İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu

 

Muzaffer ERÖKTEM

Emekli Büyükelçi

Prof.Dr. Harun ARIKAN

Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

Dr. Baransel MIZRAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı