Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlikler

20-25 Mart 2017 “Türkçe’de Kullanılan Yanlış Kelimeler” Fotoğraf Sergisi

10 Nisan 2017  “Okumak Gelişmektir” Kitap Okuma Etkinliği

12 Nisan 2017 “Ben Buradayım Sevgili Okuyucum, Sen Neredesin” Semineri

2 Kasım 2017 Kosova’daki Türkoloji Çalışmaları-Prof. Dr. İrfan MORİNA

21 Aralık 2017 Türkçe’de Fiil Çekimleri-Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

4  Mart 2021 Türkolojide Terim Sorunları ve Türklük Bilimi Terimleri Sözlüğü

11 Mart 2021 Pîr-i Türkistan'ın Hikmetlerinin Dili 

8 Nisan 2021 Baykara Meclisi Sohbetleri: Çağatay Dili

20 Nisan 2021 Kutadgu Bilig'de İktidar Kavramı

6 Mayıs 2021 Umudun Efendisi Hızır ve Hıdırellez

18 Mayıs 2021 Dil Felsefesi ve Edebiyat Kuramı

20 Mayıs 2021 Almanya'da Türkoloji Çalışmaları

30 Ekim 2021 DTCF'de Türkoloji'nin Kuruluş Öyküsü

01 Aralık 2021 Tasavvufi ve Edebi Yönleriyle Alî Şîr Nevâyî

03 Mart 2022 Geleneğin Modern Şiirde Yeniden Üretilmesi

18 Mart 2022 Klasik Şiir, Mimari, Müzik ve Tezhipte Ritim Ortaklığı

14 Nisan 2022 Metinlerarasılık ve Göstergelerarasılık