Fen Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

PÇ 1.

Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir; ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir.

PÇ 2.

Türkçe ve İngilizce dillerini düzgün telaffuz ve diksiyona hakim olarak farklı iletişim durumlarında kullanır.

PÇ 3.

Çalıştığı alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde terminoloji ve özel alan bilgisine sahiptir.

PÇ 4.

Çeviribilim yaklaşımlarında ve günümüzdeki önemi konusunda farkındalık taşır.

PÇ 5.

Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

PÇ 6.

Yazılı, sözlü, işitsel, ve görsel metinleri işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terimlere, alan diline ve yerel kullanıma uygun olarak hedef dile aktarabilir.

PÇ 7.

Çevirileri kaynak metnin içeriği, görsel özellikleri ve amacına uygunluğu açısından değerlendirebilir ve düzeltebilir.

PÇ 8.

Çeviribilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, ve ilgili projeler yürütür.

PÇ 9.

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez-değerlendirme yetisine sahiptir.

PÇ 10.

Mesleki etik ilkelere uygun davranır.

PÇ 11.

Disiplinlerarası çalışmalar yapar.

PÇ 12.

İlgili sektörlerle işbirliği yapabilir.

PÇ 13.

Sözlü ve/veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşır.

PÇ 14.

İngilizce - Türkçe dillerinde çeviri yapar ve üçüncü bir dilde temel metinleri okur, anlar, çözümler, ve çeviri yapabilir.