Fen Edebiyat Fakültesi

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
PSY-101 Psikolojiye Giriş I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HIS-103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
PSY-103 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-113 Sosyolojiye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-117 Felsefeye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
OSD-120 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 22 35
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
PSY-102 Psikolojiye Giriş II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
RKT-102 Kariyer Planlama Temel Mesleki Dersler Zorunlu 1-0-1 02
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HIS-104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
PSY-104 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-124 Bilgisayar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-2-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-205 Araştırma Teknikleri I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-207 Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-231 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-233 Gelişim Psikolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-203 Seçmeli II-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
PSX-201 Seçmeli II-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-230 Fizyoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-256 Akademik Yazım ve Sunum Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-260 Araştırma Teknikleri II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-204 Seçmeli II-IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-206 Seçmeli IV-V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-301 Psikopatoloji I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-303 Fizyolojik Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-305 Öğrenme Psikolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-307 Klinik Gözlem ve Görüşme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSX-303 Seçmeli III-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
PSX-301 Seçmeli III-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-302 Psikolojide Ölçme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-304 Bilişsel Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-306 Kişilik Kuramları I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-308 Psikoterapi Teknikleri I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-328 Psikopatoloji II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSX-302 Seçmeli III-II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 18 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-401 Bitirme Çalışması I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-445 Kişilik Kuramları II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-401 Seçmeli IV-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-405 Seçmeli IV-V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-403 Seçmeli IV-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-402 Bitirme Çalışması II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-404 Psikolojide Etik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-402 Seçmeli IV-II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-404 Seçmeli IV-IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-406 Seçmeli IV-VI Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30