İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI
ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri
Dersler ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları için Matris (ISLO'lar) 1. Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, 2.Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder.
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir.  İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır.  İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.  İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular.  İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.  İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır.  İşletme ile ilgili temel kavramları uygular.  Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur.  Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder. 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,  3. Geleneksel ticaret ve lojistik alanlarındaki temel  kavramları tanımlar. 4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.  5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. 7. İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular. 8. Farklı iş ortamlarında planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme gibi ticaret ve lojistik yönetiminin fonksiyonlarını koordine eder. 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl       X          
FEA-101 Oryantasyon I X X   X   X   X  
ITL-101 Uluslararası Ticaret X     X X X      
MAT-105 İşletme için İstatistik   X           X
ECO-105 İktisat      X X          
TUR-101 Türkçe I X         X      
FLE -103 Mesleki İngilizce I X         X   X  
SEC-101 (Gelişim ve Yaşam Programı)                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl                  
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
ITL-102 Uluslararası Lojistik     X       X    
TUR-102 Türkçe II X         X      
FLE-104 Mesleki İngilizce II X         X   X  
MAN-112 İşletme     X       X    
MAT-112 İşletme için Matematik   X     X        
İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl                  
ITL-201 Taşımacılık Sistemleri     X X   X   X  
MAN-203 Muhasebe Prensipleri   X X         X X
LAW-201 Hukuk I       X X       X
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE-203 Mesleki İngilizce III X         X X X  
İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl                  
ITL-200 Taşımacılık İşlemleri     X X   X      
MAN 204 Finansal Muhasebe   X X         X X
LAW 202 Law II        X X       X
HIS   202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II       X X        
FLE  204 Mesleki İngilizce IV X         X X X  
Üçüncü Yıl/Beşinci Yarıyıl                  
MAN 331 Çağdaş Pazarlama Sorunları     X   X X X   X
ITL 301 Tedarik Zinciri Yönetimi     X X     X   X
ITL 303 Uluslararası Ticaret Uygulamaları             X   X
FLX-303 İkinci Yabancı Dil I  (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-501 (Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler                  
MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi   X   X X        
ITL-313 Sanal Dünyalar   X     X X   X X
Üçüncü Yıl/Altıncı Yarıyıl                  
IFN-314 E-Ticaret   X   X   X     X
ITL-300 Uluslararası Ticaret Orgonizasyonları             X   X
ITL-306 Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri X X   X         X
FLX-304 İkinci Yabancı Dil II  (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-601 (Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler                  
MAT-302 İşletme Araştırma Yöntemleri X   X X X   X X X
ITL-314 Sanal Dünyalar   X     X X   X X
Dördüncü Yıl/Yedinci Yarıyıl                  
ITL-407 Ticari İletişim     X X   X      
ECO-403 Türkiye Ekonomisi     X   X       X
ITL-409 Lojistik Bilgi Sistemleri           X   X X
FLX-403 İkinci Yabancı Dil III  (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ITL 000  (Bitirme Çalışması)                  
ITL-463 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Projeler X X X X X X X X X
ITL-465 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Girişimcilik X X X X X X X X X
ITL-461 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Staj X X X X X X X X X
Dördüncü Yıl/Sekizinci Yarıyıl                  
ECO-400 Küresel Ekonomi     X   X       X
MAN-446 İşletme Simülasyonu   X   X X        
MAN-406 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk       X   X X    
FLX-404 İkinci Yabancı Dil IV  (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-801 (Sekizinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
MAN-444 Küresel Pazarlama   X             X
MAT-440 Pazarlama ve Sürdürülebilirlik X   X     X     X
LAW-408 Uluslararası Ticarette Hukuk         X     X  
Program Çıktısı ile İlgili Ders Sayısı / 43 20 14 16 21 17 21 10 15