İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel iletişim sağlamak içim raporlar ve sunumlar üretir,

2. Alanındaki bilgi teknolojisi araçlarını profesyonel biçimde kullanır,

3. Finansın geleneksel alanlarındaki temel iş kavramlarını tanımlar,

4. Küresel iş ortamlarında kararlar alırken etik ve yasal ilkeleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. İşletme yönetiminin muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri tartışır,

8. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetme ve kontrol etme gibi finansal yönetimin işlevlerini kontrol eder,

9. Çağdaş iş problemlerini çözmek için analitik araçları ve eleştirel düşünmeyi kullanır.