Fen Edebiyat Fakültesi

GENEL BİLGİLER

Kuruluşu & Tanımı

Çağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1 Temmuz 2009 tarihli 2880sayılı kararın 7/d-2 maddesinde 2009 yılında kuruldu. Türkiye Yükseköğretim Kurulunca tanınan Türk Dili ve Edebiyatı Programı, kamu ve özel okulların, çeşitli kurum ve organizasyonların, yayın kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek donanımlı öğretmenler, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, editörler ve redaktörler yetiştirmek maksadıyla kuruldu.

Edinilen Unvanlar

Programı tamamlayan öğrencilere Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünce dört yıllık lisans diploması verilir.

Unvanın Seviyesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması

Gerekli Başvuru Koşulları

 

Bölüm öğrencileri Yükseköğretim ve Çağ Üniversitesi Konseyi Yönetmeliğine göre yurtiçindeki üniversitelerin herhangi birinden formasyon dersleri alabilirler. Ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesi web sayfasına bakılabilir.

Denklik (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Programı için Çağ Üniversitesine geçiş yapabilirler. Geçme notlarının yanında diğer üniversitelerden alınan aynı içerikli derslere muafiyet verilir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin sürekli değişim ve gelişim içinde olan kuramsal ve uygulamalı bir edebiyat bilgisi ile onatılmasını sağlamak, kamusal ve özel okulların, çeşitli organizasyonların ya da kurumların gereksinimlerini karşılayabilecek dizeyde nitelikli öğretmenler, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, editörler ve redaktörler yetiştirmek maksadıyla oluşturulmuştur.

Mezunların Mesleki Profilleri  

Mezun olan öğrenciler, kamusal ve özel kurumlarda ya da organizasyonlarda öğretmen, akademisyen, editör, yazar veya redaktör olarak çalışma olanağına sahiptir veyahut da gazete, dergi gibi çeşitli yayın organları kurarak kendi işini kurabilir.

İleri Seviyede Çalışma Alanları

Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Sınav Yönetmeliği Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmeliği her ders için belirtilmiştir. Ancak, genel olarak, bir ara sınav ve her ders için bir Final Sınavı vardır. Sınav yönetmelikleri, değerlendirme, sınıflandırma ve her dersin Eğitim Planı ayrıntıları için Bkz.

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çalışma Modu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Direktörü

Prof. Dr. Sevin Alil Arslan
alilsevin@cag.edu.tr   
Tel: +90 324 6514800 / Dahili: 1249
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Şirvan Kalsın sirvank@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811