Araştırma

Bilimsel Araştırmaların (Yüksek Lisans Çalışmaları Hariç) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Onayına Sunulma İş Akış Süreci

 1. Başvuru dosyası hazırlanır. (Çağ Üniversitesi internet sayfasında yer alan başvuru formu ve eklerine göre hazırlanır.)

 1. Hazırlanan başvuru dosyası araştırmacı/yürütücü tarafından şahsen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryasına iletilir.
  (Uzaktan eğitim döneminde, hazırlanan başvuru dosyası, araştırmacı/yürütücü tarafından kadrosunun bulunduğu akademik birim aracılığıyla EBYS üzerinden ve Rektörlük aracılığıyla Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryasına iletilir.)

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryası başvurunun ön incelemesini yapar. Ön incelemesi yapılan başvuru, Kurul Başkanı tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu gündemine alınır. Toplantı tarihi ve gündem Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryası tarafından Kurul üyelerine iletilir.
  (Uzaktan eğitim döneminde, toplantı tarihi ve gündem Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryası tarafından Kurul üyelerine e-mail yoluyla iletilir.)

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu, her ayın 2. ve 4. haftası Cuma günü en az iki kez toplanır ve bilimsel araştırma etiğine uygunluk izin kararlarını verir. Kararlar, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryası tarafından ayrıca toplantı tutanağı tutulur.
  (Uzaktan eğitim döneminde Kurul, toplantılarını online olarak yapar. Kurul Üyelerinin imzaları, Rektörlük tarafından imza rotası belirlenmek suretiyle EBYS üzerinden ikmal edilir. Toplantı tutanakları Sekretarya tarafından muhafaza edilir ve imzalar daha sonra ikmal edilir.)

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu düzeltme talep etmişse dosya hakkındaki kararını araştırmacıya/yürütücüye bildirir. Gerekli düzeltmeler yapılarak, dosya yeniden Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sekretaryasına iletilir.
  (Uzaktan eğitim döneminde Kurulun düzeltme talebi, araştırmacının/yürütücünün kadrosunun bulunduğu akademik birim aracılığıyla EBYS üzerinden bildirilir.)

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu dosya hakkında kabul/ret kararını araştırmacıya/yürütücüye bildirir.
  (Uzaktan eğitim döneminde kabul/ret kararları araştırmacının/yürütücünün kadrosunun bulunduğu akademik birim aracılığıyla EBYS üzerinden bildirilir.)