Fen Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PROGRAMI

Misyon: Gelişen global ekonominin yarattığı kültürler ve ülkeler arası hareketlilikten doğan donanımlı çevirmen ihtiyacını karşılamaktır.

Vizyon:

a) Sadece Türkçe değil İngilizce dilini de her dört beceride (Konuşma, Dinleme, Okuma, Yazma) üst seviyede kullanabilme ve kendi seçecekleri farklı bir dil becerilerini ileri seviyede kullanabilme

b) Farklı disiplinlerdeki genel bilgi ve kültür seviyelerine ulaşma

c) Çeviri teori, prensip ve tekniklerini bilip çeşitli metinlerde bunları uygulayabilme

d) Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme

e) Öğrencilerin kendi becerilerine göre çevirinin bir dalında uzmanlaşmalarını sağlama.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Genel Bilgiler

 

 

Kuruluş ve Onay

 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü, 21.11.2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu Kararın ile kurulmuştur.

Programın amacı devlet veya özel sektörde farklı disiplinlerde çevirmenlik yapabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde okumak isteyen adayların anadillerinin yanı sıra İngilizceyi de üst düzeyde ve her beceride bilmeleri beklenir. Bu nedenle hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri veya dil seviyelerini belirleyen geçerli dil sertifikalarını sunarak hazırlık sınıfını atlamaları gerekmektedir.

Bu program öğrencilerinin çeşitli alanlarda çevirmenlik yapmaları gerektiği için okuma alışkanlığı olan ve yenilikleri takip eden bireyler olmaları gerekmektedir.

Programın Genel Yapısı

 a) Hazırlık ve İlk yıl tüm becerilere ve sonraki yıllarda da özellikle daha zor olan konuşma ve yazma derslerine yer verilmektedir.

b) Ders programında farklı disiplinlerden dersler seçmeli dersler alınarak öğrencilerin çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

c) Öğrencilerin, staj yaparak öğrendiklerini uygulamaları sağlanmaktadır.

d) İlişkili dersler bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

e) Üçüncü sınıf itibariyle ilgili öğretim elemanlarının da değerlendirmeleri ile her öğrencinin becerisini belirleyip bu doğrultuda seçmeli dersler almalarını sağlanarak en az bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır.

Diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari).

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir; ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin değerlendirme sistemlerini inceleyebilirsiniz.

Derece Alma Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (GNO) 3.00-3.49 olursa “Onur”, 3.50 ve üzeri olursa “Yüksek Onur” belgesi ile ödüllendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredatta belirtilen tüm zorunlu, genel seçmeli ve alan seçmeli derslerin hepsini almış (240 AKTS), ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

Alınacak Unvan

Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler tanınan tüm hak ve yetkileriyle birlikte Çevirmen unvanı alırlar.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar Gümrük, Bakanlıklar, Medya Ajansları, Avrupa Birliği Ofisleri, Çeviri Büroları, Ticaret ve Lojistik firmaları gibi birçok iş dalında çevirmen olarak çalışabileceklerdir.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarına devam edebilirler.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans programı

Program Dili

İngilizce ve Türkçe

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ 

aysunyurdaisik@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ 

aysunyurdaisik@cag.edu.tr

Arş. Gör. Ayşe Beyza ŞAHİN YILDIRIM

aysebeyzasahin@cag.edu.tr
Tel  : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

PÇ 1.

Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir; ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir.

PÇ 2.

Türkçe ve İngilizce dillerini düzgün telaffuz ve diksiyona hakim olarak farklı iletişim durumlarında kullanır.

PÇ 3.

Çalıştığı alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde terminoloji ve özel alan bilgisine sahiptir.

PÇ 4.

Çeviribilim yaklaşımlarında ve günümüzdeki önemi konusunda farkındalık taşır.

PÇ 5.

Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

PÇ 6.

Yazılı, sözlü, işitsel, ve görsel metinleri işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terimlere, alan diline ve yerel kullanıma uygun olarak hedef dile aktarabilir.

PÇ 7.

Çevirileri kaynak metnin içeriği, görsel özellikleri ve amacına uygunluğu açısından değerlendirebilir ve düzeltebilir.

PÇ 8.

Çeviribilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, ve ilgili projeler yürütür.

PÇ 9.

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez-değerlendirme yetisine sahiptir.

PÇ 10.

Mesleki etik ilkelere uygun davranır.

PÇ 11.

Disiplinlerarası çalışmalar yapar.

PÇ 12.

İlgili sektörlerle işbirliği yapabilir.

PÇ 13.

Sözlü ve/veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşır.

PÇ 14.

İngilizce - Türkçe dillerinde çeviri yapar ve üçüncü bir dilde temel metinleri okur, anlar, çözümler, ve çeviri yapabilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 3
UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 1-0-1 1
TUR-107 Çevirmenler için Türkçe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TRN-111 Çeviriye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
FLL-101 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
TRN-109 Retorik Dilbilgisi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 7
OSD-110 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 3
Toplam 17 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
RKT-102 Kariyer Planlama Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 2
TRN-108 Çeviriye Giriş II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TUR-108 Çevirmenler İçin Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 6
TRN-112 Sözcük Bilgisi ve Metin Analizi Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 6
TRN-114 Karşılaştırmalı Dilbilgisi Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 6
FLL-102 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-213 Söylem Çözümlemesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
TRN-215 Dinleme ve Not Alma Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 6
TRN-217 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 7
FLL-201 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
FOR-201 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 4
OSD-120 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
TRX-201 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 6
Toplam 20 36
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-202 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-210 Politik ve Hukuk Metinleri Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 6
TRN-218 Sözlü Çeviriye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TRN-220 Yazılı Basın Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-2 6
FLL-202 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
FOR-202 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 4
TRX-202 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 4
Toplam 19 34
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-301 Ardıl Çeviriye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-2-3 6
TRN-311 Çeviride Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Zorunlu 2-2-3 7
TRN-313 Uluslararası İlişkiler ve AB Metinleri Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-2-3 7
OSD-120 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 3
FLL-301 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 3
FOR-301 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 4
TRX-301 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 5
Toplam 20 35
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-320 Çeviri Stajı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 0-1-1 5
TRN-324 Çeviri Teknolojileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 7
TRN-326 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 7
FLL-302 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
FOR-302 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 4
TRX-302 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 6
Toplam 15 32
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-411 Tıp Metinleri Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 7
TRN-413 Çeviride Düzeltme ve Son Okuma Seçmeli Dersler Zorunlu 2-2-3 7
FLL-401 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
FOR-401 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
TRX-401 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 7
TRX-403 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 7
Toplam 17 34
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-414 Çeviri ve Yerelleştirme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-2-3 7
TRN-416 Görsel-İşitsel Çeviri Seçmeli Dersler Zorunlu 2-2-3 7
FLL-402 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
FOR-402 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 10
TRX-402 Alan Seçmeli Dersleri Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 7
Toplam 17 34

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl

HIS-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

 

TUR-107 Çevirmenler için Türkçe

Dilbilgisinin önemli alanlarından biri de sözdizimidir. Kelime grupları, tamlamalar, cümle ve cümlenin öğeleri, cümlelerin sınıflandırılması gibi konuları ele almakla beraber metinlerin sağlıklı oluşturulmasına yönelik anlatım bozukluğu, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konulara da hâkim olunacaktır.

 

TRN-109 Retorik Dilbilgisi

Retorik Dilbilgisi dersinde, ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları;  sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı anlatılmaktadır.

 

TRN-111 Çeviriye Giriş

Çeviriye giriş dersinde, biçim, biçem, işlev ve içerik; bilgi verici ve işlevsel metinler bağlamında metin çevirisi ve başlangıç düzeyinde çeviri uygulamaları yapılmaktadır. Öğrencilere farklı türlerden metinlerin çevirisi ve karşılaşabilecekleri potansiyel güçlükler konusunda deneyim kazandırılarak, çeviri bilim alanında sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

 

UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş

Üniversite Hayatına Giriş Dersi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerinin Çağ Üniversitesini ve üniversite hayatını sosyal-kültürel-akademik yönleriyle tanıması ve öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması konularını kapsar

 

FLX-101 İkinci Yabancı Dil I (Seçmeli)

FLG-101 Almanca, FLF-101 Fransızca, FLS-101 İspanyolca, FLR-101 Rusça derslerinde, öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullanabilecekleri basit cümle yapıları bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.

 

Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl

HIS102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinde, 1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk'ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

 

TRN109 Çevirmenler İçin Türkçe II

Çevirmenler İçin Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır

 

TRN104 Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersinin amacı, öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.

 

TRN112 Çeviriye Giriş II

Çeviriye Giriş II dersinde, çeviri alanında kavramsal ve kuramsal bilgilerin uygulamalı olarak öğretilmesi, dil-kültür-çeviri ilişkisi,  çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirme, çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirme, çeviriye süreç-odaklı ve ürün-odaklı yaklaşım, çeviriye işlevsel yaklaşım, çeviri stratejileri, çeviri süreci ve çevirmenin rolü gibi konular ele alınmaktadır.

 

FLX-102 İkinci Yabancı Dil II (Seçmeli)

FLG-102 Almanca, FLF-102 Fransızca, FLS-102 İspanyolca,FLR-102 Rusça dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl

TRN213 Söylem Çözümlemesi

Söylem analizi, çeviri alanında söylemin metin içi ve metin dışı bileşenlerini incelemekle başlar ve daha sonra sözlü, yazılı ve görsel metinlerin bazı yaklaşımlarla çözümlenmesine ağırlık verecektir. Söylem Çözümlemesi; dilin kullanımı ile sosyal ortamlarda yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla nasıl oluşturulduklarını inceler.

 

TRN219 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

Bu ders öğrencilerin yazılı metinden sözlü çeviri becerilerini geliştirmelerini sağlar.

 

TRN215 Dinleme ve Not Alma Teknikleri

Bu ders, not alma tekniklerine kapsamlı bir giriş sağlamanın yanı sıra, farklı söylemlerde kullanılan özgün dinleme materyallerini ve konuşma örneklerini analiz etmeye odaklanmaktadır. Dinlemenin temelleri gibi üst düzey dinleme becerileri ve stratejileri üzerinde yoğunlaşır ve ardışık çeviri için gerekli olan temel dinlediğini anlama ve başka bir dilde ifade etme yeterliliğini elde etmek için hedef dildeki konuşmaları ve dersleri anlama becerisini geliştirmeyi amaçlar.

 

TRN217 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

Bu ders öğrencilere tarih, sosyoloji, sosyal / kültürel antropoloji, psikoloji, medya / kültürel çalışmalar metinleri üzerine çeviri ve teorik tartışma yapma olanağı sağlar.

 

GNK-203 Avrupa Birliği ve Uluslararası Politika

Bu ders, 1945 sonrası uluslararası politikadaki gelişmeler ele almaktadır. Bu çerçevede Soğuk Savaş döneminin önemli gelişmeleri ve bu dönemin uluslararası kurumları şekillendiren etkisi ele alınmaktadır. Bu kurumlar arasından öncelikle Avrupa Birliği incelenmektedir. Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon sürecini ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda ders, güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır. Ardından bu ders, BM'nin 1945'ten beri gelişimini ve şu anda örgütün karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları net ve derinlemesine incelemesini sağlamaktadır. Günümüzün çok merkezli uluslararası politika ortamında BM'nin rolü değerlendirilmektedir. Kurumlar arasından son olarak Nato, değişen stratejik konseptleri ve gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında incelenmektedir.

 

FLX-201 İkinci Yabancı Dil III (Seçmeli)

FLG-201 Almanca, FLF-201 Fransızca, FLS-201 İspanyolca, FLR-201 Rusça, dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl

TRN-202 Çeviri Kuram ve Yöntemleri

Bu ders, çeviri kuramının temel kavramlarını işleyen bir giriş dersidir.  Öğrencilere, özellikle Batı’da çeviriye şekil vermiş başlıca konuları tanıtmayı hedefler. Dersin hedeflerinden biri de, çeviriye farklı açılardan bakabilmek için gerekli farkındalığı yaratmaktır. İncelenecek ve tartışılacak konulardan örnekler: “eşdeğerlik”, “deyiş kaydırmaları”, “erek odaklı çeviri”, “kaynak odaklı çeviri”, “yeniden yazım” vb.

 

TRN-216 Sözlü Çeviriye Giriş  

Bu dersin temel amacı, öğrencilere farklı çeviri türlerini ve ortamlarını tanıtmak, çeviri için strateji ve teknikleri öğretmek ve öğrencileri eşzamanlı ve ardışık çeviriye hazırlamaktır. Ders,  ayrıca öğrencilerin alanla ilgili kelime bilgisini genişletmeyi amaçlamaktadır.

 

TRN-208 Yazılı Basın Çevirisi

Bu derste yazılı ve görsel basında kullanılan dilin özellikleri incelenecektir. Gazetelerdeki farklı metin türleri, işlevleri ve söylemleri karşılaştırılacak ve bu metinlerin tercümesinde izlenecek uygun yöntemler tartışılacaktır.Derste, çalışılan İngilizce metni okuma sürecinde çevirmenin kullandığı kaynaklar ve stratejiler işlenir. Öğrenciler, farklı metin türlerinde farklı zorluk derecelerinde örnek metinler üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden hedef dile çevirmeye hazırlanırlar.

 

TRN-210 Hukuk  ve Politik Metinler Çevirisi

Bu ders öğrencilere özel bir çeviri faaliyeti alanı sunar: hukuki ve politik çeviri. Ders, hukuk dilinin doğası ve özellikleri, hukuki ve politik çeviride zorluk yaratan durumların tespiti ve bunlara çözüm önerilerinin yanı sıra   hukuki ve siyasi metinlerin çevirisinde denklik gibi konuları içerecektir.

 

FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV (Seçmeli)

FLG-202 Almanca, FLF-202 Fransızca, FLS-202 İspanyolca, FLR-202 Rusça dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl

TRN301 Ardıl Çeviriye Giriş  

Bu dersin temel amacı öğrencilerin teorik bilgilerle birlikte not alma ve ardıl çeviri becerilerini geliştirmektir. Ders öğrencilerin dinleme, anlama, not alma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sözlü çeviri için hafıza becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

 

TRN313 Uluslararası İlişkiler ve AB Metinleri Çevirisi

Bu ders ile öğrencilerin; Avrupa Birliği'nin doğasını anlamaları ve iki dilli belgelerin akışı yoluyla Avrupa Birliği'nin farklı kurumlarında kullanılan belgelerin niteliğini, Avrupa Birliği'ndeki terimleri ve telaffuzlarını anlamaları amaçlanmaktadır. . Ayrıca, öğrenciler mesleki standartları dikkate alarak İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yöntemlerini edinmelidir.

 

TRN315 İngiliz Edebiyatı

Bu ders, Eski İngiliz Edebiyatından 18.yüzyıla kadar olan süreyi, İngiliz Edebiyatı için ön hazırlık olarak kronolojik bir sırayla incelemeyi amaçlamaktadır.


TRN317 Dilbilim ve Çeviri

Bu dersin amacı, dilbilimin temel kavramlarını ve temel terimlerini açıklamak, dilbilim ve genel olarak sesbilim hakkında genel bir fikir vermek, kelimelerin yapısı ve sözdizimini vermek ve dilbilimin çeviribilim üzerindeki etkisini incelemektir. Özetle, dersin temel amacı ayrı dil teorilerini ve alanlarını incelemek değil, çeviri araştırmalarına fayda sağlayabilecek faktörleri belirlemek ve bunları çevirmenin ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır.

 

TRN311 Çeviride Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı öğrencilere çeviri alanında bir araştırma makalesi yazarken izleyecekleri temel aşamaları göstermektir. Ders, araştırma ödevi sırasında kullanılacak araştırma becerilerini ve yöntemlerini geliştirmenin yanı sıra öğrencilere araştırma konusu geliştirme, fikirlerini destekleme, ikincil kaynak ve dokümantasyon kullanma konusunda pratik bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

 

FLX-301 İkinci Yabancı Dil V (Seçmeli)

FLG-301 Almanca, FLF-301 Fransızca, FLS-301 İspanyolca, FLR-301 Rusça, dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl

TRN-316 Çeviri Teknolojileri

Bu ders, öğrenciler için çeşitli bilgisayar becerileri ve kaynakları ile çeviri teknolojisi ile ilgili çeşitli konular sunar. Öğrenciler bilgisayar destekli terminoloji yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklar; tescilli bilgisayar destekli çeviri araçlarıyla (örneğin, SDL Trados Studio) uygulamalı deneyim kazanır; ve örneğin, çeşitli masaüstü çeviri belleği araçlarının, bulut tabanlı çeviri belleği sistemlerinin (ör. Wordfast, Memsource Cloud) ve diğer konuların işlevselliğini ve etkisini inceleyen ayrıntılı sunumlar hazırlayarak eleştirel düşünmeyi geliştirir. Bu ders ayrıca öğrencilere en son çeviri teknolojilerini ve araçlarını çeviri sürecine nasıl etkili bir şekilde dahil edecekleri konusunda pratik rehberlik sağlar ve bu da onu mevcut dijital çeviri ayarlarına ideal bir giriş haline getirir.

 

TRN-310 Simultane Çeviriye Giriş

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin teorik bilgilerle birlikte simultane tercüme becerilerini geliştirmektir. Bu doğrultuda, öğrencilerin profesyonel tercüman olarak çalışmak için gerekli olan aktif dinleme, anlama ve sözlü çeviri becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, laboratuvarda simultane tercüme teknik ekipmanlarını kullanarak veya çevrimiçi imkanları kullanarak öğrenciler, gerçek hayattaki konferans ortamını deneyimleme ve simultane tercüme yapma şansına sahip olurlar.

TRN-322 Edebi Metinler Çevirisi

Ders, öğrencilere edebi metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımların kullanılmasıyla pekiştirilen çeviri becerileri kazandırır. Bu ders, öğrencilerin kültürel aktarım, söylem sanatları, sanatsal nitelikler ve üslup unsurları ile, çeviri sürecinde yaratıcılık uyguladıkları şiir, oyun ve hikaye gibi edebi türlerin yazılı ve sözlü çevirisini içerir.

 

TRN-318 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi

Bu Dersin Amacı, öğrencilere farklı teknik ve bilimsel metinler üzerinde terminoloji ve çeviri çalışmaları yaptırarak teknik ve bilimsel metinlerin yapısını tanıtmak, çevirilerinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamak, farklı dillerde terminoloji bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır. Farklı türde teknik ve bilimsel metin çevirileri yaparak meslek hayatlarında yapacakları teknik alan çevirilerine hazırlamaktır.

 

TRN-320 Çeviri Stajı

Üniversite eğitim sürecindeki iş deneyimi, öğrencilerin kariyer hedeflerini geliştirmesinde faydalı olmaktadır. Bu bağlamda staj dersini alarak, öğrenciler, alanları ile ilgili olarak stajlarını gerçekleştirmektedir ve eğitim süreci ve iş yaşantısı arasında bir köprü oluşturmak suretiyle deneyimlerini uygulamaya aktarma şansına erişmektedir. Ayrıca, bu kazanımları onların profesyonel iş hayatına geçtiklerinde kolaylıkla sektöre uyum sağlamalarını sağlar.

 

ITL-310 İşletmeler için Yeni Teknolojiler

Bu ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.

 

ITL-314 Sanal Dünyalar

Bu ders, öğrencilerin metaverse ortamlarını ve çevrimiçi sanal (3 boyutlu) ortamların nasıl çalıştığını anlamalarına ve bu platformları profesyonel ve sosyal kullanım için geliştirme ve kullanma potansiyelini bulmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu ders ile öğrenciler, açık kaynaklı bir sanal dünyada yerleşik olma deneyimini yaşamak için kendi avatarlarını yaratır ve yönetir. Çevrimiçi sanal ortamların ve toplulukların nasıl işlediğine dair etkili bir bilgi, profesyonel bir çağdaş ortamda çalışan herkes için giderek daha önemli hale geliyor. Ders, öğrencilerin sanal topluluklara ve organizasyonlara katılarak mevcut bir sanal dünyayı keşfetmelerine, gezinmeyi ve iletişim kurmayı öğrenmelerine olanak tanır. Ayrıca öğrenciler, dünyanın dört bir yanından profesyoneller ve eğitimciler tarafından sağlanan sürdürülebilirlik, iletişim, takım oluşturma, dijital vatandaşlık, meta okuryazarlık ve 3D içerik oluşturma konularında dersler alırlar. Sanal Dünyalar hakkında kapsamlı bir farkındalık yaratmak, Sanal Dünya uygulamalarının geniş bir şekilde anlaşılması ve bunların geleceğin modern dünyasındaki yerlerini anlamak dersin amaçları arasındadır.

 

FLX-302 İkinci Yabancı Dil VI (Seçmeli)

FLG-302 Almanca, FLF-302 Fransızca, FLS-302 İspanyolca, FLR-302 Rusça dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl

TRN-411 Tıp Metinleri Çevirisi

Bu ders, öğrenciler için özel alan çeviri çalışmalarına yönlendirmektedir, Ders, tıp dilinin doğası ve özellikleri, tıbbi çeviride karşılaşılan güçlüklerin kaynakları ve tıp metinlerinin çevirisinde denklik gibi konuları içerecektir. Ayrıca iletişimsel yaklaşımla bir dizi etkinlik ve görev gerçekleştirilecek ve sağlık bağlamında gerçek yaşam durumlarından yararlanılacaktır. Terminolojinin bağlam içinde edinilmesine, belirli durumlarda sözlü anlatıma, yazılı anlatıma olduğu kadar kültürel unsurlara da özel önem verilecektir

 

TRN-413 Çeviride Düzeltme ve Son Okuma

Bu ders, çevirilerin yayına hazırlanması sürecini işleyen bir derstir.  Öğrencilere, çevrilmiş bir metnin yayınlanmadan önce hangi aşamalardan geçtiği anlatılır ve bu aşamalarla ilgili uygulamalar yapılır. Başkası tarafından yapılmış bir çevirinin nasıl düzeltileceği tartışılır ve bu konuda farklı metin türleri üzerinde uygulamalar yapılır. Ayrıca yayına hazırlama ve okura sunuş aşamaları da ders kapsamında ele alınır.

 

TRN-405 Edebi Metinler Çevirisi II

Ders, öğrencilere edebi metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımların kullanılmasıyla pekiştirilen çeviri becerileri kazandırır. Bu ders, öğrencilerin kültürel aktarım, söylem sanatları, sanatsal nitelikler ve üslup unsurları ile, çeviri sürecinde yaratıcılık uyguladıkları deneme, oyun, hikâye ve roman gibi edebi türlerin yazılı ve sözlü çevirisini içerir.

 

TRN-417 Turizm ve Gezi Metinleri Çevirisi

Dersin amacı öğrencilere turizm alanında farklı metinler üzerinde terminoloji ve çeviri çalışmaları yaptırarak bu metinlerin yapısını tanıtmak, çevirilerinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamak, ve terminoloji bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır. Farklı türde gezi metinleri çevirileri yaparak meslek hayatlarında yapacakları alan çevirilerine hazırlamaktır.

 

TRN-419 İleri Düzey Ardıl Çeviri

Bu dersin temel amacı öğrencilerin daha önce almış olduğu ardıl çeviriye giriş dersindeki teorik bilgilerle birlikte not alma ve ardıl çeviri becerilerini geliştirmektir. Ders ayrıca öğrencilerin dinleme, anlama, not alma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sözlü çeviri için hafıza becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Öğrencilerin aynı zamanda değişik alanlarda terminoloji öğrenmesi hedeflenmektedir.

 

FLX-401 İkinci Yabancı Dil VII (Seçmeli)

FLG-401 Almanca, FLF-401 Fransızca, FLS-401 İspanyolca, FLR-401 Rusça dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl

TRN-404 Ekonomi ve Ticari Metinler Çevirisi

Bu dersin temel amacı, ticaret ve finans metinlerinin dil özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu özellikleri kültürel farklılıklar, içerik, sözcük seçimi, metin işlevi, söz dizimsel kalıplar, bilgi yapıları gibi ögeler açısından çeviriyle ilişkilendirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere çevirinin özel bir alanı olan ticaret ve finans metinleri çevirisi tanıtılmaktadır. Ticaret ve finans metinlerinin yapısı ve genel özellikleri, işletme ve lojistik metinlerinin çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynağı ve terminoloji kazanımı gibi konular irdelenen temel noktalardır.

 

TRN-414 Çeviri ve Yerelleştirme

Ders, yerelleştirmenin temel öğelerini, çeviri ve yerelleştirme arasındaki ilişkiyi, yerelleştirmede kullanılan çeşitli dosya formatlarını ve bunların çevirisinde kullanılan çeviri araçlarını ve video oyunu yerelleştirmesi, web sitesi yerelleştirmesi ve görsel-işitsel çeviride yerelleştirme gibi farklı yerelleştirme türlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

TRN-416 Görsel-İşitsel Çeviri

Dersin hedefleri arasında, öğrencilere filmler, televizyon programları ve belgeseller gibi görsel-işitsel kaynaklar için altyazıları çevirme teknik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, farklı türlerin çeviri açısından sunduğu zorlukları ve bu türler için iyi çalışan çeviri teknikleri hakkında tartışmak ve çeşitli türlerdeki görsel-işitsel metinler için altyazıları çevirmek gibi becerilerin kazandırılması yer almaktadır.

 

TRN-410 İleri Düzey Simultane Çeviri

Bu dersin temel amacı öğrencilerin daha önce almış olduğu simultane çeviriye giriş dersindeki teorik bilgilerle birlikte not alma ve ardıl çeviri becerilerini geliştirmektir. Ders ayrıca öğrencilerin dinleme, anlama, not alma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sözlü çeviri için hafıza becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Öğrencilerin aynı zamanda değişik alanlarda terminoloji öğrenmesi ve konferans ve benzeri etkinliklerde, simultane çeviri konusunda etkin bir performans göstermesi hedeflenmektedir.

 

TRN-412 Genel Çeviri

Bu ders, öğrencilerin teknik ve edebi çeviri konusundaki becerilerini geliştirmeleri için çeşitli konulardaki metinleri, uygun terminoloji ve eşdeğerlik konularını göz önünde bulundurarak etkin bir biçimde çevirmelerini amaçlamaktadır. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Edebiyat ve diğer bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dil çifti arası yapılan çeviri ve terminoloji çalışmalarının yanı sıra çeviri atölyeleri ve projeleri de dersin kapsamında yer almaktadır.

 

FLX-401 İkinci Yabancı Dil VIII (Seçmeli)

FLG-402 Almanca, FLF-402 Fransızca, FLS-402 İspanyolca, FLR-402 Rusça dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

 

 

Birinci Yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN109

Retorik Dilbilgisi

3

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

TRN111

Çeviriye Giriş I

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

HIS101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR109

Çevirmenler için Türkçe I

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4

UNI101 Üniversite Hayatına Giriş                            
OSD1XX Ortak Seçmeli Dersler I                            

FLX101

İkinci Yabancı Dil 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Birinci Yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN110

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN112 Kelime Bilgisi ve Metin Analizi                            

TRN106

Çevirmenler İçin Türkçe II

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

TRN108

Çeviriye Giriş II

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

HIS102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKT102 Kariyer Planlama                            

FLX102

İkinci Yabancı Dil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

İkinci yıl, 3. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN213

Söylem Çözümlemesi

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TRN219

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

TRN215

Dinleme ve Not Alma Teknikleri

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

4

 

GNK203 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler   3 4                 4    

TRN217

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

FRM201 Eğitime Giriş                            

OSD2XX

Ortak Seçmeli Dersler II

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLX201

İkinci Yabancı Dil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

İkinci yıl, 4. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN202

 Çeviri Kuram ve Yöntemleri

 

 

4

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

TRN216

 Sözlü Çeviriye Giriş  

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

4

 

 

TRN208

Yazılı Basın Çevirisi

 

 

 

 

 

 

4

 

4

3

 

 

 

 

TRN210

Hukuk  ve Politik Metinler Çevirisi

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

FRM202 Eğitim Psikolojisi                            

FLX202

İkinci Yabancı Dil 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üçüncü yıl, 5. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN301

Ardıl Çeviriye Giriş  

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

TRN313

Uluslararası İlişkiler ve AB Metinleri Çevirisi

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

TRN315

İngiliz Edebiyatı

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN317

Dilbilim ve Çeviri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN311

Çeviride Araştırma Teknikleri

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

FRM301 Öğretim İlke ve Yöntemleri                            
FRM303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme                            

FLX301

İkinci Yabancı Dil 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TYYÇ Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma, yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onları düşüncelerine aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı Danışma Kurulu

Danışman Adı ve Soyadı Kurumu/Unvanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif KEMALOĞLU ER  Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı
Kenan AYDIN Konferans Çevirmeni
Fatmagül EZİCİ Kitap/Edebiyat Çevirmeni/Editör