İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Amaç:

Uluslararası İşletme Yönetimi Programının amacı işletme ve yönetim bilimleri alanında iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Hedefler:

  • Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)
  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entellektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IFN-101 Finansal Okuryazarlık Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-101 İşletmeler İçin Matematik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 01
FLE-103 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 06
MAN-105 İşletme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
OSD-110 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 18 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-100 Uluslarası İşletme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAT-102 İşletmeler İçin İstatistik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ECO-104 İktisat Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FEA-104 Kariyer Planlama Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-0-1 02
FLE-104 Mesleki İngilizce II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 06
Toplam 16 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
LAW-201 Hukuk I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-203 Mesleki İngilizce III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-203 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-205 Yönetim Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
OSD-210 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 17 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
LAW-202 Hukuk II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLE-204 Mesleki İngilizce IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-204 Finansal Muhasebe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-220 Örgütsel Davranış Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 18 33
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-307 İşletme Finansmanı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-319 Üretim Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-303 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-501 Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-308 Yöneylem Araştırması Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-310 Finansal Yönetim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-314 E-Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-304 İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-601 Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-401 İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ECO-403 Türkiye Ekonomisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-433 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLX-403 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-701 Yedinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-400 Küresel Ekonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-446 İşletme Simülasyonu Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-404 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-801 Sekizinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
MAN-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri
Dersler ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları için Matris (ISLO'lar) 1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, 2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder.
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim  Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE"  Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir.  İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır.  İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.  İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.  İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır. İşletme ile ilgili temel kavramları uygular.  Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur.  Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder. 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. Geleneksel ticaret ve lojistik alanlarındaki temel  kavramları tanımlar. 4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. 7. İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular. 8. Farklı iş ortamlarında planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme gibi ticaret ve lojistik yönetiminin fonksiyonlarını koordine eder. 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Dersin Adı PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl / Birinci Yarıyıl                  
FEA-101 Oryantasyon I X X   X   X   X  
MAN 105 İşletme     X       X    
MAT 101 İşletme İstatistiği   X     X        
INT 103 Kültür ve İletişime Giriş X     X X X      
TUR 101 Türkçe I X         X      
FLE  101 Mesleki İngilizce I X         X   X  
SEC-101 (Gelişim ve Yaşam Programı)                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101  Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamalarıs X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl / İkinci Yarıyıl                  
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
ECO 104 İktisat     X X          
MAT 102 İşletme İstatistiği   X X           X
MAN 100 Uluslararası İşletme     X       X    
TUR 102 Türkçe II X         X      
FLE  102 Mesleki İngilizce II X         X   X  
İkinci Yıl / Üçüncü Yarıyıl                  
MAN 205 Yönetim Prensipleri     X X   X   X  
MAN 203 Muhasebe Prensipleri   X X         X X
LAW 201 Hukuk I       X X       X
HIS   201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE  203 Mesleki İngilizce III X         X X X  
İkinci Yıl / Dördüncü Yarıyıl                  
MAN 220 Örgütsel Davranış     X X   X      
MAN 204 Finansal Muhasebe   X X         X X
LAW 202 Hukuk II       X X       X
HIS   202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II       X X        
FLE  204 Mesleki İngilizce IV X         X X X  
Üçüncü Yıl / Beşinci Yarıyıl                  
MAN 331 Çağdaş Pazarlama Sorunları     X   X X X   X
MAN 307 İşletme Finansmanı     X X     X   X
MAN 319 Üretim Yönetimi             X   X
FL.  303 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-501 (Beşinci Yarıyıl Seçmeli Dersleri I)                  
ITL-305  İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler                  
MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi   X   X X        
ITL-313 Sanal Dünyalar   X     X X   X X
Üçüncü Yıl / Altıncı Yarıyıl                  
IFN 314 E-Ticaret   X   X   X     X
MAN 308 Yöneylem Araştırması             X   X
PUB 308 İş & İdari İletişim X X   X         X
FL. 304 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-601 (Altıncı Yarıyıl Seçmeli Dersleri I)                  
ITL-310  İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler                  
MAT-302 İşletme Araştırma Yöntemleri X   X X X   X X X
ITL-314 Sanal Dünyalar   X     X X   X X
Dördüncü Yıl / Yedinci Yarıyıl                  
MAN-401 İnsan Kaynakları Yönetimi     X X   X      
ECO-403 Türkiye Ekonomisi     X   X       X
PUB-405 Stratejik Yönetim           X   X X
FL.  403 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-701 (Yedinci Yarıyıl Seçmeli Dersleri I)                  
MAN-433 İş Etiği & Sosyal Sorumluluk         X   X    
MAN-435 Aile İşletmeleri   X X X   X     X
Dördüncü Yıl / Sekizinci Yarıyıl                  
MAN 4XX Bitirme Çalışması X X X X X X X X X
MAN 446 İşletme Simülasyonu   X   X X        
FL. 404 İkinci Yabancı Dil IV (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-801 (Sekizinci Yarıyıl Seçmeli Dersleri I)                  
MAT-440 Pazarlama & Sürdürülebilirlik X   X     X     X
ECO-400 Küresel Ekonomi                 X
MAN 404 Proje Planlama   X