İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI

Amaç:

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programının amacı ticaret ve lojistik bilimleri alanında uluslararası ticaret ve lojistik dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Hedefler:

  • Öğrencileri ticaret ve lojistik bilimleri alanında uluslararası ticaret ve lojistik dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
 

  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)
 

  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entellektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)

 

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI

PROGRAM TANIMI

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1997 yılında kurulmuştur: Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programının amacı ticaret ve lojistik bilimleri alanında uluslararası ticaret ve lojistik dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.   

Yüksek Öğretim Kurulu’nun “ 11.07.2007/002638 ” tarih ve sayılı onayı ile öğrenime başlamıştır.

Gereken Nitelikler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programında okumak isteyen adayların sosyal bilimlere özellikle ekonomi, ticaret ve büro işlerine ilgi duymaları, ayrıntılara dikkat eden bir yapıda olmaları, sorumluluk almaya ve insiyatif kullanmaya istekli olmaları,  iletişim ve ikna gücü yüksek ve girişken olmaları, risk alabilen özellik taşımaları ve İngilizce’nin yanı sıra yaygın kullanılan ikinci bir yabancı dil (Çince, Rusça, İspanyolca vb.) bilmesi ve bilişim teknolojisi ürünlerini etkin kullanması gerekir.

Programın Genel Yapısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı; Öğrencileri ticaret ve lojistik bilimleri alanında alanında uluslararası ticaret ve lojistik dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatmak ve yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer yerel ya da uluslararası üniversitelerde öğrenimine başlamış olan öğrenciler YÖK ve Çağ Üniversitesi yönetmeliklerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Daha önce alınmış ve başarılmış eşdeğer dersler muafiyet kapsamında değerlendirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesi’nin  WEB sayfasını (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari ) ziyaret ediniz.

Sınav Şartları ve Değerlendirme

Sınav koşulları her ders için ayrı olarak belirlenmiştir. Ancak, genel olarak bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin sınav düzenlemeleri, değerlendirme ve not verme bilgilerine bakınız.

Derece Alma  Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (DNO) 3.00 ve üzeri olursa "Onur" ve 3,50 ve üzeri olursa "Yüksek Onur" belgesi ile ödüllendirilirler.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik programından mezun olabilmesi  için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve tüm dersleri (240 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Bölümü bitirenin alacağı unvanlar:

Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü bitiren öğrenciler Lisans Derecesini, tanınan bütün hak ve yetkileriyle birlikte almaya hak kazanır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerindeki kurumlarda ve şirketlerde, ticaret ve lojistik merkezlerinde, kalifiye işgücü olarak çalışabilme fırsatına sahiptirler. Mezunların bir kısmı kendi aile şirketlerinde çalışmakta iken diğerleri geniş iş olanakları sunan firmalarda çalışmaktadırlar.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans-doktora) programlarına devam edebilirler.

Devam Durumu

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Erasmus Koordinatörü

Asist. Prof. Dr.Duygu GÜR

duygugur@cag.edu.tr  

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811


 

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. İşletmeciliğin temel kavramlarını tanımlar,

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular,

8. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını koordine eder,

9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FEA-101 Oryantasyon I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ITL-101 Uluslararası Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
FLE-103 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 06
ECO-105 İktisat Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-105 İşletme İçin İstatistik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
OSD-110 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 19 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ITL-102 Uluslararası Taşımacılık Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
FLE-104 Mesleki İngilizce II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 06
MAN-112 İşletme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-112 İşletme İçin Matematik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 17 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ITL-201 Taşımacılık Sistemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
LAW-201 Hukuk I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-203 Mesleki İngilizce III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-203 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 15 27
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
LAW-202 Hukuk II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLE-204 Mesleki İngilizce IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-204 Finansal Muhasebe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 27
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ITL-301 Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ITL-303 Uluslararası Ticaret Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-303 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-501 Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ITL-300 Uluslararası Ticaret Organizasyonları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ITL-306 Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-310 Uluslararası Ticarette Finans Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
IFN-314 E-Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-304 İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-601 Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 18 36
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-403 Türkiye Ekonomisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ITL-409 Lojistik Bilgi Sistemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-403 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-701 Yedinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ITL-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-400 Küresel Ekonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-406 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-446 İşletme Simülasyonu Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLX-404 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-801 Sekizinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
FEA-101 Oryantasyon I

Oryantayasyon I dersi hazırlık eğitimin tamamlayarak iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerine kaydolmuş öğrencilerimizin öncelikle üniversitemizin misyonu vizyonu, temel değerleri ve stratejik hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır ayrıca fakültemiz,  bölümleri, ders, sınav & burs yönetmelikleri,  ders seçimleri,  Erasmus programları vb. konular hakkında da kurumsal bilgi, yönerge ve yönetmelikler hakkında  bilgi sunulur.


ITL-101 Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret’te ön plana çıkan teorilerin de tartışıldığı derste, uluslararası ticarete dair temel kavramlar, ülkeler içerisindeki ticaret ortamı, politik ve ekonomik iklim, Çok Uluslu İşletmeler ve ülkelerin SWOT gibi mevcut durum analizleri, bölgesel ticaret blokları,küresel ticaret trendler, uluslararası ticari faaliyetleri etkileme potansiyeline sahip değişkenler güncel gelişmeler ile bir araya gelerek işlenmektedir.


OSD-101 Evrende Yaşam

Evren’in, Samanyolu’nun, Güneş Sisteminin ve Dünya’nın doğum ve evrimi, bir gök cismi olarak Dünya, bildiğimiz şekli ile yaşamın tanımı, kimyasal ve yapısal temeli, DNA’nın tanımı ve  evrim sürecindeki rolü, yaşamın evrimi ve aklın evrimsel bir avantaj olarak ortaya çıkışı, bir gezegen ve diğer güneş sistemi cisimleri üzerinde yaşamın ortaya çıkış koşulları, 3-küçük ayıcık (goldilocks) hipotezi, diğer yıldız sistemlerinde durum, Drake denklemi, yerdışı yaşamı ve akıllı yaşamı arama (SETI) çalışmaları, araştırmaların sonuçları, yıldızlara göndeirlen mesajlar, uzay yolculuklarının fiziksel temeli ve karşılaşılan güçlükler.


TUR-101 Türkçe

Dersin amacı, öğrencilerin Türk dil kurallarını öğretmektir. Böylece öğrenciler kendilerini net ve verimli bir şekilde açıklayabilecektir. Panel tartışmaları, sempozyum, konferans vb. teknikler, bu derste dinleme becerilerinin gelişimi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrencilere sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri öğretilmektedir ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri yapılmaktadır.


FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama)

Oryantayasyon I dersini başarıyla tamamlamış olan  iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinin kayıtlı  öğrencilerinin  çağdaş ve rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacak şekilde  yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin kariyer planlamalarına doğru yerden başlamalarına olanak sunan eğitim, proje ve ödevlerle desteklenmesi planlanmaktadır.


ITL-102 Uluslararası Taşımacılık

Bu ders uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi hakkında bilgi vermektedir.


TUR-102 Turkçe II

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.


FLE-103 Mesleki İngilizce I

Bu ders, öğrencilerin yeni kelimeler, sözcük öbekleri ve konuşmalardan oluşan özgün bağlamlar oluşturarak iş hayatına yönelik kelime dağarcığını genişletmelerini, dönem içerisinde anlaşılır bir dil girdisi sağlayarak dili bilgisini yapılandırmayı, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


FLE-104 Mesleki İngilizce II

Bu ders iş hayatı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Amaç; öğrencileri işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve onların işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.


ECO-105 İktisat

Bu dersin amacı  öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Gündelik hayatta karşılaşılan ekonomik sorunlar, arz ve talep; fiyat belirleme ve piyasa dengesi, esnekliği, üretim ve maliyet kavramları, piyasa yapıları, ekonomik eşitsizlik, ekonomik büyüme, GSYİH ve ekonomik büyümenin ölçülmesi gibi konular açıklanacaktır.


MAT-105 İşletme İçin İstatistik

Bu ders, ekonomi, yönetim bilimi, finans, işletme, uluslararası ticaret ve diğer alanlarda veri toplama ve yönetme üzerinde durmaktadır. Veri tanımlamasına, yani verilerin gösterilmesine ve araştırılmasına dayanmaktadır. Olasılık bilgilerinin karar verme sürecindeki rolü, olasılığı ortaya çıkma ihtimalinin sayısal bir ölçüsü olarak anlama amacı ile aktarılmaktadır.


OSD-105 Mitoloji

Mit Kavramı, Mitos, Mitoloji Kavramları Bağlamında Mitoloji ve Anlam İlişkisi, Mitolojinin Tarihsel Gelişimi, Yunan Yaratılış Mitleri, Türk Yaratılış Mitleri, Mitoloji,Yaratılış ve Evren, Toplumlara Göre Mitoloji, Yunan Mitolojisi, Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları, Türk Mitolojisi, Türk Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları, Yunan ve Türk Tanrıları Karşılaştırma, Yunan ve Türk Tanrıçaları Karşılaştırma.


OSD-107 Popüler Kültür ve İletişim

Kültür kavramı, kitle kültürü,  tüketim kültürü, Popüler kültür kavramının gelişimi, seyirci/izleyici sayısı, popülerlik,  küreselleşme ve popüler kültür, eğlence kavramı ve yaşam biçimleri,  yiyecek ve içecek, Popüler ikonlar ve şöhret kavramı, moda ve kimlik, müzik endüstrisi, popüler kültür ve spor endüstrisi, haberler, diziler, çizgi filmler, Dil, Popüler kültür ile ilgili eleştirel yaklaşımlar anlatılmaktadır.


OSD-109 Tiyatro

OSD-111 Diksiyon

Diksiyon, güzel söz söyleme, güzel ve etkili konuşma, Edebiyatın yorumculuk ve yaratıcılık yönü, Konuşmayı sanata dönüştürmektir.


MAN-112 İşletme

Bu dersin temel amacı bir işletme yönetimi için pratik araçların öğretilmesidir. Bu amaçla derslerde dinamik iş ortamında risk alma ve kâr elde etme, ekonominin iş dünyasını nasıl etkilediğini anlama, küresel pazarlarda iş yapma, etik ve sosyal sorumluluk gerektiren davranışlar, işletme yönetimi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere insan kaynaklarının yönetimi, çalışanların mal ve hizmet üretme, motive etme, çalışan-yönetim konularını ele alma, müşteri odaklı pazarlama planlarını geliştirme ve uygulama, finansman ve yatırım fırsatları gibi temel iş işlevlerini uygulamada teorik ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.


MAT-112 İşletme İçin Matematik

Bu ders öğrencilere matematik ve işletme bilimi için bir giriş dersi vermeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında; gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır.


OSD-113 Film Türleri

Dersin amacı öğrencilerin film türlerine yönelik bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak ve film türlerinin film endüstri içerisinde sahip olduğu özelliklerini öğrenerek filmleri sosyolojik bir bakış açısıyla analiz ederek türler arasında ayrımları ve benzerlikleri değerlendirmektir.


OSD-123 Siyasi Tarih

ITL-200 Taşımacılık İşlemleri

Taşımacılıkta kullanılan kavramlar, terimler ve tanımlar, lojistik yöntemleri anlatılarak öğrencilerin; karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığında ekonomik, sosyal, politik ve teknik yönleri karşılaştırabilmesi amaçlanmaktadır.


HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste Osmanlı Devletinin kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları, Milli Mücadelenin hazırlanışı, yürütülmesi ve sonuçları, Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmakta ve öğrencilerin temel konuları tanımlaması beklenmektedir. Aynı zamanda "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yani "Atatürkçülük" ele alınmakta ve özellikle "Atatürkçü Düşünce Sisteminin" içeriğine yer verilmektedir.


ITL-201 Taşımacılık Sistemleri

Taşıma sistemlerini analiz ederek ve optimum maliyet, zaman ve esneklik kriterlerine göre tasarlamaya odaklanmak amaçlanmaktadır. Taşıma ile ilgili müşteriler arasındaki ilişkilerin neler olduğunun belirlenmesini kapsar ve müşterilere önerilen taşıma hizmetleri (örneğin, nakliye, seyahat) ve taşıma kararlarının nasıl alındığı konularına dair bir bakış açısı sunar.


LAW-201 Hukuk I

Bu derste; Hukukun toplumdaki işlevi, hukukun üstünlüğünün dini, geleneksel ve ahlak kuralları ile karşılaştırılması, kamu hukuku ve özel hukuk arasındaki ayrım, hukuki ilişkiler ve hukuk hakları kavramı, hak türleri, hak sahibi ve türleri, yasal haklar, iktisap, kayıp ve yasal hakların korunması, yasal işlemler ve süreçler anlatılmaktadır.


HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


LAW-202 Hukuk II

Bu dersin amacı öğrencilere  ticarî işletme hukuku ve şirket kavramı hakkında bilgi vermektir. Ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı veTürk Ticaret Kanununda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri bu dersin içerdiği konulardan bazılarıdır.


FLE-203 Mesleki İngilizce III

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır


MAN-203 Muhasebe Prensipleri

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle dönen ve duran varlıklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır.Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir


FLE-204 Mesleki İngilizce IV

Bu dersin sonunda öğrenciler ingiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


MAN-204 Finansal Muhasebe

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynaklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir


ITL-300 Uluslararası Ticaret Organizasyonları

Bu derste, öğrenciler, uluslararası ekonomik düzeni düzenleyen kuralların uygulanmasını ve izlenmesini sağlayan uluslararası ekonomik ve ticari organizasyonlar ve entegrasyonlar olan  AB, NAFTA, APEC, ASEAN, OPEC, OECD, DTÖ, IMF, DB, G-8, G-20 ve diğerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 


ITL-301 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimine giriş ve lojistiğe giriş kapsamında temel kavramlardan, satın alma ve planlama kararlarından bahsedilmektedir. Tedarik zincirinin performansını belirleyen sürücüler ve etkileyen engeller ele alınmaktadır.  Çeşitli ağ tasarımı metodları ve tedarik zinciri dağıtım ağı tasaarımı ile modeller ortaya konmaktadır.  Ağ modellerinden tesis yerimi seçimi ile en uygun lokasyonun nasıl belirleneceğini gösteren yöntem anlatılmaktadır. Planlama konusu, toplu üretim, stok ve envanterlerin sistemleri ile nasıl planlanacağı çeşitli yöntemlerle gösterilmektedir. Tedarik zincirinde ulaşımın performansı etkileyen unsurlardan biri olduğu ele alınarak ulaştırma modellerinin çeşitli yöntemleri gösterilmektedir.


FLC-303 İkinci Yabancı Dil I (Çince)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken çince basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; çince konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye çince konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade çince konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLF-303 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir.Sınıf ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma,yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLG-303 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLR-303 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade rusça konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir


FLS-303 İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.


ITL-303 Uluslararası Ticaret Uygulamaları

Bu dersin temel amacı, dış ticaret operasyonlarının felsefesini, kavramlarını ve uygulama araçlarını öğretmektir. Bu amaçla, liderlik alanında dış ticaret konuları, müşteri memnuniyeti, çalışanların katılımı, işleyiş süreci iyileştirilmesi, tedarikçi ortaklığı konuları ele alınmaktadır. Banchmarking, kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri, kalite fonksiyon dağıtımı, tasarımda kalite, ürün sorumluluğu, yönetim araçları, istatistiksel süreç kontrolü ve benzeri konular ders kapsamında ele alınmaktadır.


FLC-304 İkinci Yabancı Dil II (Çince)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken çince basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; çince konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye çince konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade çince konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLF-304 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir.Sınıf ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLG-304 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir.Sınıf ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLR-304 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade rusça konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-304 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir.Sınıf ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma,yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


MAT-304 Veri Analizi ve Raporlama

ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

ITL-306 Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri

Ders, günümüzün küresel iş yöneticilerinin karşılaştığı kültürel, politik, ekonomik ve etik konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Ticarete, fikri mülkiyetin lisansına ve doğrudan yabancı yatırımlara odaklanarak, yabancı bir ülkede iş yapmanın üç temel şeklini inceler. Ayrıca, uluslararası bir ticari işlemde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi, gelişmekte olan ülkelerde iş yapma özel zorluklarına karşı riski yönetmeye çalışmak gibi konular ele alınmaktadır.


IFN-310 Uluslararası Ticarette Finans

Ticari banka faaliyetleri, Uluslararası Bankacılık ve Para Piyasası, Küresel Finansal Kriz, Uluslararası Ticaret Finansmanı, Teminat Mektubu, Banka Kabulü, Forfaiting, Karşılıklı Ticaret ve Eximbank, FED, MB, Para Politikası ve Faiz Oranları, Finansal Piyasalar ve Araçlar, Finansal Kurumlar, Döviz Kurları, Ödemeler Bilançosu.


ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

ITL-313 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


IFN-314 E-Ticaret

Bu ders kapsamında, elektronik ticaret ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teklonojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.


ITL-314 Sanal Dünyalar

MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.


MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


ECO-400 Küresel Ekonomi

Ders küresel ekonominin tarihsel evrimi, küresel istihdam ve üretimin yapısı, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 


ECO-403 Türkiye Ekonomisi

Ders kapsamında Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 


FLC-403 İkinci Yabancı Dil III (Çince)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken çince basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; çince konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye çince konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade çince konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir


FLF-403 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.


FLG-403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha komplike cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında dialoglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-403 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade rusça konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-403 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha komplike cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında dialoglar yapmaları hedeflenir.Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLC-404 İkinci Yabancı Dil IV (Çince)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken çince basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; çince konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye çince konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade çince konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLF-404 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha komplike cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında dialoglar yapmaları hedeflenir.Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.Hedef öğrenciyi Fransızca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


FLG-404 İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha komplike cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında dialoglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-404 İkinci Yabancı Dil IV (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade rusça konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir


FLS-404 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha komplike cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında dialoglar yapmaları hedeflenir.Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.Hedef öğrenciyi İspanyolca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


MAN-406 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Bu ders, profesyonel iş dünyasında var olan önemli çağdaş etik sorunların ve zorlukların analizini ve incelenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yöneticinin sosyal ve çevresel sorumluluklarına, çalışanlar, müşteriler ve halk dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlara vurgu yapılacaktır. Kişisel, örgütsel ve toplumsal düzeylerde etik ikilemler ve karar alma çerçeveleri ve yaklaşımları araştırılacaktır. Gerçek dünyadaki uygulamalara ve konulara öğrenci katılımı, kursun kritik bir parçasıdır.


LAW-408 Uluslararası Ticarette Hukuk

ITL-409 Lojistik Bilgi Sistemleri

Bu ders kapsamında, lojistik bilgi sistemleri ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Microsoft access hakkında temel bilgiler aktarılır. Microsoft access programında veri tabanı oluşturularak uygulama olarakta öğrenciler desteklenir.


IFN-424 Blokzincir Teknolojisi

MAN-437 Küresel Pazarlama ve Gelişen Pazarlar

MAN-439 Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

MAN-440 Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

MAN-446 İşletme Simülasyonu

İşletme Simülasyonu dersi bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır


ITL-461 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Staj

Üniversite eğitim sürecindeki iş deneyimi, öğrencilerin kariyer hedeflerini geliştirmesinde faydalı olmaktadır. Bu bağlamda staj dersini alarak, öğrenciler, alanları ile ilgili olarak stajlarını gerçekleştirmektedir ve eğitimsüreci ve iş yaşantısı arasında bir köprü oluşturmak suretiyle üniversite eğitim sürecinde sahip oldukları bilgi birikimlerini uygulamaya aktarma şansına erişmektedir. Ayrıca, bu kazanımları onların profesyonel iş hayatına geçtiklerinde kolaylıkla sektöre adapte olmalarını sağlamaktadır.


ITL-463 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Projeler

Öğrencilerin alan ile ilgili bir konu ve konusu ile ilgili bir danışman seçerek araştırma gerçekleştirdiği derste, öğrenciler, güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlamakta ve topluluk önünde anlatabilmekte, tartışabilmektedir. Ayrıca akademik geleceklerini şekillendirmede başarı ile tamamlanan projeler önemli bir basamak olma niteliği taşımaktadır.


ITL-465 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Girişimcilik

Teorik bilginin özel sektörün üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ve günümüzün ve geleceğin girişimcilerinin yetiştiği bu derste, İş planı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Yönetmek, Finansal Tablolar, Finansal Stratejiler, Taktikler ve Risk Yönetimi, Liderlik ve Etik gibi konularda dersin öğretimn üyesi ve ilgili konuların uzmanlarının derslere aktif katılımıyla başarılı bir girişimciliğin temellerinin atılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler iş planı aşamalarını öğrendikten sonra KOSGEB’e sunulmak üzere projeler hazırlamakta ve dönem sonunda başarılı olan projelere KOSGEB ile üniversitemizin gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde girişimcilik sertifikası verilmektedir.


ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI
ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK PROGRAMI Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri
Dersler ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları için Matris (ISLO'lar) 1. Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, 2.Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder.
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir.  İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır.  İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.  İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular.  İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.  İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır.  İşletme ile ilgili temel kavramları uygular.  Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur.  Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder. 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,  3. Geleneksel ticaret ve lojistik alanlarındaki temel  kavramları tanımlar. 4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.  5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. 7. İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular. 8. Farklı iş ortamlarında planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme gibi ticaret ve lojistik yönetiminin fonksiyonlarını koordine eder. 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl       X          
FEA-101 Oryantasyon I X X   X   X   X  
ITL-101 Uluslararası Ticaret X     X X X      
MAT-105 İşletme için İstatistik   X           X
ECO-105 İktisat      X X          
TUR-101 Türkçe I X         X      
FLE -103 Mesleki İngilizce I X         X   X  
SEC-101 (Gelişim ve Yaşam Programı)                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl                  
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
ITL-102 Uluslararası Lojistik     X       X    
TUR-102 Türkçe II X         X      
FLE-104 Mesleki İngilizce II X         X   X  
MAN-112 İşletme     X       X    
MAT-112 İşletme için Matematik   X     X        
İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl                  
ITL-201 Taşımacılık Sistemleri     X X   X   X  
MAN-203 Muhasebe Prensipleri   X X         X X
LAW-201 Hukuk I       X X       X
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE-203 Mesleki İngilizce III X         X X X  
İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl                  
ITL-200 Taşımacılık İşlemleri     X X   X      
MAN 204 Finansal Muhasebe   X X         X X
LAW 202 Law II        X X       X
HIS   202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II       X X        
FLE  204 Mesleki İngilizce IV X         X X X  
Üçüncü Yıl/Beşinci Yarıyıl                  
MAN 331 Çağdaş Pazarlama Sorunları     X   X X X   X
ITL 301 Tedarik Zinciri Yönetimi     X X     X   X
ITL 303 Uluslararası Ticaret Uygulamaları             X   X
FLX-303 İkinci Yabancı Dil I  (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-501 (Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler                  
MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi   X   X X        
ITL-313 Sanal Dünyalar   X     X X   X X
Üçüncü Yıl/Altıncı Yarıyıl                  
IFN-314 E-Ticaret   X   X   X     X
ITL-300 Uluslararası Ticaret Orgonizasyonları             X   X
ITL-306 Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri X X