İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS  & BANKACILIK  PROGRAMI
ULUSLARARASI FİNANS  & BANKACILIK  PROGRAMI "FIN" Amaç ve Hedefler
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 1. Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2.Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir. İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır. İş problemlerini çözmede araştırma becerilerini kullanır Küresel bir ortamda yasal, etik ve ekonomik iş standartlarını uygular İş problemlerini çözmede araştırma becerilerini kullanır Bir iş senaryosunda bir değişim girişimini etkilemek için stratejik planlama becerilerini uygular. Geleneksel iş alanlarında temel kavramları uygular. Yüksek performanslı bir ekip ve işbirlikçi ortamın geliştirilmesine katkıda bulunur. Karar vermek ve sorunları çözmek için bilgi edinme ve işleme yeteneğini gösterir.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1.  İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder. 2. Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır. 3.Finansın temel kavramlarını tanımlar. 4.  İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5.  Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. 7.  İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular. 8. Finansal yönetimin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını koordine eder. 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl                  
FEA-101 Oryantasyon I X X   X   X   X  
IFN-101 Finansal Okuryazarlık X     X X X      
MAT-101 İşletme Matematiği   X     X        
TUR-101 Türkçe I X         X      
FLE-103 Mesleki İngilizce I X         X   X  
MAN-105 İşletme      X       X    
SEC-101 (Gelişim ve Yaşam Programı)                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl / İkinci Yarıyıl                  
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
MAT-102 İşletme İstatistiği   X X           X
TUR-102 Türkçe II X         X      
ECO-104 İktisat     X X          
FLE-104 Mesleki İngilizce II X         X   X  
IFN-104 Uluslararası Bankacılığa Giriş     X   X   X   X
İkinci Yıl /Üçüncü Yarıyıl                  
IFN 201 Uluslararası Finansal Pazarlar I   X X   X       X
MAN 203 Muhasebe Prensipleri   X X X          
LAW 201 Hukuk I        X          
HIS   201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE  203 Mesleki İngilizce  III X   X X          
İkinci Yıl /Dördüncü Yarıyıl                  
IFN 202 Uluslararası Finansal Pazarlar  II     X   X       X
MAN 204 Finasal Muhasebe   X              
LAW 202 Hukuk II        X          
HIS   202 Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi II        X X        
FLE  204 Mesleki İngilizce  IV X   X   X        
Üçüncü Yıl/Beşinci Yarıyıl                  
MAN 331 Çağdaş Pazarlama Sorunları     X   X X X   X
MAN 307 İşletme Finansmanı   X X   X       X
ECO 305 Para & Banka     X   X        
FL.  303 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-501 (Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
ITL 313 Sanal Dünyalar X     X X   X X
ITL 305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler   X X X   X X    
MAN 329 Müşteri İlişkileri Yönetimi   X   X X        
Üçüncü Yıl /Altıncı Yarıyıl                  
IFN 314 E-Ticaret   X X X   X     X
IFN 312 Uluslararası Bankacılık       X X       X
MAN 310 Finansal Yönetim     X   X       X
FL. 304 İkinci Yabancı Dil  II (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-601 (Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I )                  
MAT 302 İşletme Araştırma Yöntemleri X   X X X   X X X
ITL 314 Sanal Dünyalar X     X X   X X
ITL-310 İşletmeler için Yeni Teknolojiler   X X X   X X    
Dördüncü Yıl / Yedinci Yarıyıl                   
IFN 415 Finansal Tablolar Analizi   X   X X        
IFN 413 Finansal Türev İşlemleri             X X  
IFN 417 Uluslararası Bankacılık Uygulamaları     X X        
FL.  403 İkinci Yabancı Dil III (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-701( Yedinci  Yarıyıl Seçimlik Dersleri)                  
ECO 403 Türkiye Ekonomisi         X       X
IFN 421 Yatırım Analizi         X   X   X
MAN 433 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk    X X X          
Dördüncü Yıl /Sekizinci Yarıyıl                  
LAW 400 Bankacılık Kanunu & SEC Yönetmelikleri   X X   X        
MAN-446 İşletme Simülasyonu   X   X X        
MAN 410 Yönetim Muhasebesi   X X X          
FL. 404 İkinci Yabancı Dil IV (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
IFN 000  (Bitirme Çalışması)                  
IFN 464 Uluslararası Finans Projesi X X X X X X X X X
IFN 462 Uluslararası Finans Alanında Staj X X X X X X X X X
IFN 460 Uluslararası Finansta Girişimcilik X X X X X X X X X
Program çıktısı ile ilgili ders sayısı / 43 16 17 21 20 20 12 8 8 13
Program çıktısı ile ilgili ders yüzdesi 37% 40% 49% 47% 47% 28% 19% 19% 30%
Likert Ölçeği 5 4 3