Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesinin Misyon ve Vizyonu:

- Sosyal ve beşeri alanlarda eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve saha çalışmaları yapabilen;

- Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile bilime, sanata, sosyal ve kültürel hayata aktarabilen;

-  Alanın gerektirdiği donanıma sahip ve bu donanımı toplumsal katkıya dönüştürebilen;

- Alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel çözüm önerileri getirerek gerek bireysel gerekse ekip çalışmaları yapabilen;

- Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş;

- Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.