İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmail TUNCER

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi

Gökhan KIYGA

Rhenus Lojistik, Mersin

Olcay GÜRŞEN

Expeditors, Mersin

Burcu AYDIN

Expeditors, A.B.D.

Ertan ZİBEL

Çukurova Kalkınma Ajansı

Kerem KAVRAR

Mersin Liman İşletmesi (MIP) Ticaret Müdürü

Dr.Sami SÜYGÜN

Tarsus Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi