Fen Edebiyat Fakültesi

Bölümümüzde, 26 Mayıs 2022 Tarihinde birincisi düzenlenen üzenlenen, My Story of Becoming a Translator” (Çevirmen Olma Yolunda Hikayem) adlı etkinlikte, dördüncü sınıf öğrencilerimiz, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde dört yıl boyunca gördükleri derslerde elde ettikleri kazanımları sergilemek amacıyla poster sunumları ve Sözlü İletişim Becerileri dersi kapsamında hazırladıkları kısa filmlerin gösterimi yaptılar. Ayrıca, etkinlik kapsamında Doç. Dr. Nazik GÖKTAŞ ve Dr. Ayşegül UYSAL GLINIECKI konferans verdi. Etkinlik sonunda katılan öğrencilere katılım sertifikası verildi.