Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Programı Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 111

Sosyolojiye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 201

Sosyal Psikoloji I

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 203

Gelişim Psikolojisi I

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

X

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

FLE 201

Yabancı Dil (İngilizce) III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Seçmeli I

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 202

Sosyal Psikoloji II

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 204

Gelişim Psikolojisi II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

X

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 202

Yabancı Dil (İngilizce) IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Seçmeli II

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

PSY 301

Psikopatoloji I

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IV

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme I

-

-

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

X

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

X

X

X

-

 

X

 

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 403

Endüstri Psikolojisi

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XII

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Program çıktılarıyla ilişkili ders sayısı: 46

22

12

21

11

23

14

22

16

4

4

2

2

Program çıktılarıyla ilişki yüzdesi

48

26

46

24

50

30

48

35

9

9

4

4

 

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

PSY 212

Klinik Psikolojiye Giriş

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 213

Psikoloji Tarihi

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 214

Uygarlık Tarihi

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 215

Sosyal Antropolpji

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 216

Ekonomiye Giriş

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 217

Psikolojik Sağlık ve Insan Hakları

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

PSY 219

Psikolojide Akademik Yazım

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 220

Stres Yönetimi

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 224

Psikolojide Akademik Sunum

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 222

Düşünce Tarihi

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 311

Kültürel Psikoloji

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

PSY 312

Kültürlerarası Psikoloji

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

PSY 313

Çevre Psikolojisi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 314

Politik Psikoloji

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

PSY 315

Spor Psikolojisi

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 316

Psikoloji Felsefesi

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

PSY 317

Topluluk Temelli Öğrenme I

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

PSY 318

Topluluk Temelli Öğrenme II

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

PSY 319

Bağımlılık Psikolojisi

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 321

Mantık

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

PSY 323

Bilim Felsefesi

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 324

Trafik Psikolojisi

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 325

Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

PSY 326

Yakın İlişkiler

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 327

Krize Müdahale ve Önlem Alma

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 328

Psikopatoloji II

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 340

Nöropsikoloji

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 413

Sosyal Psikolojide Seçme Konular I

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 414

Sosyal Psikolojide Seçme Konular II

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 415

Aile Danışmanlığı

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 416

Krize Müdahale Teknikleri

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 417

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PSY 418

Psikolinguistik

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 419

Sanat Psikolojisi

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 420

Çocuk Psikopatolojisi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 421

Travma Psikolojisi

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 422

Psikodrama

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

PSY 423

Evrimsel Psikoloji

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 424

Tüketici Davranışları

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 425

Topluluk Psikolojisi ve Sosyal Projeler

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 426

Topluluk Psikolojisi ve Eylem Araştırmaları

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 427

Sağlık Psikolojisi

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 428

Gruplararası Süreçler

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

PSY 429

Gruplararası Çatışma ve Çözümü

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

PSY 431

Ölçek Geliştirme

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

PSY 433

Psikoterapi Teknikleri II

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 434

Kişilik Kuramları II

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 435

Psikofarmakoloji

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 436

Grup Danışmanlığı

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Psikoloji Programı Program Çıktıları ve Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 111

Sosyolojiye Giriş

5

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

  2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 201

Sosyal Psikoloji I

4

-

5

-

4

4

4

5

-

-

-

-

PSY 203

Gelişim Psikolojisi I

-

-

4

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

4

-

-

5

-

4

4

4

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

5

-

4

-

4

-

-

-

FLE 201

Yabancı Dil (İngilizce) III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Seçmeli I

5

-

4

-

4

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 202

Sosyal Psikoloji II

4

-

5

-

4

4

4

5

-

-

-

-

PSY 204

Gelişim Psikolojisi II

-

-

4

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

4

-

-

5

-

4

4

4

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

4

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 202

Yabancı Dil (İngilizce) IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Seçmeli II

5

-

4

5

-

-

-

4

-

-

-

-

3. Year, Fifth Semester

PSY 301

Psikopatoloji I

4

4

4

4

-

-

-

4

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

4

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

4

4

5

-

-

4

-

5

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

5

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme I

-

-

-

-

5

-

4

5

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

5

-

5

4

5

-

-

5

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

4

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

5

4

4

-

 

5

 

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

5

-

-

-

5

5

4

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

5

5

-

5

4

5

4

-

-

-

-

PSY 403

Endüstri Psikolojisi

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

5

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

-

5

-

-

5

-

5

4

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

5

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

5

5

-

5

4

5

4

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

2

-

2

-

-

2

5

5

-

-

-

-

-

Seçmeli X

4

5

-

-

5

4

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

5

-

4

5

5

4

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

5

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı 

103

45

84

42

110

49

95

63

17

20

10

10

İlişki Düzeyi: 0 (İlişki yok); 5: En Yüksek İlişki Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

5

 

4

 

4

 

 

5

 

 

 

 

PSY 212

Klinik Psikolojiye Giriş

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 213

Psikoloji Tarihi

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PSY 214

Uygarlık Tarihi

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 215

Sosyal Antropolpji

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PSY 216

Ekonomiye Giriş

4

 

4

4

 

4

 

 

 

 

 

 

PSY 217

Psikolojik Sağlık ve İnsan Hakları

4

 

5

 

4

4

4

5

 

 

 

 

PSY 219

Psikolojide Akademik Yazım

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 220

Stres Yönetimi

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSY 224

Psikolojide Akademik Sunum

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 222

Düşünce Tarihi

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 311

Kültürel Psikoloji

5

5

5

 

 

5

 

5

 

 

5

 

PSY 312

Kültürlerarası Psikoloji

5

5

5

 

 

5

 

5

 

 

4

 

PSY 313

Çevre Psikolojisi

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 314

Politik Psikoloji

4

 

5

5

 

5

 

5

 

 

 

 

PSY 315

Spor Psikolojisi

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 316

Psikoloji Felsefesi

5

 

5

5

 

5

 

 

4

 

 

 

PSY 317

Topluluk Temelli Öğrenme I

 

5

4

4

5

5

5

5

 

 

 

 

PSY 318

Topluluk Temelli Öğrenme II

 

5

4

4

5

5

5

5

 

 

 

 

PSY 319

Bağımlılık Psikolojisi

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 321

Mantık

5

 

 

5

 

 

 

4

 

5

5

 

PSY 323

Bilim Felsefesi

 

 

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

PSY 324

Trafik Psikolojisi

5

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

PSY 325

Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri

5

 

 

5

 

5

5

 

 

 

 

 

PSY 326

Yakın İlişkiler

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 327

Krize Müdahale ve Önlem Alma

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 328

Psikopatoloji II

4

4

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

PSY 340

Nöropsikoloji

4

4

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

PSY 411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 413

Sosyal Psikolojide Seçme Konular I

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSY 414

Sosyal Psikolojide Seçme Konular II

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSY 415

Aile Danışmanlığı

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 416

Krize Müdahale Teknikleri

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 417

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

4

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

PSY 418

Psikolinguistik

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 419

Sanat Psikolojisi

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 420

Çocuk Psikopatolojisi

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 421

Travma Psikolojisi

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 422

Psikodrama

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

PSY 423

Evrimsel Psikoloji

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 424

Tüketici Davranışları

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

PSY 425

Topluluk Psikolojisi ve Sosyal Projeler

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 426

Topluluk Psikolojisi ve Eylem Araştırmaları

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 427

Sağlık Psikolojisi

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 428

Gruplararası Süreçler

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

PSY 429

Gruplararası Çatışma ve Çözümü

5

 

4

4

 

5

 

5

 

 

 

 

PSY 431

Ölçek Geliştirme

5

5

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

PSY 433

Psikoterapi Teknikleri II

4

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 434

Kişilik Kuramları II

5

 

4

4

 

 

 

5

 

 

 

 

PSY 435

Psikofarmakoloji

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 436

Grup Danışmanlığı

 

 

 

 

5

 

4