Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Programı Danışma Kurulu

Danışman Adı ve Soyadı Kurumu/Unvanı
Dr. Öğr. Üyesi Esra KISACIK Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AKTAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı ASLAN Mersin Üniversitesi