Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 113

Sosyolojiye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 117

Felsefeye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 231

Sosyal Psikoloji

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 233

Gelişim Psikolojisi

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

X

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

Seçmeli I

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli II

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 254

Akademik Yazım ve Sunum

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

X

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IV

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

PSY 301

Psikopatoloji I

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme

-

-

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

X

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

PSY 328

Psikopatoloji II

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 445

Kişilik Kuramları II

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli X

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XII

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XIII

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Program çıktılarıyla ilişkili ders sayısı: 46

26

13

23

14

20

10

18

19

5

3

2

2

Program çıktılarıyla ilişki yüzdesi

56

28

50

30

43

22

39

41

11

6

4

4

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

X

X

X

X

PSY 212

Klinik Psikolojiye Giriş

X

X

X

X

PSY 217

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme

X

X

PSY 253

Endüstri Psikolojisi

X

X

X

X

PSY 312

Kültürlerarası Psikoloji

X

X

X

X

X

X

PSY 319

Bağımlılık Psikolojisi

X

X

X

PSY 327

Krize Müdahale ve Korunma

X

PSY 329

Yaşam Boyu Gelişim Perspektifiyle Gelişimsel Bozukluklar

X

X

X

PSY 333

Psikolojide Nitel Araştırma Teknikleri

X

X

PSY 344

Klinik Gözlem ve Görüşme Uygulamaları

X

X

X

PSY 411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

X

X

PSY 412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

X

X

PSY 441

Aile Terapisi

X

X

PSY 443

Psikolojik Testler ve Değerlendirme

X

X

X

PSY 420

Çocuk Psikopatolojisi

X

X

PSY 433

Psikoterapi Teknikleri II

X

X

X

X

PSY 435

Psikofarmakoloji

X

X

PSY 447

Bilişsel Davranışçı Terapi

X

X

PSY 452

Adli Psikoloji

X

X

PSY 458

Pozitif Psikoloji

X

X

X

PSY 460

Bilişsel Davranışçı Terapide Uygulamalar

X

X

X