yedinci  Yarıyıl Seçimlik Dersleri)                  
ECO 403 Türkiye Ekonomisi         X       X
IFN 421 Yatırım Analizi         X   X   X
MAN 433 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk    X X X          
Dördüncü Yıl /Sekizinci Yarıyıl