Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm Başkanı'mızdan Öğrencilerimize

Sevgili öğrencilerimiz,

Çağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümüne hoş geldiniz.

Çağ Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü dijitalleşen ve küreselleşen dünyamızda Türkçe ve İngilizceye hakim, yazılı ve sözlü çeviri becerilerine sahip ve gerekli altyapı ile donatılmış çevirmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümümüz Avrupa üniversitelerindeki Tercümanlık bölümleri içerikleri ile uyumlu ölçütlerde eğitim programı sunmaktadır. 4 yıllık bir program çerçevesinde (gerektiğinde 1 yıl hazırlık eğitimi de eklenerek)  öğrencilerimize çeşitli alanlarda donanımlar kazandırarak hem yazılı hem sözlü çeviriyi içeren geniş kapsamlı bir eğitim vermekteyiz.

Çağ Üniversitesi olarak evrensel değerlere uygun nitelikli eğitim ve nitelikli fiziksel ortam imkanı sunuyoruz. Programımız uzman ve alanında yetkin kadrosuyla çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurmayı ve kendini sürekli yenilemeyi bir gereklilik olarak görmektedir.

Hem kurama hem uygulamaya dayalı eğitimin yanı sıra seçmeli derslerle çevirinin yazılı ve sözlü alanlarında uzmanlaşma fırsatı sağlıyoruz.  Uluslararası konferanslarda kullanılan ve son teknoloji simultane çeviri ekipmanlarıyla donatılmış Simultane Çeviri Laboratuvarımızda  piyasa koşullarına uygun olarak sözlü çeviri becerilerinizi geliştirme imkanı bulabilirsiniz.  Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası eğitim ortaklarımızla öğrenci değişim programlarından da yararlanabilirsiniz.

Ayrıca  Fransızca, Almanca, Rusça, Çince ve İspanyolca dillerinden birini seçerek ikinci bir yabancı dili de öğrenebilirsiniz.

Dört yıllık eğitiminiz boyunca  sağladığımız disiplinlerarası donanım, günümüzün dinamiklerine uygun eğitim ile  mezun olduğunuzda ulusal ve uluslararası iş olanaklarından faydalanabilirsiniz. Mezunlarımız için kamu sektöründe bakanlıklar, TRT, Anadolu Ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı, noterlikler, uluslararası alanda ise NATO, Avrupa Konseyi, BM gibi kuruluşlarda; özel sektörde basın yayın kuruluşlarında, özel çeviri bürolarında, yayınevlerinde, finans, turizm, bilişim sektörlerinde istihdam seçenekleri mevcuttur. Ayrıca dilerse mezunlarımız serbest çevirmen olarak da çalışabilirler.

Üniversitemizin ve bölümümüzün sizlere sağladığı akademik, sosyal ve kültürel olanaklarla  gelecek hedeflerinize ulaşma imkanı sunuyoruz.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın.

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PROGRAMI

Amaç: Gelişen global ekonominin yarattığı kültürler ve ülkeler arası hareketlilikten doğan donanımlı çevirmen ihtiyacını karşılamaktır.

Hedefler:

a) Sadece Türkçe değil İngilizce dilini de her dört beceride (Konuşma, Dinleme, Okuma, Yazma) üst seviyede kullanabilme ve kendi seçecekleri farklı bir dil becerilerini ileri seviyede kullanabilme

b) Farklı disiplinlerdeki genel bilgi ve kültür seviyelerine ulaşma

c) Çeviri teori, prensip ve tekniklerini bilip çeşitli metinlerde bunları uygulayabilme

d) Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme

e) Öğrencilerin kendi becerilerine göre çevirinin bir dalında uzmanlaşmalarını sağlama.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Genel Bilgiler

 

 

Kuruluş ve Onay

 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü, 21.11.2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu Kararın ile kurulmuştur.

Programın amacı devlet veya özel sektörde farklı disiplinlerde çevirmenlik yapabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde okumak isteyen adayların anadillerinin yanı sıra İngilizceyi de üst düzeyde ve her beceride bilmeleri beklenir. Bu nedenle hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri veya dil seviyelerini belirleyen geçerli dil sertifikalarını sunarak hazırlık sınıfını atlamaları gerekmektedir.

Bu program öğrencilerinin çeşitli alanlarda çevirmenlik yapmaları gerektiği için okuma alışkanlığı olan ve yenilikleri takip eden bireyler olmaları gerekmektedir.

Programın Genel Yapısı

 a) Hazırlık ve İlk yıl tüm becerilere ve sonraki yıllarda da özellikle daha zor olan konuşma ve yazma derslerine yer verilmektedir.

b) Ders programında farklı disiplinlerden dersler seçmeli dersler alınarak öğrencilerin çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

c) Öğrencilerin, staj yaparak öğrendiklerini uygulamaları sağlanmaktadır.

d) İlişkili dersler bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

e) Üçüncü sınıf itibariyle ilgili öğretim elemanlarının da değerlendirmeleri ile her öğrencinin becerisini belirleyip bu doğrultuda seçmeli dersler almalarını sağlanarak en az bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır.

Diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari).

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir; ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin değerlendirme sistemlerini inceleyebilirsiniz.

Derece Alma Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (DNO) 3.00-3.49 olursa “Onur”, 3.50 ve üzeri olursa “Yüksek Onur” belgesi ile ödüllendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredatta belirtilen tüm zorunlu, genel seçmeli ve alan seçmeli derslerin hepsini almış (240 AKTS), ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

Alınacak Unvan

Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler tanınan tüm hak ve yetkileriyle birlikte Çevirmen unvanı alırlar.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar Gümrük, Bakanlıklar, Medya Ajansları, Avrupa Birliği Ofisleri, Çeviri Büroları, Ticaret ve Lojistik firmaları gibi birçok iş dalında çevirmen olarak çalışabileceklerdir.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarına devam edebilirler.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Öğretmenliği lisans programı.

Program Dili

İngilizce ve Türkçe

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ 

aysunyurdaisik@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ 

aysunyurdaisik@cag.edu.tr

Arş. Gör. Berivan HASGÜL

berivanhasgul@cag.edu.tr
Tel  : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

 

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

PÇ 1.

Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir; ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir.

PÇ 2.

Türkçe ve İngilizce dillerini düzgün telaffuz ve diksiyona hakim olarak farklı iletişim durumlarında kullanır.

PÇ 3.

Çalıştığı alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde terminoloji ve özel alan bilgisine sahiptir.

PÇ 4.

Çeviribilim yaklaşımlarında ve günümüzdeki önemi konusunda farkındalık taşır.

PÇ 5.

Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

PÇ 6.

Yazılı, sözlü, işitsel, ve görsel metinleri işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terimlere, alan diline ve yerel kullanıma uygun olarak hedef dile aktarabilir.

PÇ 7.

Çevirileri kaynak metnin içeriği, görsel özellikleri ve amacına uygunluğu açısından değerlendirebilir ve düzeltebilir.

PÇ 8.

Çeviribilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, ve ilgili projeler yürütür.

PÇ 9.

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez-değerlendirme yetisine sahiptir.

PÇ 10.

Mesleki etik ilkelere uygun davranır.

PÇ 11.

Disiplinlerarası çalışmalar yapar.

PÇ 12.

İlgili sektörlerle işbirliği yapabilir.

PÇ 13.

Sözlü ve/veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşır.

PÇ 14.

İngilizce - Türkçe dillerinde çeviri yapar ve üçüncü bir dilde temel metinleri okur, anlar, çözümler, ve çeviri yapabilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-101 Etkili Yazma Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-103 Retorik Dilbilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-105 Sözcük Bilimi ve Metin Analizi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 5
TRN-107 Çeviriye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TUR-107 Çevirmenler için Türkçe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 3
FLL-101 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
OSD-130 Ortak Seçmeli Dersler Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 3
TRN-300 Alan Seçmeli Dersleri I Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 6
FLL-402 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
Toplam 29 44
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
COM-102 Temel Bilişim Teknolojileri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 6
HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
RKT-102 Kariyer Planlama Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 2
TRN-102 Sözlü İletişim Becerileri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 5
TRN-104 Karşılaştırmalı Dilbilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TUR-106 Çevirmenler İçin Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 3
TRN-108 Çeviriye Giriş II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
FLL-102 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
Toplam 20 33
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
GNK-201 Avrupa Birliği ve Uluslararası Politika Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-201 Söylem Çözümlemesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-205 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TRN-207 Dinleme ve Not Alma Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 5
TRN-209 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TRN-211 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
FLL-201 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
Toplam 21 31
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-202 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-203 Özetleyerek Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 4
TRN-206 Sözlü Çeviriye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 4
TRN-208 Yazılı Basın Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-2 6
TRN-210 Politik ve Hukuk Metinleri Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
GNK-212 Medyada Güncel Konular Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-1-3 5
FLL-202 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
Toplam 20 33
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-301 Ardıl Çeviriye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-2-3 6
TRN-303 Uluslararası İlişkiler ve AB Metinleri Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-2-3 6
TRN-309 Çeviride Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 6
OSD-131 Ortak Seçmeli Dersler Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
FLL-301 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 3
TRN-300 Alan Seçmeli Dersleri I Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 6
Toplam 17 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-302 Çeviri Teknolojileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TRN-304 Simultane Çeviriye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-3-4 6
TRN-308 Edebi Metinler Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TRN-310 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
TRN-312 Çeviri Stajı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 0-1-0 3
FLL-302 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
TRX-302 Seçmeli I Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 6
Toplam 19 36
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-401 Tıp Metinleri Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-2-3 6
TRN-403 Çeviride Düzeltme ve Son Okuma Seçmeli Dersler Zorunlu 2-2-3 6
OSD-133 Ortak Seçmeli Dersler Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
FLL-401 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 3
TRN-400 Alan Seçmeli Dersleri II Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 6
Toplam 14 24
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRN-406 Çeviri ve Yerelleştirme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-2-3 6
FLL-402 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
GNK-400 Ortak Seçmeli Dersler II Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 6
TRX-402 Alan Seçmeli Dersleri III Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 6
Toplam 12 21

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl

HIS-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

TRN-101 Etkili Yazma

Etkili Yazma dersinde, metin ve tartışmaları sorgulama ve ikna etme aracılığı ile analiz edebilme; Hedeflenen okuyucu kitlesini göz önünde bulundurarak açık ifadeler ve mantıklı fikir bütünlükleri ile tartışma konularını analiz edebilme ve yazabilme yolları anlatılmaktadır.

TUR-101 Çevirmenler için Türkçe

Dilbilgisinin önemli alanlarından biri de sözdizimidir. Kelime grupları, tamlamalar, cümle ve cümlenin öğeleri, cümlelerin sınıflandırılması gibi konuları ele almakla beraber metinlerin sağlıklı oluşturulmasına yönelik anlatım bozukluğu, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konulara da hâkim olunacaktır.

TRN-103 Retorik Dilbilgisi

Retorik Dilbilgisi dersinde, ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları;  sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı anlatılmaktadır.

TRN-105 Sözcük Bilimi ve Metin Analizi

Sözcük Bilimi ve Metin Analizi Dersi, İngilizce kelime bilgisi, İngilizce’nin tarihi ve yapısı konusundaki bilgilerin artırılması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Derste, sözcüklerin kullanıldıkları bağlamdaki anlamları, sözcük oluşturma süreci, deyimlerin kullanımı, eşdizim ve anlatım biçimleri gibi konular ele alınmaktadır.

TRN-107 Çeviriye Giriş

Çeviriye giriş dersinde,  biçim, biçem, işlev ve içerik; bilgi verici ve işlevsel metinler bağlamında metin çevirisi ve başlangıç düzeyinde çeviri uygulamaları yapılmaktadır. Öğrencilere farklı türlerden metinlerin çevirisi ve karşılaşabilecekleri potansiyel güçlükler konusunda deneyim kazandırılarak, çeviri bilim alanında sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

FLX-101 İkinci Yabancı Dil I (Seçmeli)

FLG-101 Almanca, FLF-101 Fransızca, FLS-101 İspanyolca, FLR-101 Rusça , FLC-101 Çince derslerinde, öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullanabilecekleri basit cümle yapıları bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.

Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl

HIS102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinde, 1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk'ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

TRN106 Çevirmenler İçin Türkçe II

Çevirmenler İçin Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır

TRN102 Sözlü İletişim Becerileri

Sözlü İletişim Becerileri dersi, Günlük konuşma ve tartışmalar için gerekli iletişim becerilerini geliştirme; iletişim kurma stratejilerini uygun bir şekilde kullanma; kelime bilgisi ve eleştirel düşünme becerisini geliştirme amaçlarını taşımaktadır.

TRN104 Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersinin amacı, öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.

TRN108 Çeviriye Giriş II

Çeviriye Giriş II dersinde, çeviri alanında kavramsal ve kuramsal bilgilerin uygulamalı olarak öğretilmesi, dil-kültür-çeviri ilişkisi,  çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirme, çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirme, çeviriye süreç-odaklı ve ürün-odaklı yaklaşım, çeviriye işlevsel yaklaşım, çeviri stratejileri, çeviri süreci ve çevirmenin rolü gibi konular ele alınmaktadır.

COM102 Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Bilgi Teknolojileri, öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanımları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi edinerek, bunları mezun olduktan sonra kullanabilecek birikeme sahip olmalarına olanak sağlar. Dersin içeriği, Microsoft Office programlarının ve bilgisayara kullanımına dair temel bilgi ve becerileri kapsamaktadır.

FLX-102 İkinci Yabancı Dil II  (Seçmeli)

FLG-102 Almanca, FLF-102 Fransızca, FLS-102 İspanyolca,FLR-102 Rusça, FLC-102 Çince dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl

TRN201 Söylem Çözümlemesi

Söylem analizi, çeviri alanında söylemin metin içi ve metin dışı bileşenlerini incelemekle başlar ve daha sonra sözlü, yazılı ve görsel metinlerin bazı yaklaşımlarla çözümlenmesine ağırlık verecektir. Söylem Çözümlemesi; dilin kullanımı ile sosyal ortamlarda yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla nasıl oluşturulduklarını inceler.

TRN203 Özetleyerek Çeviri

Bu ders, okuma, düşünme ve kısaca çeviri becerilerinin geliştirilmesini ve kazanılmasını kapsayamaktadır. Öğrenciler, gerekli teorik altyapı ile iyi bir şekilde donatıldıktan sonra, özet yazma ve özetleyerek çeviri yapabilme konusunda hız ve doğruluk elde etmek için kendilerine gönderilen metin üzerinde çalışmak üzere görevlendirilmektedirler.

TRN205 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

Bu ders öğrencilerin yazılı metinden sözlü çeviri becerilerini geliştirmelerini sağlar.

TRN207 Dinleme ve Not Alma Teknikleri

Bu ders, not alma tekniklerine kapsamlı bir giriş sağlamanın yanı sıra, farklı söylemlerde kullanılan özgün dinleme materyallerini ve konuşma örneklerini analiz etmeye odaklanmaktadır. Dinlemenin temelleri gibi üst düzey dinleme becerileri ve stratejileri üzerinde yoğunlaşır ve ardışık çeviri için gerekli olan temel dinlediğini anlama ve başka bir dilde ifade etme yeterliliğini elde etmek için hedef dildeki konuşmaları ve dersleri anlama becerisini geliştirmeyi amaçlar.

TRN209 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

Bu ders öğrencilere tarih, sosyoloji, sosyal / kültürel antropoloji, psikoloji, medya / kültürel çalışmalar metinleri üzerine çeviri ve teorik tartışma yapma olanağı sağlar.

TRN211 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

Bu ders, öğrencileri dünyanın dört bir yanından çeşitli kültür ve dillerle tanıştırır. Öğrencilerin daha iyi dil öğrenenler ve çevirmenler / tercümanlar olmaları için farklı kültürleri anlamalarına yardımcı olur. Kurs, tarih, ekonomi, demografi, sosyopolitik yapı ve çeşitli İngilizce konuşulan ülkeler ile Avrupa Birliği ülkelerinin dilbilimsel incelemesi gibi konuları içerir. Konuşma, lehçe ve aksanlardaki farklılıklar, çeşitli argo, deyim, eşdizim, konuşma dili, jargon ve kelime dağarcığının çeşitli biçimleriyle birlikte ele alır. Metinler ve multimedya aracılığıyla farklı kültürler keşfedilip birbirleriyle ve Türkiye ile karşılaştırılır.

FLX-201 İkinci Yabancı Dil III  (Seçmeli)

FLG-201 Almanca, FLF-201 Fransızca, FLS-201 İspanyolca, FLR-201 Rusça, FLC-201 Çince dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl

TRN-202 Çeviri Kuram ve Yöntemleri

Bu ders, çeviri kuramının temel kavramlarını işleyen bir giriş dersidir.  Öğrencilere, özellikle Batı’da çeviriye şekil vermiş başlıca konuları tanıtmayı hedefler. Dersin hedeflerinden biri de, çeviriye farklı açılardan bakabilmek için gerekli farkındalığı yaratmaktır. İncelenecek ve tartışılacak konulardan örnekler: “eşdeğerlik”, “deyiş kaydırmaları”, “erek odaklı çeviri”, “kaynak odaklı çeviri”, “yeniden yazım” vb.

GNK-204 Avrupa Birliği ve Uluslararası Politika

Bu ders, 1945 sonrası uluslararası politikadaki gelişmeler ele almaktadır. Bu çerçevede Soğuk Savaş döneminin önemli gelişmeleri ve bu dönemin uluslararası kurumları şekillendiren etkisi ele alınmaktadır. Bu kurumlar arasından öncelikle Avrupa Birliği incelenmektedir. Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon sürecini ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda ders, güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır. Ardından bu ders, BM'nin 1945'ten beri gelişimini ve şu anda örgütün karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları net ve derinlemesine incelemesini sağlamaktadır. Günümüzün çok merkezli uluslararası politika ortamında BM'nin rolü değerlendirilmektedir. Kurumlar arasından son olarak Nato, değişen stratejik konseptleri ve gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında incelenmektedir.

TRN-206 Sözlü Çeviriye Giriş  

Bu dersin temel amacı, öğrencilere farklı çeviri türlerini ve ortamlarını tanıtmak, çeviri için strateji ve teknikleri öğretmek ve öğrencileri eşzamanlı ve ardışık çeviriye hazırlamaktır. Ders,  ayrıca öğrencilerin alanla ilgili kelime bilgisini genişletmeyi amaçlamaktadır.

TRN-208 Yazılı Basın Çevirisi

Bu derste yazılı ve görsel basında kullanılan dilin özellikleri incelenecektir. Gazetelerdeki farklı metin türleri, işlevleri ve söylemleri karşılaştırılacak ve bu metinlerin tercümesinde izlenecek uygun yöntemler tartışılacaktır.Derste, çalışılan İngilizce metni okuma sürecinde çevirmenin kullandığı kaynaklar ve stratejiler işlenir. Öğrenciler, farklı metin türlerinde farklı zorluk derecelerinde örnek metinler üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden hedef dile çevirmeye hazırlanırlar.

TRN-210 Hukuk  ve Politik Metinler Çevirisi

Bu ders öğrencilere özel bir çeviri faaliyeti alanı sunar: hukuki ve politik çeviri. Ders, hukuk dilinin doğası ve özellikleri, hukuki ve politik çeviride zorluk yaratan durumların tespiti ve bunlara çözüm önerilerinin yanı sıra   hukuki ve siyasi metinlerin çevirisinde denklik gibi konuları içerecektir.

GNK-212 Medyada Güncel Konular

Bu ders, öğrencileri Türkiye ve genel olarak dünya ile ilgili güncel ve ortaya çıkan konular ve eğilimlerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Ana odak noktaları, internet, gazete ve televizyondan yararlanarak öğrencilerin dünya olaylarından haberdar olmalarını sağlamak ve onları ülke ve dünya gündeminde olan güncel konular hakkında genel bilgilerle donatmaktır. Bu nedenle, bu ders ilgili konularla ilgili terminoloji, okuma metinleri ve tartışma konularını öğrenmeyi içerir.

FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV (Seçmeli)

FLG-202 Almanca, FLF-202 Fransızca, FLS-202 İspanyolca, FLR-202 Rusça, FLC-202 Çince dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl

TRN301 Ardıl Çeviriye Giriş  

Bu dersin temel amacı öğrencilerin teorik bilgilerle birlikte not alma ve ardıl çeviri becerilerini geliştirmektir. Ders öğrencilerin dinleme, anlama, not alma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sözlü çeviri için hafıza becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

TRN303 Uluslararası İlişkiler ve AB Metinleri Çevirisi

Bu ders ile öğrencilerin; Avrupa Birliği'nin doğasını anlamaları ve iki dilli belgelerin akışı yoluyla Avrupa Birliği'nin farklı kurumlarında kullanılan belgelerin niteliğini, Avrupa Birliği'ndeki terimleri ve telaffuzlarını anlamaları amaçlanmaktadır. . Ayrıca, öğrenciler mesleki standartları dikkate alarak İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yöntemlerini edinmelidir.

TRN305 İngiliz Edebiyatı

Bu ders, Eski İngiliz Edebiyatından 18.yüzyıla kadar olan süreyi, İngiliz Edebiyatı için ön hazırlık olarak kronolojik bir sırayla incelemeyi amaçlamaktadır.
TRN307 Dilbilim ve Çeviri

Bu dersin amacı, dilbilimin temel kavramlarını ve temel terimlerini açıklamak, dilbilim ve genel olarak sesbilim hakkında genel bir fikir vermek, kelimelerin yapısı ve sözdizimini vermek ve dilbilimin çeviribilim üzerindeki etkisini incelemektir. Özetle, dersin temel amacı ayrı dil teorilerini ve alanlarını incelemek değil, çeviri araştırmalarına fayda sağlayabilecek faktörleri belirlemek ve bunları çevirmenin ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır.

TRN309 Çeviride Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı öğrencilere çeviri alanında bir araştırma makalesi yazarken izleyecekleri temel aşamaları göstermektir. Ders, araştırma ödevi sırasında kullanılacak araştırma becerilerini ve yöntemlerini geliştirmenin yanı sıra öğrencilere araştırma konusu geliştirme, fikirlerini destekleme, ikincil kaynak ve dokümantasyon kullanma konusunda pratik bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

FLX-301 İkinci Yabancı Dil V (Seçmeli)

FLG-301 Almanca, FLF-301 Fransızca, FLS-301 İspanyolca, FLR-301 Rusça, FLC-301 Çince dersleri, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

Birinci Yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN101

Etkili Yazma

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN103

Retorik Dilbilgisi

3

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

TRN105

Sözcük Bilimi ve Metin Analizi

 

5

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

TRN107

Çeviriye Giriş I

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

HIS-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR101

Çevirmenler için Türkçe I

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4

FLX101

İkinci Yabancı Dil 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Birinci Yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN102

Sözlü İletişim Becerileri

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN104

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN106

Çevirmenler İçin Türkçe II

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

TRN108

Çeviriye Giriş II

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

HIS-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM102 Temel Bilgi Teknolojileri

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

FLX102

İkinci Yabancı Dil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

İkinci yıl, 3. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN201

Söylem Çözümlemesi

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TRN203

Özetleyerek Çeviri

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

TRN205

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

TRN207

Dinleme ve Not Alma Teknikleri

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

4

 

TRN209

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

TRN211

 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLX201

İkinci Yabancı Dil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

İkinci yıl, 4. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN202

 Çeviri Kuram ve Yöntemleri

 

 

4

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

GNK-204

Avrupa Birliği ve Uluslararası Politika

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

TRN206

 Sözlü Çeviriye Giriş  

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

4

 

 

TRN208

Yazılı Basın Çevirisi

 

 

 

 

 

 

4

 

4

3

 

 

 

 

TRN210

Hukuk  ve Politik Metinler Çevirisi

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

GNK-212

Medyada Güncel Konular

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

FLX202

İkinci Yabancı Dil 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üçüncü yıl, 5. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN301

Ardıl Çeviriye Giriş  

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

TRN303

Uluslararası İlişkiler ve AB Metinleri Çevirisi

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

TRN305

İngiliz Edebiyatı

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN307

Dilbilim ve Çeviri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN309

Çeviride Araştırma Teknikleri

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

FLX301

İkinci Yabancı Dil 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma, yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onları düşüncelerine aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memsource Akademik Sürümü aracılığıyla platformlarına ücretsiz erişim sağlamamıza izin verdiği için Memsource'a teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimize memoQ Akademik Programı aracılığıyla platformlarına ücretsiz erişim sağlayan memoQ'a teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XTRF'a öğrencilerimize XTRF University Programını ücretsiz kullanım hakkı verdikleri için çok teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

Müfredatımız, Wordfast LLC ve Yves Champollion'un izniyle Wordfast çeviri araçlarının bir uygulamasını içerir.