Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Psikoloji Programı; Psikolog yetiştirmek amacıyla 2011 yılında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi, 2809 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile kurulmuş ve onaylanmıştır.

YÖK Onayı: 23.05.2011/021695

Kazandırılan Nitelikler

Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans diploması almayı hak edeceklerdir.

Program Düzeyi

Birinci kademe Psikoloji lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Psikoloji Programı öğrencilerini psikoloji alanında hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak üzere düzenlenmiştir.

Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümden mezun olan öğrenciler psikolog, danışman, eğitim danışmanı veya akademik personel olarak hem hem devlet kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir.

Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Öğrenciler Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Uğuz (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Kıral (Bölüm Bşk. Yard.)

İletişim: kahramankiral@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Ufuk Kocatepe Avcı ufukkocatepe@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: 

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811