İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder.

PÇ 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır.

PÇ 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir.

PÇ 4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

PÇ 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur.

PÇ 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır.

PÇ 7. Uluslararası İşletme alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular.

PÇ 8. Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder.

PÇ 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.