Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Misyon:
Psikoloji Programı; bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma yeterliliğine sahip, evrensel düzeyde psikoloji bilgisiyle donatılmış, etik duyarlılığı yüksek yetkin Psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon:
Program;  öğrencilerin analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirerek;

Araştırmaların tasarlanması, verilerin analizi ve yorumlanması dahil olmak üzere, psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini,

Eğitimleri boyunca elde ettikleri bilgi, beceri ve değerleri iş ortamlarında ve yaşamlarının diğer alanlarında gerçekçi bir şekilde uygulayabilmelerini,

Bireyler arası sosyokültürel farklılıkları anlamalarını ve saygı duymalarını,

Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaları yapabilecek iletişim ve görüşme becerilerine sahip olmalarını,

Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmalarını,

Hümanist bir felsefe çevresinde, paylaşımcı, katılımcı ve özgüveni yüksek psikologlar olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.