İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

Amaç:

Uluslararası İlişkiler Programının amacı uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimleri alanında diplomasi ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Hedefler:

  • Öğrencileri uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimleri alanında; diplomaside ve uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
 

  • Öğrencilerin diplomatik ve yönetsel becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)
 

  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entellektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)
 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

PROGRAM TANIMI

Amaç, Kuruluş ve Onay

İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi 9 Temmuz 1997 tarihinde 23050 numara ve 46. Madde ile Resmi gazetede ilan edilmiştir.

Uluslararası İlişkiler Programının amacı uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimleri alanında diplomasi ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun “ 08.09.1997/017602” tarih ve sayılı onayı ile öğrenime başlamıştır.

Gereken Nitelikler

Uluslararası İlişkiler Programında okumak isteyen adayların tarihe,siyasete,hukuka ve sosyolojiyi ilgi duyması, araştırmacı, okumayı seven, gündemi takip eden, geniş bakış açısına sahip olması ve hepsinden önemlisi sakin, müzakereci ve uzlaşmacı bir yapıda olması önem taşımaktadır. Kendini geliştiren ve sürekli yenileyen, uluslararası ilişkilerin olmazsa olmazı olan yabancı dile ve dillere ilgi duymaları gerekmektedir. http://www.parlakbirgelecek.com/tr/kariyerler/uluslararasi-iliskiler-uzmani-diplomat

Programın Genel Yapısı

Uluslararası İlişkiler Programı; Öğrencileri uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatmak ve yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer yerel ya da uluslararası üniversitelerde öğrenimine başlamış olan öğrenciler YÖK ve Çağ Üniversitesi yönetmeliklerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Daha önce alınmış ve başarılmış eşdeğer dersler muafiyet kapsamında değerlendirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesi’nin  WEB sayfasını (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari ) ziyaret ediniz.

Sınav Şartları ve Değerlendirme

Sınav koşulları her ders için ayrı olarak belirlenmiştir. Ancak, genel olarak bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin sınav düzenlemeleri, değerlendirme ve not verme bilgilerine bakınız.

Derece Alma  Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (DNO) 3.00 ve üzeri olursa "Onur" ve 3,50 ve üzeri olursa "Yüksek Onur" belgesi ile ödüllendirilirler.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Uluslararası İlişkiler Programından mezun olabilmesi  için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve tüm dersleri (240 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Bölümü bitirenin alacağı unvanlar:

Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren öğrenciler Lisans Derecesini, tanınan bütün hak ve yetkileriyle birlikte almaya hak kazanır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası özel ve kamu sektörlerindeki kurumlarda ve şirketlerde, bankalarda, kalifiye işgücü olarak çalışabilme fırsatına sahiptirler. Mezunların çoğunluğu kendi aile şirketlerinde çalışmakta iken diğerleri geniş iş olanakları sunan firmalarda çalışmaktadırlar.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans-doktora) programlarına devam edebilirler.

Devam Durumu

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Engin OBA

alienginoba@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Erasmus Koordinatörü

Assoc. Prof. Dr. Sevgi Balkan ŞAHİN

sbalkan@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir, 

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,

8. Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder,

9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FEA-101 Oryantasyon I Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 02
FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 06
IRE-101 Siyaset Bilimine Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ECO-105 İktisat Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
IRE-107 Diplomasi Tarihi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-101 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 03
SEC-101 Gelişim ve Yaşam Programı Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 02
Toplam 22 34
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 02
FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 06
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IRE-108 Uluslararası İlişkilere Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-110 Diplomasi Tarihi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-114 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Esasları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLX-102 İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 03
Toplam 20 32
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLE-201 İkinci Yıl İngilizcesi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IRE-213 Uluslararası İlişkiler Teorileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-215 İnsan Hakları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-217 Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-201 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 03
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLE-202 İkinci Yıl İngilizcesi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IRE-204 Siyasi Düşünce Tarihi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-220 Uluslararası Siyasi Organizasyonlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 03
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-301 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
LAW-301 Uluslararası Hukuk I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-311 Uluslararası İlişkilerde İletişim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 03
IRE-331 Uluslararası Güvenlik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-301 İkinci Yabancı Dil V - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 03
ELC-501 Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-302 Uluslararası Hukuk II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-310 Ortadoğu Siyasi Tarihi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-336 Uluslararası Terörizm Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-340 Sosyal Hareketler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-302 İkinci Yabancı Dil VI - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 03
ELC-601 Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 18 33
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-409 Çağdaş Türk Siyaseti Tarihi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-419 Uluslararası Siyasi Ekonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-425 Amerika ve Dünya Politikası Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-430 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-401 İkinci Yabancı Dil VII - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-408 İklim Değişikliği Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-418 Uluslararası İlişkilerde Simülasyon Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IRE-428 Türk Dış Politikası Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-402 İkinci Yabancı Dil VIII - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
IRE-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
FEA-101 Oryantasyon I

Oryantayasyon I dersi hazırlık eğitimin tamamlayarak iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerine kaydolmuş öğrencilerimizin öncelikle üniversitemizin misyonu vizyonu, temel değerleri ve stratejik hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır ayrıca fakültemiz,  bölümleri, ders, sınav & burs yönetmelikleri,  ders seçimleri,  Erasmus programları vb. konular hakkında da kurumsal bilgi, yönerge ve yönetmelikler hakkında  bilgi sunulur.


FLC-101 İkinci Yabancı Dil (Çince)

Yazılı ve sözlü Çince'nin temellerine giriş dersidir. Bu dersin amacı, öğrencilere, günlük yaşam, okul performansı, iş ve seyahat alanları gibi Çince konuşan bir ortamda iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyacağı temel dilbilgisi eğitimi sağlamaktır. Öğrencilere, okuma, yazma, konuşma ve dinleme öğretimi yoluyla, Çin dilinin akademik, sosyal ve kültürel yönlerini anlama fırsatı sağlanacaktır. Öğrencilerin bu becerilerdeki yetkinliklerini geliştirmek için, Çince dilinde ders kitapları ve metinler kullanılacaktır. Ayrıca ders içersinde, dinleme ve video izleme araçları kullanılarak çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.


FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I

Bu ders, öğrencilerin yeni kelimeler, sözcük öbekleri ve konuşmalardan oluşan özgün bağlamlar oluşturarak mesleki kelime dağarcığını genişletmelerini, dönem içerisinde anlaşılır bir dil bilgisinin sağlanmasıyla mesleki dil bilgisini yapılandırmayı, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, ilgili metinlerin yardımıyla, öğrencilerin kendi dillerindeki iletişim becerilerini ve akıcılığını geliştirerek hedef dilde kendilerini ifade etme konusunda güvenlerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır.


FLF-101 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Bu derste, öğrenciler, motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Böyle bir öğrenme ortamında, öğrencilerin kendi deneyimlerini ve fikirlerini kullanmalarına izin verilerek öğrenci katılımını ve öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak amaçlanmıştır. Bu dersin önemi, Fransızca kullanımlarını deneyimlemek amacıyla gerçek yaşam koşullarını sınıf ortamına getirmesidir. Derste, öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için temel Fransızca kelime bilgisi ve okuma metinleri kullanılmakta ve konuşmaya yönelik diyalog aktivitesi kullanılmaktadır.


FLG-101 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) öğrenilmesini içermektedir. Bu ders için konuların tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir. Uygulama yapmak yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, sınıf içi etkinliklerle öğrencilerin pratik yapması sağlanılmaktadır


FLR-101 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Başlangıç seviyesindeki bu ders Rus alfabesi, fonetik yazım, yeni başlayanlar için pratik dilbilgisi konularını içerir. Bu kapsamda, bu ders içerisinde, alfabeye giriş, kendini tanıtma, nesneleri tanımlama, aile üyeleri, sayılar, sıfat türleri, karşılaştırma cümleleri, zaman hakkında konuşma, sene ay ve günleri tanımlama, geniş zaman ve geçmiş zaman kalıpları, edilgen cümleler, izin isteme, yön tayini ve öneri cümleleri, yazı ve okuma çalışmaları yapılmaktadır


FLS-101 İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

İkinci yabancı dil olan İspanyolca dersinin amacı: öğrencilere gerekli araçları sağlayarak onların öngörülebilen sınırlı sayıdaki günlük iletişimsel durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmektir. Bu ders öğrencilerin hem sözlü hemde yazı dil araçlarını kullanıp İspanyolca iletişim kurmalarını amaçlar. Bu kapsamda giriş niteliğindeki bu ders, öğrencilerin temel kelimeleri ve dilbilgisini öğrenmelerini sağlayacaktır.


GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim

Kültür kavramı, kitle kültürü,  tüketim kültürü, Popüler kültür kavramının gelişimi, seyirci/izleyici sayısı, popülerlik,  küreselleşme ve popüler kültür, eğlence kavramı ve yaşam biçimleri,  yiyecek ve içecek, Popüler ikonlar ve şöhret kavramı, moda ve kimlik, müzik endüstrisi, popüler kültür ve spor endüstrisi, haberler, diziler, çizgi filmler, Dil, Popüler kültür ile ilgili eleştirel yaklaşımlar anlatılmaktadır.


IRE-101 Siyaset Bilimine Giriş

Bu ders siyasal bilgiler çalışma için temel olan siyaset biliminin temel kavram ve teorilerini tanıtmaktadır. Bu kapsamda, siyasi kurumlar, çıkar grupları, siyasi partiler gibi giriş konularına vurgu yapılmaktadır. Temel olarak politik aktörler arasındaki etkileşimlerin analizine odaklanır. Sivil-asker ilişkileri, siyaset ve din, siyaset ve medya ve ideolojiler gibi konular da ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Öğrenciler çeşitli ortamlarda politika hakkında analitik düşünmeye teşvik edilecektir. Bu nedenle, bu dersin amacı, önemli olan siyaset dünyasını daha iyi anlamaktır.


TUR-101 Türkçe

Dersin amacı, öğrencilerin Türk dil kurallarını öğretmektir. Böylece öğrenciler kendilerini net ve verimli bir şekilde açıklayabilecektir. Panel tartışmaları, sempozyum, konferans vb. teknikler, bu derste dinleme becerilerinin gelişimi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrencilere sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri öğretilmektedir ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri yapılmaktadır.


FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama)

Oryantayasyon I dersini başarıyla tamamlamış olan  iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinin kayıtlı  öğrencilerinin  çağdaş ve rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacak şekilde  yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin kariyer planlamalarına doğru yerden başlamalarına olanak sunan eğitim, proje ve ödevlerle desteklenmesi planlanmaktadır.


FLC-102 İkinci Yabancı Dil II (Çince)

Çince öğrenmeye hâlihazırda başlamış olanlar için tasarlanmış bu dersin amacı, öğrencilerin yeni dilbilgisi yapılarını ve bu yapılarla kullanılacak yeni kelimeleri kavramasını sağlamaktır


FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II

Dersin amacı, akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları  yazma  ve tartışmalar ile geliştirilir.Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.


FLF-102 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

İkinci dönem Fransızca II dersi, Fransızca I’in devamı olarak, dilde temel düzeyde yeterlilik edinmeye ve Fransız ve Fransızca konuşan dünyanın kültürünü anlamaya ağırlık verir. Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir.Sınıf ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma ,yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLG-102 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Ders, birinci aşama Almanca I'in devamıdır. Temel düzeydeki dil yeterliliği, yeni dil bilgisi ve gramer bilgileri ile pekiştirir; bu becerilerin anlamlı, etkili ve yaratıcı bir tarzda gelişmesine temel oluşturur. Ders saati içerisinde çoğunlukla dinleme ve konuşma becerilerinin ve basit diyalogların geliştirilmesine odaklanılmıştır.


FLR-102 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Bu ders içerisinde, FLR101’in tekrar gözden geçirilmesinin yanı sıra, şu konulara odaklanılmaktadır: Telefonda konuşma, neden açıklama, cümle oluşturma, şimdiki zaman formu, tavsiye verme, kişilerin ilgi alanları ve hobileri, istek ve planları ifade etme, bazı dilbilgisi kalıpları, almak vermek fiilleri.


FLS-102 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Bu dersin amacı, İspanyolca I dersinde edinilmiş bilgi ve becerilerin zenginleştirilmesine devam etmek, öğrencinin İspanyolca konuşulan bir ülkedeyken karşılaşabileceği farklı ve günlük yaşam deneyimleri için iletişime ve problem çözmeye dayalı bir yaklaşım teşvik etmek, öğrenciler iletişim kurarken hedeflerine ulaşsınlar diye konuşma, yazma, dinleme ve okumada onlara daha uygun araçlar vermektir.


TUR-102 Turkçe II

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.


ECO-105 İktisat

Bu dersin amacı  öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Gündelik hayatta karşılaşılan ekonomik sorunlar, arz ve talep; fiyat belirleme ve piyasa dengesi, esnekliği, üretim ve maliyet kavramları, piyasa yapıları, ekonomik eşitsizlik, ekonomik büyüme, GSYİH ve ekonomik büyümenin ölçülmesi gibi konular açıklanacaktır.


GYP-105 Evrende Yaşam

Evren’in, Samanyolu’nun, Güneş Sisteminin ve Dünya’nın doğum ve evrimi, bir gök cismi olarak Dünya, bildiğimiz şekli ile yaşamın tanımı, kimyasal ve yapısal temeli, DNA’nın tanımı ve  evrim sürecindeki rolü, yaşamın evrimi ve aklın evrimsel bir avantaj olarak ortaya çıkışı, bir gezegen ve diğer güneş sistemi cisimleri üzerinde yaşamın ortaya çıkış koşulları, 3-küçük ayıcık (goldilocks) hipotezi, diğer yıldız sistemlerinde durum, Drake denklemi, yerdışı yaşamı ve akıllı yaşamı arama (SETI) çalışmaları, araştırmaların sonuçları, yıldızlara göndeirlen mesajlar, uzay yolculuklarının fiziksel temeli ve karşılaşılan güçlükler.


GYP-107 Diksiyon

Diksiyon, güzel söz söyleme, güzel ve etkili konuşma, Edebiyatın yorumculuk ve yaratıcılık yönü, Konuşmayı sanata dönüştürmektir.


IRE-107 Diplomasi Tarihi I

Bu ders, Fransız Devrimi'nden 1914'e kadar dünya tarihine bir giriş niteliği taşımaktadır. Ulusal, politik ve ekonomik gelişmeler gibi konular, Avrupa güçler dengesi sistemine vurgu yaparak, detaylı olarak tartışılacaktır. Ders içerisinde, dünyanın dört bir yanındaki devletlerarası davranışların, farklı zaman zarfında nasıl ilerlediği analiz edilecektir. Bu kapsamdaki akademik içerik, savaşların nedenleri ve diplomartik ilişkiler gibi belirli konuları içermektedir.


IRE-108 Uluslararası İlişkilere Giriş

Bu ders, Uluslararası İlişkiler disiplini ve küresel politikada alanı yönelik ana temalara genel bir giriş niteliğindedir. Diplomatik pazarlık, ekonomik yaptırımlar ve savaş gibi uluslararası politika araçlarına odaklanılmaktadır. Derste dünya politikasının temel aktörleri ve dış politikanın araçları olan devletler, subnasyonel gruplar, uluslarüstü organizasyonlar ve ulusaşırı güçlerle ilgili konular güncel uluslararası ilişkiler örnekleriyle ilişkilendirilerek irdelenecektir. Realizm, Liberalizm, Feminizm ve Eleştirel Yaklaşımlar da dahil olmak üzere, dünya siyasetine yönelik önemli teoriler de incelenen konular arasındadır. Güncel uluslararası ilişkilerin bir tipolojisinden yola çıkarak, öncelikle Türkiye ve Orta Doğu bölgesini ilgilendiren konulara odaklanmaktadır. Aynı zamanda milliyetçilik, etnisite, din, bölgeselcilik ve sıkı karşılıklı bağımlılık tarafından yaratılan sorunların bir analizini de kapsamaktadır.


IRE-110 Diplomasi Tarihi II

Bu ders, siyasi, askeri ve ekonomik varlıklar olarak büyük güçlerin yükselişine ve çöküşüne vurgu yaparak IRE 107 ile kapsanan konuları genişletmeyi amaçlamaktadır. Ders, uluslararası ilişkilerin tarihinin Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar olan dönemini ele almaktadır. Savaş-arası dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın kökenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş, Détente'deki gelişmeler ve Soğuk Savaş sonrası dönem bu derste ele alınan konulardır.


GYP-113 Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet ve Temel Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet ve  Feminizm, Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk, Toplumsal Cinsiyet ve Ergen, Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, Toplumsal Cinsiyet ve Dil, Söylem, Toplumsal Cinsiyet ve Din Toplumsal Cinsiyet ve Müzik, Spor ve Moda Toplumsal Cinsiyet ve İş Yaşamı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Önlemeye İlişkin Öneriler


IRE-114 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Esasları

Bu derste Bilimin Tanımı ve Amaçları, Bilimin Temel Nitelikleri, Araştırmaların Temel Nitelikleri, Araştırma Çeşitleri, Araştırma Sürecindeki Aşamalar, Problem alanına karar verme, Kaynak (literatür) tarama, Problemi Saptama, Problemi çözebileceğine karar verme, Tekrar kaynak tarama, Hipotezleri Kurma,Yöntemi belirleme, Veri Toplama Tekniğini Seçme, Veri Toplama Aracını Hazırlama veya Seçme, Veri Analiz Planı Yapma, Veri Toplama Planı Yapma, Çalışma evrenine karar verip, örneğin nasıl seçileceğini belirleme, Veri toplama aracını ve analiz şeklini ön çalışmayla kontrol etme, Veri toplama planını uygulama, Veri analiz planını uygulama, Araştırmayı yazma (Raporlaştırma), Yayımlama gibi konular verilir.


GYP-115 Mitoloji

Mit Kavramı, Mitos, Mitoloji Kavramları Bağlamında Mitoloji ve Anlam İlişkisi, Mitolojinin Tarihsel Gelişimi, Yunan Yaratılış Mitleri, Türk Yaratılış Mitleri, Mitoloji,Yaratılış ve Evren, Toplumlara Göre Mitoloji, Yunan Mitolojisi, Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları, Türk Mitolojisi, Türk Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları, Yunan ve Türk Tanrıları Karşılaştırma, Yunan ve Türk Tanrıçaları Karşılaştırma.


GYP-117 Sağlık Sosyolojisi

GYP-119 Film Türleri

FEA-200 Eleştirel Düşünce

FLC-201 İkinci Yabancı Dil III - (Çince)

Bu ders kapsamında, kendini ve başkalarını tanıtma, yön tarifleri, yol sorma ve rezervasyon bilgileri, cümle yapıları, düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi benzeri konular ele alınmaktadır.Gramer ve kelime bilgisi konuları restoranda sipariş vermek, gıda alışverişi, davetleri kabul veya red etme, öğrenilen dil hakkında konuşmak benzeri diyaloglar çerçevesinde sunulacaktır.


FLE-201 İkinci Yıl İngilizcesi I

Bu ders, öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanında kelime dağarcıklarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca okuma, anlama ve eleştirel düşünme becerilerini metinlerle genişleten öğrencilerin, iletişim ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin ileri okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır.


FLF-201 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.


FLG-201 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu ders, öğrencilerin başlamış oldukları Almanca eğitiminin devamı niteliğindedir. Bu kapsamda, öğencilerin kendilerini farklı zaman kalıpları (geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman gibi) içerisinde ifade etmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, günlük konuşma dilini içeren (aile, arkadaşlar, restoranlar) konularda Almanca kısa diyaloglar yaparak iletişim kuracaklardır. Sınıf diyaloglarına katılarak yazılı ve işitsel Almanca dilini kavrayacaklardır. Öğrenciler, Almanca yazabilme becerilerini sınıfta kısa denemeler yazarak geliştirecek ve kelime dağarcığını arttırarak Almanca konuşma yeteneği kazanacaktır


FLR-201 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Bu dersin amacı öğrencilerin dil araçları ıle sözlü ve yazılı iletişimi seviyesine getirmek, çeşitli sosyal durumlarda öğrencinin deneyim ve güvenini arttıracak Rus Dili ve Kültürü nün farkındalığından keyif alınmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ders, çeşitli temel konularda iletişim kurabilmeyi kapsamakta ve dil bilgisini pekiştirme ve çeşitlendirmeyi içermektedir. Öğrencilerin Rusça telaffuzlarının geliştirilmesi ve konuşma sırasında daha anlaşılır olması hedeflenmektedir.


FLS-201 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derstte öğrenciler anlamlı, etkili ve artan akıcılık ve yaratıcılıkla iletişim kurabilmek için temel İspanyolca I ve II’de anlatılan bilgi ve dilbilgisini geliştirirler. Ders, dil yapılarını yeniden inceleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesinin yanısıra, metinsel analize ve İspanyolca konuşan dünyanın kültürel hikâyelerine de yer vermektedir.


HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derstte Osmanlı Devletinin kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları, Milli Mücadelenin hazırlanışı, yürütülmesi ve sonuçları, Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmakta ve öğrencilerin temel konuları tanımlaması beklenmektedir. Aynı zamanda "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yani "Atatürkçülük" ele alınmakta ve özellikle "Atatürkçü Düşünce Sisteminin" içeriğine yer verilmektedir.


FLC-202 İkinci Yabancı Dil IV (Çince)

Sürekli gelişen, değişen ve globalleşen dünyamızda, çağın gereklerine ayak uydurabilmek, farklı kültürlerle doğru iletişim kurabilmek, sağlıklı bilgi akışını kesintisiz yürütebilmek için yabancı dil eğitimi önemlidir. Bu doğrultuda, bu ders öğrencilere Çince’yi hem dilbilimsel hem de işitsel öğrenmeye teşvik etmektedir. Ders içerisinde farklı öğrenme teknikleri (görsel-işitsel gibi) kullanılmaktadır. Ayrıca, her konu sonunda öğrencilerin gelişimi odaklı aktiviteler yapılamaktadır.


FLE-202 İkinci Yıl İngilizcesi II

Bu ders, okumaya (çeşitli okuma stratejileri geliştirmeye), konuşmaya (rol canlandırma, tartışmalar), dinleme (konuşmalar, röportajlar) yazmaya (nesneler ve diyagramları tanımlamak, metinleri özetlemek, eksiler ve artılara yönelik kompozisyon yazmak, tahminler yapmak, e-postalar, fakslar ve mektuplar, vb.) yönelik aktiviteleri içermektedir. Bu kapsamda öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan kelimeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.


FLF-202 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

İkinci sınıf öğrenciler bu derste, motive edici bir sınıf ortamında kendilerini Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Böyle bir öğrenme ortamında, öğrencilerin kendi deneyimlerini ve fikirlerini kullanmasıyla derse katılımı arttırılır ve öğrenme en üst düzeye çıkarılmaya çalışılır. Dersle ilgili en önemli nokta, Fransızca kullanımını deneyimlemek için gerçek yaşam koşullarını sınıf ortamına getirmesidir. Bu ders, temel Fransızca kelime hazinesi, okuma metinleri, öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için diyaloglar hazırlar.


FLG-202 İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Bu yabancı dil dersinde özellikle hedeflenilen nokta, belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, bu ders bugüne kadar ele alınan gramer konularını tekrar etmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye yöneliktir. Bu sayede, öğrencilerin yıl sonunda eksikliklerini kapatarak yeni konular hazır olması sağlanmaktadır.


FLR-202 İkinci Yabancı Dil VI (Rusça)

İngilizce günümüzde tüm dünyada gerek günlük yaşamda gerekse birçok sektörde ağırlığı olan bir dil. Ancak günümüzde ana dili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak Rusçayı öğrenmektedir. Rusça dersinde özellikle hedeflediğimiz, öğrencilerin yıl sonuna kadar öğrendikleri yabancı dil ile B1 seviyesini yakalamalarıdır. B1 seviyesinde öğrenci, kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir, bazı metinleri okuyabilir.


FLS-202 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu dersin amacı, öğrencilerin okuyabilecek , yazabilecek, anlayabilcek ve konuşabilecek düzeye gelmeleridir.Bu sayede öğrenciler, güncel konuları tartışabilecek ve uzmanlık alanina giren konularda konuşup fikrini açıklayabilecektir. Bu kapsamda, bu ders,  kelime ve dilbilgisine ağırlıklı olarak yönelecektir. Ayrıca, edinilen bilgiler, dinleme ve konuşma aktiviteleri ile desteklenecektir. Bu ders içerisinde öğrenciler, grup çalışması, sunum, tartışma benzeri etkinlikler gerçekleştirecektir.


HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


IRE-204 Siyasi Düşünce Tarihi

Bu ders, Platon, Aristo, Machiavelly, Hobbes, Locke, Rousseau, Burke, J.S. Mill gibi bazı büyük politik düşünürlerin teorilerine ve fikirlerine bir giriş niteliğindedir. Adalet, doğal hukuk, sözleşme, genel irade, gelenek, özgürlük, sömürü ve ilgili temalar, teoriler ve fikirler kapsamında incelenecektir.


IRE-213 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu dersin amacı, öğrencilerin, hem dünyadaki siyasal olayları hem de bu olayları inceleyen ve açıklayan çağdaş akademik literatürü anlamalarına ve eleştirel olarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak kavramsal araçlarla donatılmasını sağlamaktır. Bu ders, uluslararası ilişkiler disiplininin 20. yüzyılın başlarından bu yana gelişmekte olan teorilerini ele almaktadır. Yapı / yapan tartışması ve devlet-merkezcilik meselesi gibi uluslararası ilişkiler çalışmasında temel kavramlar, aktörler, kurumlar ve tartışmalara odaklanmaktadır. Bu kapsamda ders, realizm, neorealizm, liberalizm, neoliberalizm, Marksizim ve konstrüktivist teori gibi konuları ele almaktadır.


IRE-215 İnsan Hakları

Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası insan hakları hukuku anlayışını geliştirmek ve onlara kökenleri, varsayımları, içerikleri, sınırları ve potansiyelleri de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları hukukunun ilkeleri ve kurumları hakkında sağlam bir anlayış kazandırmaktır. Bu ders, insan hakları ihlallerinin nedenleri ve önlenmesi etrafında yoğunlaşacaktır. Örgütlere ve uluslararası insan hakları standartlarına yönelik yapılacak bir girişten sonra, dikkatimizi insan hakları ihlallerinin politik, ekonomik ve davranışsal nedenlerine çevireceğiz. İnsan haklarındaki tarihsel gelişmeler ve bu bölgeyi etkileyen ihlaller de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Vaka örnekleri dünyanın her yerinden ülkelerden alınacaktır.


IRE-217 Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar

GATT, tarihi gelişimi ve sistemi, Dünya Ticaret Örgütü; amaçları, işleyişi Uluslararası ve ticari entegrasyon hareketleri (AB, EFTA, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN, ECO vb.), OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8'ler, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası yatırım bankaları ders kapsamında incelenecektir.


IRE-220 Uluslararası Siyasi Organizasyonlar

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası örgütlerin nasıl işlediğini anlamalarını sağlamaktır. Bu derste, Birleşmiş Milletler’in ortaya çıkışı ve gelişimi ile Örgütün yapısında ve işlevlerinde öngörülen reformlar detaylarıyla tartışılacaktır. Avrupa savunması ile ilgili sorunlar da incelenecektir. Ders içerisinde, öğrencilere uluslararası kuruluşların çalışmalarını destekleyen teorik kavramlar, tartışmalar ve fikirler tanıtılacaktır. Uluslararası örgütlenmeyi analiz etmek için BM ve NATO gibi bazı kuruluşlar analiz edilecektir.


FLC-301 İkinci Yabancı Dil V (Çince)

Bu ders  okuma ve yazma becerilerini temel dilbilgisi formlarına göre  öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede her hafta farklı bir konu ele alınarak temel ve orta  düzeyde gramer konularına göre öğrencilerle  alıştırma yapılacak, onların yazma ve okuma becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.Bu kapsamda öğrencilerin Çince yön gösterme, diyalog kurma,  şükran ve pişmanlık benzeri ifadeler kullanma, başka bir kişinin ne söylediğini anlamadıklarında ne söylenileceğini ve ayrıca Çince'de nasıl önerilerde bulunacaklarını da öğrenmeleri hedeflenmektedir.


FLF-301 İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin  kendilerini motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeleri teşvik edilir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal kullanılarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda derstte günlük hayatın farklı anlarında gerçekleşebilecek durumlara yönelik konuşma ve yazma alıştırmaları yapılmaktadır.


FLG-301 İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Yazılı ve sözlü Almanca’nın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre A1 Almanca düzeyini kullanmak amaçlanmaktadır. Bu ders, dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime alıştırmaları içerir. Derste  yabancı dil öğreniminde önemli olan konu tekrarı  ve  ek araştırmalar yapılır.


FLR-301 İkinci Yabancı Dil V (Rusça)

Bu derste, öğrencilerin  kelime alıştırmaları yaparak anlamlı cümleler kurması  amaçlanmıştır.Derste hikaye kitaplarından okumalar yapılır, böylelikle  öğrencilerin telaffuzunun geliştirilmesi sağlanır. Bu derste  temel gramer kuralları ele alınmaktadır.


FLS-301 İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Bu derste, öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek alıştırmalar yapılır .Bu ders ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi amaçlanmıştır. Telaffuztan dilbilgisine kadar bir çok şeyi içeren temel kavramlar bu ders ile tanıtılmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler uluslararası ilişkiler alanına yönelik çeşitli kelimeler öğrenmektedir


IRE-301 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Bu dersin amacı, dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konularla ilgili önemli tartışmaları öğretmektir. Bu ders, Arap-İsrail Sorunu, Ortadoğu Barış Süreci, Nükleer Kriz, Çin ve Hindistan’ın yükselişi gibi örnek olaylar üzerinden dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konuları incelemektedir.


LAW-301 Uluslararası Hukuk I

Bu dönem birinci dönem dersi Uluslararası Hukuka temel bir giriştir. Hukukun milletler arasındaki rolünü analiz etme ve sentezleme imkanı sağlar. Bu derste, uluslararası hukukun temel tanımı, devletler ve diğer kurumlar arasındaki uyumluluğu, uluslar arası hukukun kaynakları ve uluslararası sözleşmeler gibi konulara değinilecek, uluslararası hukukun etkileri tartışılacak, uluslararası hukuku oluşturan öğeler ele alınacaktır. Bu çerçevedeki ders aynı zamanda uluslararası hukuki süreci de incelemektedir.


FLC-302 İkinci Yabanci Dil VI (Çince)

Bu ders konuşma ve dinleme becerilerini kullanarak dilbilgisi kurallarına uygun şekilde çinceyi öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede temel düzeyde gramer konuları ele alınarak, öğrencilere uluslararası ilişkiler alanına yönelik farklı konular ile arıştırma yapması sağlanacak ve bulüme yönelik aktiviteler ile konuşma ve dinleme becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu ders ile bir taraftan dil


FLF-302 İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Bu derste, öğrenciler kendilerini motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Bu ders, orta düzeyde konuşma ve dinleme becerilerini öğretmeye yardımcı olur.


FLG-302 İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Bu derste öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için fiil biçimleri, şimdiki zaman ve gelecek zaman, koşullu yapılar ele alınmaktadır.


FLR-302 İkinci Yabancı Dil VI (Rusça)

Bu derste, öğrenciler kendilerini Rusça olarak ifade etmeye çalışırlar. Bu ders, öğrencilerin başlangıç ve orta seviyesinde okuma ve yazma becerilerini öğretmeye yardımcı olur. Ayrıca öğrenciler boş zaman aktiviteleri hakkında konuşmayı ve arkadaşlarınızı eğlenmeye davet etmeyi benzeri diyalog formlarının pratiğini yaparlar. Ders kapsamında kelime bilgilerinin gelişimi, geçmiş zaman, sayılar, adres  sorma ve zaman konuları ele alınmaktadır.


FLS-302 İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

İspanyolca dersinin  amacı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma konusunda öğrencilere  yeterlilik kazandırmaktır. Ayrıca, öğrenciler etkili iletişimin ve anlamlı dil yeterliliğinin temeli olan akıcı konuşma becerisini kazanacaklardır.


LAW-302 Uluslararası Hukuk II

Bu ikinci dönem dersi, Uluslararası Hukukun temel girişini tamamlayacaktır. Öğrencilere, milletler arasında hukukun rolünün analizi ve sentezi için fırsatlar sağlayacaktır. Derstte, devletlerin ve hükümetlerin tanınması, hak ve görevler, yabancılara karşı devletin sorumluluğu, deniz hukuku kanunu ve uluslararası diplomasiyle ilgili konuları ele alınmaktadır. Bu ders kapsamında analitik ve eleştirel düşünme becerilerine ek olarak, İngilizce iletişim üzerinde de durulmaktadır.


IRE-310 Ortadoğu Siyasi Tarihi

Bu dersin amacı  Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden Ortadoğu’nun politik, ekonomik ve sosyal karakteristiklerini analiz etmektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonraki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler dersin kapsamı dahilindedir. Bölgedeki güncel sorunlar küresel perspektifle olduğu kadar tarihsel gelişim içerisinde de tartışılacaktır.  Ortadoğu’da yabancı güçler,  Ortadoğu’daki İran, Suriye gibi önemli ülkeler ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkisi, bölgedeki terör gibi önemli sorunlar bu ders kapsamında ele alınmaktadır.


ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

IRE-311 Uluslararası İlişkilerde İletişim

Bu ders, öğrencilerin çeşitli konularda bilgilerini arttırmayı ve öğrenciler arasında  sosyal diyalogu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu derste çeşitli makaleler, politik tartışmalar analiz edilecek ve bazı siyasi organizasyonların simülasyonu yapılacaktır. Bu ders, daha önceki deneyimlere dayanarak ve yeni öğrenme materyallerinden ve etkili iletişim için yeni fırsatlardan yararlanarak, üçüncü sınıf öğrencilerinin İngilizce yazma ve sunum becerilerini daha da geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dersin amacı öğrencilerin amaç ve hedeflerine en iyi uyabilecekleri yolları düşünmeleri ve içselleştirmeleri, düşüncelerini ve görüşlerini hedef kitleye açıkça ve etkili bir şekilde aktarmalarıdır.


ITL-313 Sanal Dünyalar

ITL-314 Sanal Dünyalar

IRE-331 Uluslararası Güvenlik

Bu ders,  ulusal güvenlik sorunlarına ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Dersin amacı, öğrencilere Uluslararası Güvenlik hakkında temel ve güncel bilgi sunmaktır. Derste ortak güvenlik, güvenlik işbirliği, savaş, terörizm, karşı terörizm, güvenlik ikilemi, tehditler, hassasiyetler ve anarşi gibi kavramlar incelenecektir. Avrupa Savunma Sistemi, uluslararası organize suçlar ve enerji güvenliği ile ilgili konular ayrıca tartışılmaktadır. Öğrencileri akademik sahada yazmaya ve okumaya teşvik etmenin yanı sıra, bu ders Uluslararası Güvenlik teorileri ile bu teorilerin geniş bir düzlemde tartışılabileceği güncel güvenlik sorunları üzerinde durmaktadır.


IRE-333 AB- Politikaları

Bu derste Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenmektedir. AB entegrasyon sürecini tarihsel olarak inceleyen bu ders, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarını ve bu kurumların entegrasyon sürecindeki rolü üzerine odaklanmaktadır. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, Ekonomik ve Parasl Birlik gibi ortak politika alanlarını incelemektedir. Aynı zamanda derstte güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır.


IRE-336 Uluslararası Terörizm

Dersin temel amacı öğrencilerin, uluslarası terörizm konusunda bilgilendirmesini sağlamak ve terörizm konusunda yaşanan sorunlara stratejik bir bakış açısıyla yaklaşabilmelerini sağlamaktır.  Ders kapsamında öğrencilere teorik ve uygulamadan gelen bilgiler stratejik düzeyde aktarılacaktır. Bu çerçevede terörizmin konsepti ve nedenleri ile eski ve yeni terörizm kavramı yanında terör örgütlerinin organizasyonel yapısı güncel örneklerle şekillendirilecektir.  Terörizmin psikolojisine odaklanılırken, karşı terörizm ve terörizmle mücadele konuları güncel gelişmeler ile irdelenecektir.


IRE-338 Uluslararası İlişkiler Konulu Filmler

Uluslararası politika alanında öne çıkan konulara yönelik film, belgesel ve çeşitli makaleler üzerinden tartışma yapılmaktadır. Dönem boyunca etnik çatışma, insani müdahale, uluslararası örgütler, nükleer silahlar gibi konularla yönelik 8 film/belgesel izlenmektedir. Uluslararası İlişkiler alanında önemli konu, olay ve gelişmeleri konu alan görsel materyallerin kullanılması ile teorik bilgileri pekiştirilmesi ve uluslararası sistemdeki gelişmelerin takip edilmesi hedeflenmektedir.


IRE-340 Sosyal Hareketler

Bu ders,toplumsal hareketlerin nedenlerini,çıkış koşullarını,gelişimini,küreselleşme sürecine olan etkilerini ve sonuçlarını inceler,demokratikleşme,modernleşme,ekonomi,küreselleşme ve toplumsal  hareketler arasındaki ilişkiyi analiz eder. Bu kapsamda derstte, çeşitli ülke ve bölgelerde gerçekleşen toplumsal hareketler, tarihsel süreçleri ve arkaplan gelişmeleri ile birlikte ele alınmaktadır.


FLC-401 İkinci Yabanci Dil VII (Çince)

Bu derste öğrencilere sosyal bilimler, kültür ve edebiyatta çeşitli konular ele alarak ileri düzeyde okuma ve yazma öğretecektir.


FLF-401 İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Bu ders, öğrencilerin  Fransızca  konuşma ve  dinlediğini anlama becerilerini öğretmeye yardımcı olur. Bu ders ile öğrenciler Fransızca okuma ve yazma becerilerini geliştirmekte ve buna yönelik ders içerisinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu derste öğrenciler  çağdaş Fransız kültürü çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenmektedir.


FLG-401 İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir. Bu derste Almanca dilinde düşünmeyi kolaylaştırmak için çeşitli metinler okunmakta ve tartışılmaktadır. Ayrıca telaffuzun düzeltilmesi için özen gösterilmektedir.


FLR-401 İkinci Yabancı Dil VII (Rusça)

Bu ders, öğrencilerin  Rusça  konuşma ve  dinlediğini anlama becerilerini öğretmeye yardımcı olur.


FLS-401 İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Bu derste öğrencilerin iş hayatına yönelik konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi beklenir. Bu amaçla bu ders öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerini gramer kurallarına göre geliştirmeyi amaçlammıştır.


FLC-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Çince)

Bu dönem ile dört yıllık Çin dili eğitimi, metinlerin (kurmaca ve kurgusal olmayan) okunmasıyla tamamlanacaktır.Bu derste çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır


FLF-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Bu ders öğrencilerin ileri düzeyde konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, öğrenciler etkili iletişim ve dil yeterliliğinin temel alan bir eğitim alacaklardır.


FLG-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Bu derste  öğrencinin, iş hayatına yönelik  dinleme, konuşma, okuma, yazma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.Bu çerçevede sunumlar ve konuşma egzersizleri yapılır.


FLR-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Rusça)

Bu ders, öğrencileri, iş yaşamında Rusça dilini konuşması  için yönlendirir. Bu derste öğrencilerin Ruşça iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlamıştır.


FLS-402 İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

Bu derste öğrencilerin konuşma ve yorumlama becerilerini artırmak için çeşitli etkinlikler (tartışmalar, sunumlar, tartışmalar ...) yapılacaktır. Ders ayrıca, öğrencileri İspanyolca dilinde okuma ve yazma konusunda da teşvik eder.


IRE-408 İklim Değişikliği

Bu ders öğrencilere uluslararası siyasetin psikolojik teorilerini tanıtmakta ve bireylerin uluslararası ilişkilerdeki rolü, farklı siyasi karar verme teorileri (rasyonel seçim, bilişsel, motivasyonel ve örgütsel teorileri dahil), kişilik ve liderlik, değerlerin ve kimliğin uluslararası davranışı şekillendirmedeki rolü, uluslararası ilişkilerin sosyal psikolojisi, kamuoyu, sosyal kimlik ve ulusal hedeflere odaklanma ilgili bir dizi meseleyi ele almaktadır.


IRE-409 Çağdaş Türk Siyaseti Tarihi

Bu derste, Osmanlıdan günümüze Türk siyasal sisteminin gelişmeleri incelenir. Türkiye Cumhuriyetinin politikasını şekillendiren kavramlar, fikirler, kişilikler, kurumlar ve olaylarla birlikte, geçerli politik meseleler detaylı bir şekilde tartışılır. Aynı zamanda bu ders, Türk siyasi liderlerinin Türk siyasetinin evriminde oynamış oldukları rolün analiz edilmesini sağlamaktadır. 


IRE-418 Uluslararası İlişkilerde Simülasyon

IRE 418 Uluslararası Güvenlik Simülasyonu dersi sayesinde öğrenciler analitik düşünme, çözüm odaklı ve proaktif işbirliği, teori ile pratiği birleştirme,  problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştireceklerdir. Bu ders kapsamında uluslararsı güvenliğin değişik alanları hem teorik olarak incelenecek, hem de jenerik bir senaryo dahilinde öğrencilerin  sorumlu makam mantığıyla adımlar atmalrı sağlanacak ve ait oldukları devletleri yöneteceklerdir. 14 haftalık ders süresince, uluslararası ilişkiler teorileri, devlet mekanizması, anarşik uluslararası sistem, ittifak oluşturma şartları, güç ve güç dengesi, sosyo-ekonomik yapı, terörizm, diplomasi, barış ve savaş, BM karar mekanizmaları gibi birçok konu ve kavram hem teorik hem de uygulamalı olarak incelenecek ve yerine getirilecektir..


IRE-419 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilmektedir. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır.


IRE-425 Amerika ve Dünya Politikası

Bu derste Amerika ve Dünya Politikası iki şekilde incelenmektedir. İlk olarak, Amerika’nın önceliklerinin ve yeteneklerinin tarihi süreç içinde nasıl değiştiğini anlamak için Amerikan dış politika tarihi incelenmektedir. Bu tarih, Amerikan dış politikasındaki güncel konuları ve tartışmaları anlamanıza yardımcı olacaktır. İkinci olarak, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan gibi bazı önemli ülkelere (yükselen güçler) dayanan dünya siyaseti ele alınmaktadır.


IRE-428 Türk Dış Politikası

Bu ders, Osmanlıdan günümüze Türk dış politikasının gelişimini kapsar. Modern Türk siyasi yaşamının ve kurumlarının bir incelemesini ortaya koyar. Dış politikada uluslararası politika ve karar alma sürecinin alternatif yaklaşımları uluslararası barış ve düzen elemanları üzerine odaklanmak suretiyle incelenir.


IRE-430 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Bu ders, küreselleşme teriminin tanımını, küreselleşme sürecinin nedenlerini, doğasını ve etkilerini analiz edecektir.  Ayrıca bu ders, küreselleşme yanlısı ve küreselleşme karşıtı hareketlerin artıları ve eksileri çerçevesinde tartışmalara da odaklanmaktadır.


IRE-460 Uluslararası İlişkilerde Girişimcilik

Bu ders ile öğrencilerin, girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan iş planı yazımı konusunda bilgilendirmek, bir iş fikri geliştirmelerini sağlamak ve bu iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmalarını, teknikleri kullanmalarını ve sunmalarını gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. Ders, bir girişimci olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri içermektedir.  Ders içeriğinde belirtildiği gibi  girişmici bireylerrin vereceği semnierler, projeler, takım çalışmasına dayalı kısa oyun, ödevlerle ve tartışmalarla iyi bir iş planının hazırlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Ayrıca KOSGEB desteklerinden yararlanmalarına imkan sağlayan  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi -UGE katılım belgesine de sahip olmaktadırlar.


IRE-462 Uluslararası İlişkiler Alanında Staj

Bu ders, öğrencilerin teorik bilgilerini iş hayatında kullanmalarını sağlayacaktır. 30 iş günü çalışma fırsatı sunan bu ders, öğrencilerin geleceğe yönelik ilk adımlar atmasına teşvik edici içeriktedir.


IRE-464 Uluslararası İlişkiler Projesi

Bu ders belli bir konuda tez yazmak için gerekli olan veri toplama, araştırma soruları sorma ve tezi organize etme gibi konularla ilgilenir. Her öğrenci uluslararası politikayla ilgili bir konuda araştırma yapacak ve araştırmasını dönem sonunda sunacaktır


                     
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI Amaç ve Hedefler
"IRE"
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
                                                                                                                TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel Uluslararası İlişkiler Çevre Temel Uluslararası İlişkiler Liderlik Temel Uluslararası İlişkiler Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir. İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır. İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır. İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır. İşletme ile ilgili temel kavramları uygular. Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur. Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,   4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, 7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,  8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder, 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl                  
ECO 105 İktisat     X X          
IRE 101 Siyaset Bilimine Giriş     X X     X    
IRE 107 Diplomasi Tarihi I         X   X    
TUR 101 Türkçe I  X         X      
FLE  101 Birinci Yıl İngilizcesi I  X         X   X  
FEA 101 Oryantasyon x X   X   X   X  
FLX 101 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         X   X  
SEC101 Gelişim ve Yaşam Programı                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl                  
IRE 108 Uluslararası İlişkilere Giriş     X   X   X    
FEA 102 Oryantasyon (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
IRE100 Uluslararası İlişkilerde Konuşma ve Anlama Becerileri     X   X   X    
IRE 110 Diplomatic History II         X   X    
TUR 102 Türkçe II X         X      
FLE  102 Birinci Yıl İngilizcesi II X         X   X  
FLX 102 İkinci Yabancı Dil II (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         x   x  
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl                  
IRE 213 Uluslararası İlişkiler Teorileri     X X X     X  
IRE 215 İnsan Hakları   X X   X     X X
IRE 217 Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar       X X       X
HIS   201 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE  201 İkinci Yıl İngilizcesi I  X         X X X  
FLX 201 İkinci Yabancı Dil III (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         x   x  
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl                  
IRE 204 Siyasi Düşünce Tarihi     X X X X      
IRE 220 Uluslararası Siyasi Organizasyonlar   X X X X X X X X
FEA 200 Eleştirel Düşünce       X     X   X
IRE 236 Küresel Çatışma ve İşbirliği     X X X   X   X
HIS   202 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi II       X X        
FLE  202 İkinci Yıl İngilizcesi II X         X X X  
FLX 202 İkinci Yabancı Dil IV (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X         x   x  
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl                  
LAW 301 Uluslararası Hukuk I                X X           X                  X    
IRE 301 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar   X X   X X X   X
IRE 331 Uluslararası Güvenlik     X X     X   X
IRE 337 Güncel Enerji Sorunları X           X X X
IRE 333 AB Politikaları