İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KARİYER PLANLAMA / YÖNLENDİRME ve İŞE YERLEŞTİRME:

 

Kariyer Planlama öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.

KARİYER PLANLAMA ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİ ve YETKİNLİK EĞİTİMLERİ:

Öğrencilerimize temel ve teknik bilginin yanısıra BECERİ ve YETKİNLİK kazandırıyoruz.

Bu kapsamda; günümüz iş dünyasında aranan ve istenen; Eleştirel Düşünme (Critical Thinking), Eğilim Yönetimi (Lean Thinking), yazılı ve sözlü iletişim becerileri, güncel ve yaygın bilişim teknolojilerini kullanma,  liderlik, takım çalışması ve kişilerarası iletişim becerileri, topluma ve çevreye duyarlı ve sorumlu davranma, öğrenmeyi öğrenme özetle öğrencilerimizin kendini ifade etme ve özgüvenlerini pekiştirmeye Business Communication, Commercial Communication,  Conflict Management, Professional Writing & Public Speaking, Presentation Skills & Communicative Writing  gibi Programlarımızda yer alan derslerle doğrudan katkıda bulunuyoruz.

 

İKİNCİ YABANCI DİL:  Çince’yi Çinli’den, Fransızca’yı Fransızdan öğrenin:

Programlarımızda yer verdiğimiz ikinci yabancı dil eğitimi ile A2 düzeyinde Fransızca, Almanca, Rusça, Çince ve İspanyolca derslerini öğrencilerimizin tercihlerine sunuyoruz ve bu dilleri ilgili ülkelerin okutmanları ile öğretiyoruz.