İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PROGRAMI

ÖĞRENME KAZANIMLARI (ÖK)

1.Uluslararası ticaret ve lojistik alanına ilişkin teori ve ilkelere hakimdir ve bu teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.

2.İşletme biliminin temel bilgilerine sahiptir.

3.Uluslararası ticaret ve lojistik alanının gerektirdiği temel ekonomi ve ekonomik coğrafya konularında bilgi sahibidir.

4.Ülkenin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak;  uluslararası ticaret ve lojistik yönetimine ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlama yeteneğine sahiptir. 

5.Depolama, stok yönetimi ve taşımacılık konularında bilgi sahibidir

6.Sigorta ve risk yönetimi konularında bilgi sahibidir. Uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekillerini bilir.

7.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

8.Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder ve İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

9.Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında, diğer meslek grupları ile iş birliği içinde, optimal çözümler üretir.

10.İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması ve uygulaması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.

11.Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12.Paketleme ve katma değerli hizmetler konusunda bilgi sahibidir.

13.İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.

14.Temel insan haklarına saygılı olarak sosyal adalet, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında toplumun bilinçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde görev alır.

 

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. İşletmeciliğin temel kavramlarını tanımlar,

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. İşletmenin pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular,

8. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını koordine eder,

9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.