Fen Edebiyat Fakültesi

MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI

Amaç: Gelişen global ekonominin yarattığı kültürler ve ülkeler arası hareketlilikten doğan donanımlı çevirmen ihtiyacını karşılamaktır.

Hedefler:

a) Sadece Türkçe değil İngilizce dilini de her dört beceride (Konuşma, Dinleme, Okuma, Yazma) üst seviyede kullanabilme ve kendi seçecekleri farklı bir dil becerilerini ileri seviyede kullanabilme

b) Farklı disiplinlerdeki genel bilgi ve kültür seviyelerine ulaşma

c) Çeviri teori, prensip ve tekniklerini bilip çeşitli metinlerde bunları uygulayabilme

d) Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme

e) Öğrencilerin kendi becerilerine göre çevirinin bir dalında uzmanlaşmalarını sağlama

Mütercim Tercümanlık Bölümü Genel Bilgiler

 

 

Kuruluş ve Onay

 

Mütercim Tercümanlık bölümü, 21.11.2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu Kararın ile kurulmuştur.

Programın amacı devlet veya özel sektörde farklı disiplinlerde çevirmenlik yapabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Mütercim Tercümanlık bölümünde okumak isteyen adayların anadillerinin yanı sıra İngilizceyi de üst düzeyde ve her beceride bilmeleri beklenir. Bu nedenle hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri veya dil seviyelerini belirleyen geçerli dil sertifikalarını sunarak hazırlık sınıfını atlamaları gerekmektedir.

Bu program öğrencilerinin çeşitli alanlarda çevirmenlik yapmaları gerektiği için okuma alışkanlığı olan ve yenilikleri takip eden bireyler olmaları gerekmektedir.

Programın Genel Yapısı

 a) Hazırlık ve İlk yıl tüm becerilere ve sonraki yıllarda da özellikle daha zor olan konuşma ve yazma derslerine yer verilmektedir.

b) Ders programında farklı disiplinlerden dersler seçmeli dersler alınarak öğrencilerin çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

c) Öğrencilerin, staj yaparak öğrendiklerini uygulamaları sağlanmaktadır.

d) İlişkili dersler bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

e) Üçüncü sınıf itibariyle ilgili öğretim elemanlarının da değerlendirmeleri ile her öğrencinin becerisini belirleyip bu doğrultuda seçmeli dersler almalarını sağlanarak en az bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır.

Diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari).

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir; ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin değerlendirme sistemlerini inceleyebilirsiniz.

Derece Alma Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (DNO) 3.00-3.49 olursa “Onur”, 3.50 ve üzeri olursa “Yüksek Onur” belgesi ile ödüllendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredatta belirtilen tüm zorunlu, genel seçmeli ve alan seçmeli derslerin hepsini almış (240 AKTS), ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

Alınacak Unvan

Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler tanınan tüm hak ve yetkileriyle birlikte Çevirmen unvanı alırlar.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar Gümrük, Bakanlıklar, Medya Ajansları, Avrupa Birliği Ofisleri, Çeviri Büroları, Ticaret ve Lojistik firmaları gibi birçok iş dalında çevirmen olarak çalışabileceklerdir.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarına devam edebilirler.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Öğretmenliği lisans programı.

Program Dili

İngilizce ve Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş sehnazkarakas@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Beyza Şahin aysebeyzasahin@cag.edu.tr  
Tel  : 0.324.651 48 00 Fax : 0.324.651 48 11

 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

PÇ 1.

Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir; ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir.

PÇ 2.

Türkçe ve İngilizce dillerini düzgün telaffuz ve diksiyona hakim olarak farklı iletişim durumlarında kullanır.

PÇ 3.

Çalıştığı alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde terminoloji ve özel alan bilgisine sahiptir.

PÇ 4.

Çeviribilim yaklaşımlarında ve günümüzdeki önemi konusunda farkındalık taşır.

PÇ 5.

Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

PÇ 6.

Yazılı, sözlü, işitsel, ve görsel metinleri işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terimlere, alan diline ve yerel kullanıma uygun olarak hedef dile aktarabilir.

PÇ 7.

Çevirileri kaynak metnin içeriği, görsel özellikleri ve amacına uygunluğu açısından değerlendirebilir ve düzeltebilir.

PÇ 8.

Çeviribilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, ve ilgili projeler yürütür.

PÇ 9.

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez-değerlendirme yetisine sahiptir.

PÇ 10.

Mesleki etik ilkelere uygun davranır.

PÇ 11.

Disiplinlerarası çalışmalar yapar.

PÇ 12.

İlgili sektörlerle işbirliği yapabilir.

PÇ 13.

Sözlü ve/veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşır.

PÇ 14.

İngilizce - Türkçe dillerinde çeviri yapar ve üçüncü bir dilde temel metinleri okur, anlar, çözümler, ve çeviri yapabilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
TRN-101 Etkili Yazma Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TUR-101 Çevirmenler için Türkçe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 02
TRN-103 Retorik Dilbilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TRN-105 Sözcük Bilimi ve Metin Analizi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TRN-107 Çeviriye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
FLL-101 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 3
Toplam 19 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
COM-102 Temel Bilişim Teknolojileri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 6
HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
TRN-102 Sözlü İletişim Becerileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-104 Karşılaştırmalı Dilbilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 5
TRN-108 Çeviriye Giriş II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
GYP-130 GYP Seçmeli Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 2
FLL-102 Seçmeli Yabancı Dil Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 3
Toplam 19 30

 

Birinci Yıl, Birinci Dönem

HIS-101          Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

TRN-101        Etkili Yazma

Etkili Yazma dersinde, metin ve tartışmaları sorgulama ve ikna etme aracılığı ile analiz edebilme; Hedeflenen okuyucu kitlesini göz önünde bulundurarak açık ifadeler ve mantıklı fikir bütünlükleri ile tartışma konularını analiz edebilme ve yazabilme yolları anlatılmaktadır.

TUR-101        Çevirmenler için Türkçe

Dilbilgisinin önemli alanlarından biri de sözdizimidir. Kelime grupları, tamlamalar, cümle ve cümlenin öğeleri, cümlelerin sınıflandırılması gibi konuları ele almakla beraber metinlerin sağlıklı oluşturulmasına yönelik anlatım bozukluğu, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konulara da hâkim olunacaktır.

TRN-103        Retorik Dilbilgisi

Retorik Dilbilgisi dersinde, ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları;  sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı anlatılmaktadır.

TRN-105        Sözcük Bilimi ve Metin Analizi

Sözcük Bilimi ve Metin Analizi Dersi, İngilizce kelime bilgisi, İngilizce’nin tarihi ve yapısı konusundaki bilgilerin artırılması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Derste, sözcüklerin kullanıldıkları bağlamdaki anlamları, sözcük oluşturma süreci, deyimlerin kullanımı, eşdizim ve anlatım biçimleri gibi konular ele alınmaktadır.

TRN-107        Çeviriye Giriş

Çeviriye giriş dersinde,  biçim, biçem, işlev ve içerik; bilgi verici ve işlevsel metinler bağlamında metin çevirisi ve başlangıç düzeyinde çeviri uygulamaları yapılmaktadır. Öğrencilere farklı türlerden metinlerin çevirisi ve karşılaşabilecekleri potansiyel güçlükler konusunda deneyim kazandırılarak, çeviri bilim alanında sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

Birinci Yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN101

İngilizce Kompozisyon

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN103

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

3

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

TRN105

İletişim Becerileri I

 

5

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

TRN107

Sözcük Bilimi ve Metin Analizi

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

TRN109

Yazılı Çeviriye Giriş

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR101

Türkçe

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4

FLX101

İkinci Yabancı Dil 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Birinci Yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN102

Retorik Kompozisyon

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN106

İletişim Stratejileri II

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN110

Teknik Çeviriye Giriş

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

COM102

Temel Bilişim Teknolojileri

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN108

Söylem Çözümlemesi

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR112

Türkçe Diksiyon

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

FLX102

İkinci Yabancı Dil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

İkinci yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN201

Kültürlerarası Uzlaşma

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TRN203

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri I

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

TRN205

Ticari Metin Çevirisi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

TRN207

Basın Dili

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

4

 

TRN209

İngilizcede Özet Yazımı

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

TRN211

Sözlü Çeviriye Giriş

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLX201

İkinci Yabancı Dil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

İkinci yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN202

Politik ve Hukuk Metin Çevirisi

 

 

4

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

TRN204

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri II

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

TRN206

Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

4

 

 

TRN208

Edebi Metin Çevirisi

 

 

 

 

 

 

4

 

4

3

 

 

 

 

TRN210

Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

TRN212

Toplum Çevirmenliği

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

FLX202

İkinci Yabancı Dil 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üçüncü yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN301

Çeviride Güncel Konular ve Araştırmalar

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

TRN303

Basın-Yayın Çevirisi I

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

TRN305

Ardıl Çeviriye Giriş

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Seçmeli 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 1

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

FLX301

İkinci Yabancı Dil 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üçüncü yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN302

Hikaye ve Roman Çevirisi

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

TRN304

Basın-Yayın Çevirisi II

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

TRN306

Eşzamanlı Çeviriye Giriş

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

Genel Seçmeli 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

FLX302

İkinci Yabancı Dil 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

TRN303

Tıbbi Metin Çevirisi

1

 

4

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

TRN305

Genel Seçmeli 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Alan Seçmeli 3

4

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

4

4

FLX401

İkinci Yabancı Dil 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Dördüncü yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

TRN304

Çeviri Eleştirisi

 

 

 

4

 

4

 

 

5

4

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 4

 

3

 

3

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 5 (Proje)

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

4

 

FLX302

İkinci Yabancı Dil 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

TYYÇ Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

Mütercim Tercümanlık Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma, yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onları düşüncelerine aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.