Fen Edebiyat Fakültesi

2023 Yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanları Tarafından Hazırlanan/Katkı Sağlanan Kitaplar

Uluslararası Basılı Kitap ve Kitap Bölümü Sayısı

Şahin, E. ve Doğan, N. (2023). Bir Ülkü Adamı Ahmet Nedim Servet Tör ‘Ün “Rûznâme-İ Seyâhati” Günlükleri, Risaleleri Ve Şiirleri. Ankara: Akademisyen Yayınevi. (Yayın tarihi: Ekim 2023)

Şahin, E. ve Dilber, K. C. (2023). Karşılaştırmalı Edebiyat Kuram ve Uygulama. Ankara: Akademisyen Yayınevi. (Yayın tarihi: Ekim 2023)

Şahin, E. (2023). Principles of Comparative Literature: Discipline, Theory and Practice. M. Sivri (Ed.), Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar içinde (s. 23-48). İstanbul: Günce Yayınevi.

Şahin, E. (2023). Leyla Erbil – Nobel Edebiyat Ödülüne Aday Gösterilen İlk Kadın Yazar. H. Bahtiyar ve E. Alkan (Ed.), 100 Kadın Kaleminden 100 Öncü Kadın içinde (s. 278-283). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Aka Kiyağa, B. (2023). Âgehî- Menâkıb-ı İmâm Gazzâlî- İnceleme- Metin- Tıpkıbasım. İstanbul: DBY Yayınları.

Kurt, B. (2023). Kübler Ross’un Yas Teorisi Bağlamında Türk Halk Edebiyatında Ağıtlar. Adana: Karahan Yayınları.

Şahin, E. (2023). Sanat ve Fikir Adamı Ahmet Hamdi Tanpınar ve Atatürk Portresi. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 23-32). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Kalsın, Ş. (2023). Attilâ İlhan’ın Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırma ile Sağlanan Anlam Derinliği. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 77-82). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Kurt, B. (2023). Dil ve Edebiyat Kavşağında Bir İdeolog: Ziya Gökalp. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 709-714). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Sakın, H. (2023). Cumhuriyet’in Kapısında Ateşten Gömlek Giyenler. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 253-258). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Özdemirel, S. (2023). Hüsyein Nihal Atsız’ın Eserlerinde Görülen Eskicil Ögelerin Anadolu Ağızlarındaki İzleri. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 301-308). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Yıldız, A. (2023). Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Türkçeciliği: “Türkçem Benim Ses Bayrağım (Türk Dil Kurumu Koçaklaması)” Örneği. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 231-238). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Canarslan Yıldız, D. (2023). Şükûfe Nihal’in Şiirlerinde Anadolu Kadını. E. Şahin ve K. C. Dilber (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Türk Yazar içinde (s. 625-630). Ankara: Akademisyen Yayınevi.