İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK BÖLÜMÜ

Misyon

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümünün misyonu; uluslararası finans ve bankacılık alanında iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası finans ve bankacılık alanında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında önde gelen bölümlerinden biri olmak.

Geniş Tanımlı Öğrenme Amaçları:

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü bu görevi (misyon) başarmak için;

  • Öğrencileri uluslararası finans ve bankacılık alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır.)
  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entellektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)