Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞKAM (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi),TOPLUMSAL BİLİNÇ UYANDIRIYOR

Merkezin amaçları arasında; Ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet ve kadınla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapılmasını teşvik etmek, öğretim üyelerinin bireysel olarak yürüttükleri araştırmaların yanı sıra farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların ortak projeler geliştirmeleri için çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirilmesine, başka kurumlar ve kişilerle araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine önayak olmak, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını, hangi konularda araştırma eksiği olduğunu saptamaya yönelik çalışmalar yapmak yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; 230 kişinin katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Paneli, 240 kişinin katılımıyla Türkiye’de Kadınların Hukuk Mücadelesi Konferansı, 185 kişinin katılımıyla Kapalı Hat Projesi: Şiddet Gösteren Erkek Profilleri,210 kişinin katılımıyla Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Konferansı ve 230 kişinin katılımıyla Şiddetin Türleri ve Şiddet Mağdurlarının Hukuki Hakları Paneli gerçekleştirildi