İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                     
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI Amaç ve Hedefler
"IRE"
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
                                                                                                                TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel Uluslararası İlişkiler Çevre Temel Uluslararası İlişkiler Liderlik Temel Uluslararası İlişkiler Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir. İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır. İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır. İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır. İşletme ile ilgili temel kavramları uygular. Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur. Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,   4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, 7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,  8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder, 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl                  
ECO 105 İktisat     X X          
IRE 101 Siyaset Bilimine Giriş     X X     X    
IRE 107 Diplomasi Tarihi I         X   X    
TUR 101 Türkçe I  X         X      
FLE  101 Birinci Yıl İngilizcesi I  X         X   X  
FEA 101 Oryantasyon x X   X   X   X  
FLX 101 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         X   X  
SEC101 Gelişim ve Yaşam Programı                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl                  
IRE 108 Uluslararası İlişkilere Giriş     X   X   X    
FEA 102 Oryantasyon (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
IRE100 Uluslararası İlişkilerde Konuşma ve Anlama Becerileri     X   X   X    
IRE 110 Diplomatic History II         X   X    
TUR 102 Türkçe II X         X      
FLE  102 Birinci Yıl İngilizcesi II X         X   X  
FLX 102 İkinci Yabancı Dil II (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         x   x  
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl                  
IRE 213 Uluslararası İlişkiler Teorileri     X X X     X  
IRE 215 İnsan Hakları   X X   X     X X
IRE 217 Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar       X X       X
HIS   201 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE  201 İkinci Yıl İngilizcesi I  X         X X X  
FLX 201 İkinci Yabancı Dil III (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         x   x  
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl                  
IRE 204 Siyasi Düşünce Tarihi     X X X X      
IRE 220 Uluslararası Siyasi Organizasyonlar   X X X X X X X X
FEA 200 Eleştirel Düşünce       X     X   X
IRE 236 Küresel Çatışma ve İşbirliği     X X X   X   X
HIS   202 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi II       X X        
FLE  202 İkinci Yıl İngilizcesi II X         X X X  
FLX 202 İkinci Yabancı Dil IV (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         x   x  
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl                  
LAW 301 Uluslararası Hukuk I                X X           X                  X    
IRE 301 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar   X X   X X X   X
IRE 331 Uluslararası Güvenlik     X X     X   X
IRE 337 Güncel Enerji Sorunları X           X X X
IRE 333 AB Politikaları     X   X   X   X
IRE 311 Uluslararası İlişkilerde İletişim  X X   X         X
FL.  303 İkinci Yabancı Dil V (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl                  
LAW 301 Uluslararası Hukuk II               X X           X              X    
IRE 336 Uluslararası Terörizm   X X       X   X
IRE 310 Ortadoğu Siyasi Tarihi   X       X     X
IRE 338 Uluslararası İlişkiler Konulu Filmler             X   X
FLE 304 Akademik Yazışma X X   X         X
FL. 304 İkinci Yabancı Dil VI (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl                  
FLE 403 Profesyonel Yazışma ve Hitabet              X X   X      
IRE 409 Türk Siyaseti     X   X       X
IRE 419 Uluslararası Siyasi Ekonomi     X     X X X X
IRE 425 Amerika ve Dünya Politikası     X X     X X  
IRE435 Uluslararası Ticarette Hukuk         X     X  
IRE439 Uluslararası İlişkilerde Simulasyon                  
FL.  403 İkinci Yabancı Dil VII (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl                  
FLE 404 Sunum Becerileri ve İletişimsel Yazışma   X             X
IRE 4XX Bitirme Çalişması X X X X X X X X X
IRE462 Uluslararası İlişkilerde Staj X   X X X X X   X
IRE460 Uluslararası İlişkilerde Girişimcilik X   X X X X X   X
IRE464 Uluslararası İlişkiler Projesi X X X X X X X X X