Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI ÇIKTILARI (PÇ)

Programı tamamlayan bir öğrenci,

PÇ.1. Psikoloji alanındaki alt dalları, temel kavramları, kuramsal bakış açılarını, temel bulguları ve tarihsel gelişimi açıklayarak yorumlar.

PÇ.2. Psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

PÇ.3. Kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

PÇ.4. Psikolojinin farklı alanlarında gözleme, etkili iletişim becerilerine ve görüşme tekniklerine ilişkin kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilir.

PÇ.5. Psikoloji alanında güncel bilgileri takip etmek için kamusal, özel ve medya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır.

PÇ.6. Psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide varolan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak varolmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır.

PÇ.7. Psikolojik testler ve psikolojik ölçmeyle ilgili bilgiye sahip olur.

PÇ.8. Psikoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

PÇ.9. Bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

PÇ.10.  İngilizce'yi, psikoloji alanında yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek ve sunabilecek düzeyde kullanabilir.

PÇ.11. Türkçe'yi en uygun şekli ile kullanarak iletişim kurar, sunum ve seminerlerde bu becerilerini kullanır.

PÇ.12.  Atatürk İlkeleri ve İnkilapları konusunda bilgi edinir.