Fen Edebiyat Fakültesi

"İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğrencilerini Artistik ve Estetik Vizyon ile Etkili Bir Edebi Çevirmen Olması için Teşvik Etme” Yarışması

Süreç İşleyişi ve Kuralları

“İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğrencilerini Artistik ve Estetik Vizyon ile Etkili Bir Edebi Çevirmen Olması için Teşvik Etme” Yarışması, Seçici Bilim Komitesi tarafından öykü alanındaki nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve ödüllendirmek üzere, 2021-2022 akademik yılı Çağ Üniversitesi (BAP Komisyonun 2022-1-4, proje numaralı ve 2022/3 sayılı kararı ile uygun görülen) Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)  kapsamında yürütülmek üzere düzenlenmiştir.

Başvuru Süresi ve Koşulları

1. Yarışma yalnızca Çağ Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde "Edebiyat Metinleri Çevirisi" dersi alan 3. sınıf öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

2. Türkçeye çevrilmesi için seçilen eser olan - İngiliz yazar Aphra Behn’nin The Unhappy Mistake; Or, The Impious Vow Punish'd - adayların e-posta adreslerine PDF formatında gönderilecektir.

3. Ödülü kazanan Türkçeye çevrilmiş eser Seçici Bilimsel Jüri Komitesi tarafından duyurulur.

4. Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru ilanı, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü başlayıp adayların sayfada paylaşılan başvuru formunu eksiksiz doldurup,  29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 13.00’a kadar göndermesiyle son bulur.

Başvuru formu:   https://forms.gle/Dfc8jvi6xj47TqSVA

a) Yarışma 2 tur olarak düzenlenecektir. 30 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek olan 1. turda, İngiliz yazar Aphra Behn’in The Unhappy Mistake; Or, The Impious Vow Punish'd adlı eserinden seçilmiş 1 sayfa, Türkçeye çevrilmesi için yarışmacılara PDF olarak e-mail yoluyla gönderilecektir. Yarışmanın 1. Turu, katılımcıların çevirilerini 1 Temmuz 2022, saat 13.00’e kadar e-mail yoluyla göndermeleriyle tamamlanacaktır. 1 Temmuz 2022, saat 13.00’den sonra e-mail yoluyla gönderilen hiçbir çeviri metni kabul edilmeyecektir. Sonuçlar 8 Temmuz 2022 tarihinde duyurulacaktır.

1 sayfalık çevrilmiş eser Word belgesi formatında (.doc veya .docx) ve dosya adı çevirmenin kendi adı-soyadı ve öğrenci numarası olarak yazılıp kaydedilerek aşağıdaki e-posta adresine gönderilecektir: edebicevirmentesvik@cag.edu.tr

b)  1. turda değerlendirme sonucu başarılı bulunan ilk üç aday 2. tur olan son tura kalacaktır. Aphra Behn’in The Unhappy Mistake; Or, The Impious Vow Punish'd adlı eseri, tamamı Türkçeye çevrilmesi için adayların e-posta adreslerine PDF olarak 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde gönderilecektir.

c) Son turda orijinal dilinden Türkçeye çevrilecek olan eserin hem e-posta hem de posta yolu ile son teslim tarihi olan 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00’den sonra gönderilen hiçbir çeviri kabul edilmeyecektir.

d) Çevrilmiş eser Word belgesi formatında (.doc veya .docx) ve dosya adı çevirmenin kendi adı-soyadı ve öğrenci numarası yazılarak aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir.  Ayrıca, eserin aşağıda belirtilen adrese posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Çevrilmiş eseri göndermek için e-posta adresi (gönderilmesi zorunludur) : edebicevirmentesvik@cag.edu.tr

Eserin posta yolu ile teslim adresi (gönderilmesi zorunludur):

Çağ Üniversitesi Yaşar Bayboğan Kampüsü Adana-Mersin Karayolu üzeri 33800 Yenice/MERSİN  / Fen Edebiyat Fakültesi, Arş. Gör. Barış Can Aydın

e) Yarışma ödül töreni, 9 Aralık 2022 tarihinde 11.00-12.00 saatleri arasında Çağ Üniversitesi İlhan Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.

Değerlendirme

1. Seçici Bilim Komitesi tarafından, Değerlendirme Kriteri ve Puanlama Ölçeği ile yapılan değerlendirmenin sonucu Kasım ayı içinde karara bağlanır.

2. Kazanan eserler, Seçici Bilim Komitesinin onayı ardından ödülleri törenle bildirilir ve kazanan çevirmene takdim edilir. 1., 2. ve 3. olarak sırasıyla kazanan eserler plaketlerini alırlar.

3. Birinci olarak kazanan eser ise Seçici Bilim Komitesi tarafından tekrar değerlendirilerek, çevirmene dönüt vermek için tekrar geri gönderilerek düzeltmeler için belirli bir süre verilir.

4. Çevrilen eser Seçici Bilim Komitesi tarafından tekrar incelendikten sonra, anlaşma yapılan yayınevine basılması için gönderilecektir.

Ödül

  1. Yarışmada 1. seçilen çeviri eser yayınevi tarafından basılıp yayınlanacaktır.
  2. Ayrıca, 1. 2. ve 3. olarak kazanan eserlere plaketleri verilir.

Seçici Bilim Komitesi

2022-2023 akademik yıllında görev yapacak Seçici Komite; Dr. Öğr. Üyesi Betül Altaş (Yürütücü, Başkan), Prof. Dr. Elmas Şahin (Araştırmacı), Dr. Öğr. Gör. Fatma Toköz Göktepe (Araştırmacı), Arş. Gör. Barış Aydın (Araştırmacı), Kadir Aydemir (Şair, Yazar), Gökçenur Çelebioğlu (Şair, Yazar, Çevirmen).

Seçici Bilim Komitesi Çalışma Etiği ve Kuralları

1. Seçici Bilim Komitesi, ödül verilecek eserlerin belirlenme sürecinde tarafsız, şeffaf ve nesnel ölçütlere dayalı bir seçim yapabilmesi için dört öğretim üyesinden ve alanda yetkin iki uzmandan oluşmaktadır.

2. Çevirisi yapılan edebi eserin tarafsız olarak seçilmesi için nesnel ölçütlere dayalı bir “Değerlendirme Kriteri ve Puanlama Ölçeği” hazırlanmıştır.

3. Çevirisi yapılan eser, tüm Seçici Bilim Komitesi jüri üyelerine gönderilir.

4. Hazırlanan Değerlendirme Kriteri ve Puanlama Ölçeği, aşağıdaki kurallara tam olarak uyulmasını kapsamalıdır:

a) Kaynak metnin anlam ve amacının doğru ve eksiksiz olarak hedef metne aktarılması,

b) Kavram ve düşünceleri aktarmak için kullanılan terminolojinin, bağlama ve çevirmenin hedef metinde kullandığı üsluba, konuya ve belirlenen hedef kitleye uygunluğu,

c) Hedef dile çevrilen metnin sorunsuz şekilde okunurluğu-Çevrilen metnin akıcılığı ve kullanılan ifadeler ve sözcüklerin belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygunluğu,

d) Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi)  tam olarak sadık kalması,

e) Hedef dile çevrilen metnin, hedef dilin yapısına (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) tam olarak uyması,

5. Yarışma ile ilgili ilana çıkılır ve bununla ilgili duyurular ilgili birime iletilir.

6. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle hak kazanan eser seçilir.

Değerlendirme Kriteri ve Puanlama Ölçeği

Kategoriler

Uzman Düzeyi

Yeterli Düzey

Geliştirilebilir Düzey

Yetersiz Düzey

İşlevsellik/

Aktarabilme

Kaynak metnin anlam ve amacı doğru ve eksiksiz olarak hedef metne aktarılmıştır.

 

(4puan)

Hedef dildeki çeviri anlamı bozmayacak kadar az aktarım hatası içermektedir. Ya da herhangi bir hata içermemektedir.

(3puan)

Hedef dildeki çeviri anlamı değiştiren belirsiz aktarım hataları içermektedir.

(2puan)

Hedef dildeki çeviri anlamı değiştiren çok sayıda belirsiz aktarım hataları içermektedir.

(1puan)

Terminoloji /Üslup

Kavram ve düşünceleri aktarmak için kullanılan terminoloji, bağlama ve çevirmenin hedef metinde kullandığı üsluba, konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur.

 

(4puan)

Hedef dile çevrilmiş metin,  az sayıda uygunsuz terminoloji veya üslup içeriyor ya da hiç içermiyor.

Herhangi bir hatanın anlam üzerindeki etkisi azdır.

(3puan)

Hedef dile çevrilmiş metin, anlamı belirsizleştiren az sayıda uygunsuz terminoloji veya üslup içeriyor.

Bu tür hatalar, anlamı biraz belirsizleştirebilir.

 (2puan)

Hedef dile çevrilmiş metin, sıklıkla tekrarlanan ve anlamı belirsizleştiren ya da anlamda değişikliğe neden olan çok sayıda uygunsuz terminoloji ve üslup içeriyor. 

 (1puan)

Mecaz yazım dilinin ifade ve aktarımı

-Hedef dile çevrilen metin sorunsuz şekilde okunur.

-Çevrilen metnin akıcılığı ve kullanılan ifadeler ve sözcükler belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur.

 (4puan)

Hedef dile çevrilen metinde kullanılan ifadeler ve sözcüklerin neredeyse tamamı belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur. Herhangi bir hatanın anlam üzerindeki etkisi azdır.

 (3puan)

Hedef dile çevrilen metinde kullanılan ifade ve sözcüklerin bazıları belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur.

Bu tür hatalar, anlamı belli bir düzeyde belirsizleştirebilir.

(2puan)

Hedef dile çevrilen metinde kullanılan ifade ve sözcüklerin çoğunluğu, belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye belirgin bir biçimde uygun değildir.

Bu tür hatalar, anlamı belirsizleştirmekte ya da değiştirmektedir.

 (1puan)

Edebi türün doğası ve yapısı

 Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi)  tam olarak sadık kalınmıştır.

(4puan)

Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi) sadık kalınmasında çok az hata görülmüştür.

(3puan)

Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi) sadık kalınmasında belirgin hatalar görülmüştür.

(2puan)

Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi) sadık kalınmamıştır.

(1puan)

Hedef dilin dilbilgisi yapısına uygunluk               

Hedef dile çevrilen metin, hedef dilin yapısına (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) tam olarak uyar.

(4puan)

Hedef dile çevrilen metin, hedef dil yapısında (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) çok az sayıda hata içermektedir ya da hiç hata içermemektedir.

 (3puan)             

Hedef dile çevrilen metin, hedef dil yapısında (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.)  belirgin sayıda hatalar içermektedir.

 (2puan)

Hedef dile çevrilen metin, hedef dil yapısında (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) büyük ölçüde ve sık sık tekrarlanan hatalar içermektedir.

 (1puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jürinin çevirinin eşdeğerliği üzerine değerlendirmesi (5 puan): 20x4=80

Jürinin çevirinin eşdeğerliği üzerine değerlendirmesi = 5x4= 20

Toplam puan = 100