Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı programı olarak öğretim amaçlarımız şu şekildedir:

 

  • Çağın gereksinimlerine uygun olarak alana özgü bilimsel araştırma yapabilme yeterliliğinde öğrenci yetiştirmek için gerekli araştırma ortamını sağlamak, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak;
  • Nitelikli akademisyenlerle, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini göz önünde bulundurarak, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı’nın her alanında kuramsal bilgi ve uygulamalı çalışmalarla donanımlı hale getirmek;
  • Öğrencilerin sosyo-kültürel aktivitelere kapsamlı yaklaşabilmeleri için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettikleri verileri kullanarak disiplinlerarası incelemeler yapabilmelerini sağlamak;
  • Öğrencileri insani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler olarak yetiştirmektir.