İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Misyon

Uluslararası İlişkiler Bölümünün misyonu; uluslararası ilişkiler alanında iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Vizyon

Uluslararası İlişkiler alanında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında önde gelen bölümlerinden biri olmak

Geniş Tanımlı Öğrenme Amaçları:

Uluslararası İlişkiler Bölümü bu görevi (misyonu) başarmak için;

  • Öğrencileri uluslararası ilişkiler alanında; uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)

  • Öğrencilerin diplomatik ve yönetsel becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, inisiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)

  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entelektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)