İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI

ÖĞRENME KAZANIMLARI (ÖK)

1.Uluslararası finans ve bankacılık alanına ilişkin teori ve ilkelere hakimdir ve bu teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.

2.İşletme biliminin temel bilgilerine sahiptir.

3.Uluslararası finans ve bankacılık alanının gerektirdiği temel ekonomi konularında bilgi sahibidir.

4.Ülkenin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak;  uluslararası finans ve bankacılık yönetimine ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlama yeteneğine sahiptir. 

5.Bankacılık sistemi, finansal yönetim ve uluslararası finans konularında bilgi sahibidir.

6.Sigorta ve risk yönetimi konularında bilgi sahibidir. Uluslararası finansal sistemi ve ödeme sistemlerini bilir.

7.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

8.Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder ve İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

9.Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında, diğer meslek grupları ile iş birliği içinde, optimal çözümler üretir.

10.İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması ve uygulaması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.

11.Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12.Finansal piyasalar ve bu piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibidir.

13.İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.

14.Temel insan haklarına saygılı olarak sosyal adalet, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında toplumun bilinçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde görev alır.

 

 

 

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel iletişim sağlamak içim raporlar ve sunumlar üretir,

2. Alanındaki bilgi teknolojisi araçlarını profesyonel biçimde kullanır,

3. Finansın geleneksel alanlarındaki temel iş kavramlarını tanımlar,

4. Küresel iş ortamlarında kararlar alırken etik ve yasal ilkeleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. İşletme yönetiminin muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri tartışır,

8. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetme ve kontrol etme gibi finansal yönetimin işlevlerini kontrol eder,

9. Çağdaş iş problemlerini çözmek için analitik araçları ve eleştirel düşünmeyi kullanır.