Fen Edebiyat Fakültesi

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-0-1 1
ING-103 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TDE-113 Halkbilimi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TDE-125 Türk Halk Edebiyatı I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TDE-127 Türkiye Türkçesi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 5
TDE-153 Osmanlı Türkçesi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 6
OSD-110 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
Toplam 17 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
RKT-102 Kariyer Planlama Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 2
ING-104 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TDE-114 Halkbilimi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TDE-120 Osmanlı Türkçesi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 6
TDE-124 Türkiye Türkçesi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 4
TDE-126 Türk Halk Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TDE-128 Türkçe Söz Dizimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 3
Toplam 17 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-205 Atatürk İlke ve İnkılapları I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 3
TDE-233 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
TDE-235 Osmanlı Türkçesi III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 7
TDE-237 Eski Türk Edebiyatı I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
FOR-201 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
OSD-210 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
TAD-201 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
Toplam 19 34
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-206 Atatürk İlke ve İnkılapları II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 3
TDE-246 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TDE-254 Eski Türkçe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TDE-262 Osmanlı Türkçesi IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 6
TDE-264 Eski Türk Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
FOR-202 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
TAD-202 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 4
Toplam 19 34
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-329 Eski Anadolu Türkçesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TDE-337 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 5
TDE-355 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TDE-357 Eski Türk Edebiyatı III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
FOR-301 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
TAD-301 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-334 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 5
TDE-340 Orta Türkçe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TDE-354 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TDE-356 Eski Türk Edebiyatı IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
FOR-302 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
TAD-302 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 4
Toplam 17 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-403 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TDE-441 Çağdaş Türk Edebiyatı I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
TDE-443 Eski Türk Edebiyatı V Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
FOR-401 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
TAD-403 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 6
TAD-401 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 6
Toplam 17 33
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-404 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TDE-454 Çağdaş Türk Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
TDE-456 Eski Türk Edebiyatı VI Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
FOR-402 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 5-0-5 10
TAD-402 Alan Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 6
Toplam 16 34