İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

UNITED NATIONS PRME ÜYELİĞİ:

Çağ Üniversitesi PRME Raporu

Çağ Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sorumlu Işletme Eğitimi Ilkeleri (Principles for Responsible Management Education/PRME)'ne imza atarak (communicating signatory) bu platformun katılımcılarından biri olmuştur. 2007 yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri Liderleri Zirvesi’nde başlatılan Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME), sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk değerlerini geliştirmekte ve bu evrensel değerlerin müfredata ve bilimsel çalışmalara konu olabilmesi için ortak bir zemin oluşturmaktadır.

PRME’nin misyonu, Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri çerçevesini oluşturup, öğrenme topluluklarını geliştirmek ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratarak, yönetim eğitimi, araştırma ve düşünce liderliğini küresel olarak dönüştürmektir.

PRME’nin Altı Prensibi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on İlkesi gibi uluslararası kabul gören değerlerden esinlenmiştir ve akademik kurumlar için evrensel değerleri müfredatlara ve araştırmalara dahil ederek toplumsal sorumluluğu geliştirme hedefine sahiptir. Amaç, 21. yüzyılda iş dünyası ve toplumun karşılaştığı zorlukları yönetebilecek yeni nesil iş liderleri yetiştirmek için, yönetim eğitimi kurumları içinde sürekli iyileştirme süreci oluşturmaktır.

PRME ilkelerisürekli gelişim, öğrenme ağı ve paydaşlara ilerleme bildirimi konusunda kademeli ve sistematik değişim için bir çerçeve oluşturmaktadır:

PRME’ye Türkiye’den Katılan Üniversiteler:

PRME 2022 Annual Report