Fen Edebiyat Fakültesi

MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI

Amaç: Gelişen global ekonominin yarattığı kültürler ve ülkeler arası hareketlilikten doğan donanımlı çevirmen ihtiyacını karşılamaktır.

Hedefler:

a) Sadece Türkçe değil İngilizce dilini de her dört beceride (Konuşma, Dinleme, Okuma, Yazma) üst seviyede kullanabilme ve kendi seçecekleri farklı bir dil becerilerini ileri seviyede kullanabilme

b) Farklı disiplinlerdeki genel bilgi ve kültür seviyelerine ulaşma

c) Çeviri teori, prensip ve tekniklerini bilip çeşitli metinlerde bunları uygulayabilme

d) Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme

e) Öğrencilerin kendi becerilerine göre çevirinin bir dalında uzmanlaşmalarını sağlama

Mütercim Tercümanlık Bölümü Genel Bilgiler

 

 

Kuruluş ve Onay

 

Mütercim Tercümanlık bölümü, 21.11.2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu Kararın ile kurulmuştur.

Programın amacı devlet veya özel sektörde farklı disiplinlerde çevirmenlik yapabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Mütercim Tercümanlık bölümünde okumak isteyen adayların anadillerinin yanı sıra İngilizceyi de üst düzeyde ve her beceride bilmeleri beklenir. Bu nedenle hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri veya dil seviyelerini belirleyen geçerli dil sertifikalarını sunarak hazırlık sınıfını atlamaları gerekmektedir.

Bu program öğrencilerinin çeşitli alanlarda çevirmenlik yapmaları gerektiği için okuma alışkanlığı olan ve yenilikleri takip eden bireyler olmaları gerekmektedir.

Programın Genel Yapısı

 a) Hazırlık ve İlk yıl tüm becerilere ve sonraki yıllarda da özellikle daha zor olan konuşma ve yazma derslerine yer verilmektedir.

b) Ders programında farklı disiplinlerden dersler seçmeli dersler alınarak öğrencilerin çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

c) Öğrencilerin, staj yaparak öğrendiklerini uygulamaları sağlanmaktadır.

d) İlişkili dersler bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

e) Üçüncü sınıf itibariyle ilgili öğretim elemanlarının da değerlendirmeleri ile her öğrencinin becerisini belirleyip bu doğrultuda seçmeli dersler almalarını sağlanarak en az bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır.

Diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari).

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir; ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin değerlendirme sistemlerini inceleyebilirsiniz.

Derece Alma Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (DNO) 3.00-3.49 olursa “Onur”, 3.50 ve üzeri olursa “Yüksek Onur” belgesi ile ödüllendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredatta belirtilen tüm zorunlu, genel seçmeli ve alan seçmeli derslerin hepsini almış (240 AKTS), ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

Alınacak Unvan

Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler tanınan tüm hak ve yetkileriyle birlikte Çevirmen unvanı alırlar.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar Gümrük, Bakanlıklar, Medya Ajansları, Avrupa Birliği Ofisleri, Çeviri Büroları, Ticaret ve Lojistik firmaları gibi birçok iş dalında çevirmen olarak çalışabileceklerdir.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarına devam edebilirler.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Öğretmenliği lisans programı.

Program Dili

İngilizce ve Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş sehnazkarakas@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Beyza Şahin aysebeyzasahin@cag.edu.tr  
Tel  : 0.324.651 48 00 Fax : 0.324.651 48 11

 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

PÇ 1.

Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir; ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir.

PÇ 2.

Türkçe ve İngilizce dillerini düzgün telaffuz ve diksiyona hakim olarak farklı iletişim durumlarında kullanır.

PÇ 3.

Çalıştığı alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde terminoloji ve özel alan bilgisine sahiptir.

PÇ 4.

Çeviribilim yaklaşımlarında ve günümüzdeki önemi konusunda farkındalık taşır.

PÇ 5.

Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

PÇ 6.

Yazılı, sözlü, işitsel, ve görsel metinleri işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terimlere, alan diline ve yerel kullanıma uygun olarak hedef dile aktarabilir.

PÇ 7.

Çevirileri kaynak metnin içeriği, görsel özellikleri ve amacına uygunluğu açısından değerlendirebilir ve düzeltebilir.

PÇ 8.

Çeviribilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, ve ilgili projeler yürütür.

PÇ 9.

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez-değerlendirme yetisine sahiptir.

PÇ 10.

Mesleki etik ilkelere uygun davranır.

PÇ 11.

Disiplinlerarası çalışmalar yapar.

PÇ 12.

İlgili sektörlerle işbirliği yapabilir.

PÇ 13.

Sözlü ve/veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşır.

PÇ 14.

İngilizce - Türkçe dillerinde çeviri yapar ve üçüncü bir dilde temel metinleri okur, anlar, çözümler, ve çeviri yapabilir.

 

PÇ 1.   Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

PÇ 2.   Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

PÇ 3.   Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

PÇ 4.   Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

PÇ 5.   Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

PÇ 6.   Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

PÇ 7.   Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır..

PÇ 8.   Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 9.   Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.

Birinci Yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN101

İngilizce Kompozisyon

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN103

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

3

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

TRN105

İletişim Becerileri I

 

5

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

TRN107

Sözcük Bilimi ve Metin Analizi

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

TRN109

Yazılı Çeviriye Giriş

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR101

Türkçe

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4

FLX101

İkinci Yabancı Dil 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Birinci Yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN102

Retorik Kompozisyon

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN106

İletişim Stratejileri II

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN110

Teknik Çeviriye Giriş

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

COM102

Temel Bilişim Teknolojileri

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN108

Söylem Çözümlemesi

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR112

Türkçe Diksiyon

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

FLX102

İkinci Yabancı Dil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

İkinci yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN201

Kültürlerarası Uzlaşma

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TRN203

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri I

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

TRN205

Ticari Metin Çevirisi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

TRN207

Basın Dili

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

4

 

TRN209

İngilizcede Özet Yazımı

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

TRN211

Sözlü Çeviriye Giriş

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLX201

İkinci Yabancı Dil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

İkinci yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN202

Politik ve Hukuk Metin Çevirisi

 

 

4

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

TRN204

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri II

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

TRN206

Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

4

 

 

TRN208

Edebi Metin Çevirisi

 

 

 

 

 

 

4

 

4

3

 

 

 

 

TRN210

Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

TRN212

Toplum Çevirmenliği

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

FLX202

İkinci Yabancı Dil 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üçüncü yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN301

Çeviride Güncel Konular ve Araştırmalar

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

TRN303

Basın-Yayın Çevirisi I

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

TRN305

Ardıl Çeviriye Giriş

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Seçmeli 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 1

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

FLX301

İkinci Yabancı Dil 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üçüncü yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN302

Hikaye ve Roman Çevirisi

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

TRN304

Basın-Yayın Çevirisi II

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

TRN306

Eşzamanlı Çeviriye Giriş

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

Genel Seçmeli 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

FLX302

İkinci Yabancı Dil 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü yıl, 1. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

TRN303

Tıbbi Metin Çevirisi

1

 

4

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

TRN305

Genel Seçmeli 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Alan Seçmeli 3

4

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

4

4

FLX401

İkinci Yabancı Dil 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Dördüncü yıl, 2. Dönem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kod

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRN302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

TRN304

Çeviri Eleştirisi

 

 

 

4

 

4

 

 

5

4

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 4

 

3

 

3

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli 5 (Proje)

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

4

 

FLX302

İkinci Yabancı Dil 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4