Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlikler

20-25 Mart 2017 “Türkçede Kullanılan Yanlış Kelimeler” Fotoğraf Sergisi

10 Nisan 2017  “Okumak Gelişmektir” Kitap Okuma Etkinliği

12 Nisan 2017 “Ben Buradayım Sevgili Okuyucum, Sen Neredesin” Semineri

2 Kasım 2017 Kosova’daki Türkoloji Çalışmaları-Prof. Dr. İrfan MORİNA

21 Aralık 2017 Türkçede Fiil Çekimleri-Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

4  Mart 2021 Türkolojide Terim Sorunları ve Türklük Bilimi Terimleri Sözlüğü-Prof. Dr. Ahmet BURAN

11 Mart 2021 Pîr-i Türkistan'ın Hikmetlerinin Dili-Prof. Dr. Abdullah KÖK 

8 Nisan 2021 Baykara Meclisi Sohbetleri: Çağatay Dili-Prof. Dr. Talip Yıldırım 

20 Nisan 2021 Kutadgu Bilig'de İktidar Kavramı-Prof. Dr. Zafer ÖNLER

6 Mayıs 2021 Umudun Efendisi Hızır ve Hıdırellez-Prof. Dr. Muhtar KUTLU

18 Mayıs 2021 Dil Felsefesi ve Edebiyat Kuramı-Prof. Dr. Onur Bilge KULA

20 Mayıs 2021 Almanya'da Türkoloji Çalışmaları-Prof. Dr. Julien RENTSCH

30 Ekim 2021 DTCF'de Türkoloji'nin Kuruluş Öyküsü-Prof. Dr. Aysu ATA

01 Aralık 2021 Tasavvufi ve Edebi Yönleriyle Alî Şîr Nevâyî-Prof. Dr. Funda TOPRAK

03 Mart 2022 Geleneğin Modern Şiirde Yeniden Üretilmesi-Hilmi YAVUZ

18 Mart 2022 Klasik Şiir, Mimari, Müzik ve Tezhipte Ritim Ortaklığı-Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ

14 Nisan 2022 Metinlerarasılık ve Göstergelerarasılık-Prof. Dr. Kubilay AKTULUM

14 Aralık 2022 Bir Çağı, Bir Çığlıktan Okumak: Ömer Seyfettin Ne Anlatıyordu?-Prof. Dr. Mitat DURMUŞ

26 Aralık 2022 Türk Romanında 6-7 Eylül Olayları ve Rumlar-Prof. Dr. Soner AKPINAR

11 Mayıs 2023 Bilimsel ve Sanatsal Bağlamda Bazı Yapay Zeka Uygulamaları-Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

26 Mayıs 2023 Türk Dili Tarihinde Çağatayca Terimi-Prof. Dr. A. Deniz ABİK

15 Kasım 2023 Galat Sözlükleri Sadece Etimoloji Sözlüğü Müdür?-Prof. Dr. Yakup YILMAZ