Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mrk. Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Saadet SAĞTAŞ
Mrk. Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Yonca BİR

Üye

Prof. Dr. Khaleddin İBRAHİMLİ

Üye

Doç. Dr. Murat KOÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞRU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Semiha KAHYALAR GÜRSOY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Musatafa KALE