İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

ÖĞRENME KAZANIMLARI (ÖK)

1.Uluslararası işletme yönetimi alanına ilişkin teori ve ilkelere hâkimdir ve bu teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.

2.İşletme biliminin temel bilgilerine sahiptir.

3.Uluslararası işletme yönetimi alanının gerektirdiği temel ekonomi konularında bilgi sahibidir.

4.Ülkenin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak;  uluslararası işletme yönetimine ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlama yeteneğine sahiptir. 

5.İşletmenin temel fonksiyonları, yönetim fonksiyonları ve Çok Uluslu Şirketler hakkında bilgi sahibidir.

6.Sigorta ve risk yönetimi konularında bilgi sahibidir. Uluslararası şirket yönetim stratejilerini bilir.

7.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

8.Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder ve İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

9.Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında, diğer meslek grupları ile iş birliği içinde, optimal çözümler üretir.

10.İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması ve uygulaması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.

11.Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12.Paketleme ve katma değerli hizmetler konusunda bilgi sahibidir.

13.İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.

14.Temel insan haklarına saygılı olarak sosyal adalet, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında toplumun bilinçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde görev alır.

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel iletişim sağlamak içim raporlar ve sunumlar üretir,

PÇ 2. Alanındaki bilgi teknolojisi araçlarını profesyonel biçimde kullanır,

PÇ 3. Uluslararası İşletmeciliğin geleneksel alanlarındaki temel işletme kavramlarını tanımlayabilir,

PÇ 4. Küresel iş ortamlarında kararlar alırken etik ve yasal ilkeleri göz önünde bulundurur,

PÇ 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

PÇ 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

PÇ 7. İşletme yönetiminin muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri tartışır,

PÇ 8. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetme ve kontrol etme gibi finansal yönetimin işlevlerini kontrol eder,

PÇ 9. Çağdaş iş problemlerini çözmek için analitik araçları ve eleştirel düşünmeyi kullanır.