İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Gökhan BÜYÜKŞENGÜL

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü

Bora TANRISINATAPAN

Deloitte, TR Denetim Hizmetleri Kıdemli Müdür, CPA

Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI

Çukurova Üniversitesi- İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

Utku Beşir YERSEL

Garanti Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Yönetimi