Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Genel Bilgiler

 

 

Kuruluş ve Onay

 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü, 21.11.2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu Kararın ile kurulmuştur.

Programın amacı devlet veya özel sektörde farklı disiplinlerde çevirmenlik yapabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde okumak isteyen adayların anadillerinin yanı sıra İngilizceyi de üst düzeyde ve her beceride bilmeleri beklenir. Bu nedenle hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri veya dil seviyelerini belirleyen geçerli dil sertifikalarını sunarak hazırlık sınıfını atlamaları gerekmektedir.

Bu program öğrencilerinin çeşitli alanlarda çevirmenlik yapmaları gerektiği için okuma alışkanlığı olan ve yenilikleri takip eden bireyler olmaları gerekmektedir.

Programın Genel Yapısı

 a) Hazırlık ve İlk yıl tüm becerilere ve sonraki yıllarda da özellikle daha zor olan konuşma ve yazma derslerine yer verilmektedir.

b) Ders programında farklı disiplinlerden dersler seçmeli dersler alınarak öğrencilerin çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

c) Öğrencilerin, staj yaparak öğrendiklerini uygulamaları sağlanmaktadır.

d) İlişkili dersler bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

e) Üçüncü sınıf itibariyle ilgili öğretim elemanlarının da değerlendirmeleri ile her öğrencinin becerisini belirleyip bu doğrultuda seçmeli dersler almalarını sağlanarak en az bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır.

Diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız (http://www.cag.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-mudurlugu-kayit-kabul-kosullari).

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir; ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Ayrıntılar için ders içeriği çizelgesinden derslerin değerlendirme sistemlerini inceleyebilirsiniz.

Derece Alma Koşulları

Bir öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (GNO) 3.00-3.49 olursa “Onur”, 3.50 ve üzeri olursa “Yüksek Onur” belgesi ile ödüllendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredatta belirtilen tüm zorunlu, genel seçmeli ve alan seçmeli derslerin hepsini almış (240 AKTS), ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

Alınacak Unvan

Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler tanınan tüm hak ve yetkileriyle birlikte Çevirmen unvanı alırlar.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar Gümrük, Bakanlıklar, Medya Ajansları, Avrupa Birliği Ofisleri, Çeviri Büroları, Ticaret ve Lojistik firmaları gibi birçok iş dalında çevirmen olarak çalışabileceklerdir.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarına devam edebilirler.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans programı

Program Dili

İngilizce ve Türkçe

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ 

aysunyurdaisik@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ 

aysunyurdaisik@cag.edu.tr

Arş. Gör. Ayşe Beyza ŞAHİN YILDIRIM

aysebeyzasahin@cag.edu.tr
Tel  : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11