Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı Danışma Kurulu

Danışman Adı ve Soyadı Kurumu/Unvanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif KEMALOĞLU ER  Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı
Kenan AYDIN Konferans Çevirmeni
Fatmagül EZİCİ Kitap/Edebiyat Çevirmeni/Editör