İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin misyonu; çağdaş ve rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon

İşletme ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında önde gelen iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden biri olmak.

Geniş Tanımlı Öğrenme Amaçları:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu görevi (misyon) başarmak için;

  • Öğrencilerini uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,

  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir.

Eylem Planı;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu amaçlara ulaşmak için;

  • Çağdaş ve rekabetçi iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu diploma programları açar ve yürütür,
  •  Söz konusu programları uygulayacak araştırmaya odaklı ve öğrencileri sevgiyle kucaklayan yetkin bir akademik kadro oluşturur,
  • Duyarlı bir yönetim anlayışı ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve destekleyici ortamlar sağlar.