İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Misyon

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün misyonu; uluslararası ticaret ve lojistik alanında iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Vizyon

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında önde gelen bölümlerinden biri olmak

Geniş Tanımlı Öğrenme Amaçları:

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü bu görevi (misyon) başarmak için;

  • Öğrencileri uluslararası ticaret ve lojistik alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zekâ, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, iş birliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)
  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entelektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)