İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

BECERİ ve YETKİNLİK EĞİTİMLERİ:

Öğrencilerimize temel ve teknik bilginin yanısıra BECERİ ve YETKİNLİK kazandırıyoruz.

Bu kapsamda; günümüz iş dünyasında aranan ve istenen; Eleştirel Düşünme (Critical Thinking), Eğilim Yönetimi (Lean Thinking), yazılı ve sözlü iletişim becerileri, güncel ve yaygın bilişim teknolojilerini kullanma,  liderlik, takım çalışması ve kişilerarası iletişim becerileri, topluma ve çevreye duyarlı ve sorumlu davranma, öğrenmeyi öğrenme özetle öğrencilerimizin kendini ifade etme ve özgüvenlerini pekiştirmeye Business Communication, Commercial Communication,  Conflict Management, Professional Writing & Public Speaking, Presentation Skills & Communicative Writing  gibi Programlarımızda yer alan derslerle doğrudan katkıda bulunuyoruz.