ÇAĞ KARİYER GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

öĞR. GÖR. AYFERİ TUĞCU

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ   MÜDÜRÜ

Yüksek Lisans Eğitimini Çağ Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde gerçekleştirmiş olup, Haliç Üniversitesinde İşletme Doktorası programına özel öğrenci statüsünde devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü öğrencisi olarak yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilme ve  sosyal  çözümlemeleri geliştirme konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Özel sektörde başladığı profesyonel yaşantısına kamu ortaklı bir Şirkette   Üst düzey yöneticilik yaparak devam ederken,  Belediye birliklerinde de Genel Koordinatörlük görevini yürütmüştür.

Yerel Yönetimlerde yürüttüğü projelerin içerisinde,  görevde yükselme eğitimleri vererek eğitimcilik kariyerine giriş yapmıştır.  Hizmet içi eğitimler, atölye çalışmaları, oryantasyon teknikleri gibi çalışmalarıyla iş dünyasının değişim dönüşüm sürecini bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmıştır.

Profesyonel hayat deneyimleri neticesinde kadınların ülke ekonomisine gerekli katkıyı sunmakta zorlandığını fark ederek, kadın ve girişimcilik  konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere; sivil toplum organizasyonlarında  görevler almaya girişmiştir.

Şu anda İş dünyasında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunda olarak görev almaktadır.

Halen Girişimci İş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı,  Çukurova Sanayici İş Dünyası Federasyonu Başkan Yardımcılığı,  Türk Girişim İş Dünyası Konfederasyonu  Yed. Yönetim Kurulu Üyesi İş Dünyasında Kadın Komisyonu üyeliği görevlerini aktif olarak yürütmektedir. Ayrıca İçel Sanat Kulübü Danışma Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları ile ve bireysel girişimleri ile, uzun dönemden beri kadınların  ve  gençlerin  iş hayatına ve ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar yürütmektedir.  

Bu doğrultuda kendisinin de eğitici olarak yer aldığı eğitim programları ve seminerler düzenlemiştir.

Sivil toplum kuruşlarında yürüttüğü çalışmalarda, bölgenin Üniversite sanayi işbirliğini pekiştirecek projelerde yer alarak; genç insan kıymetinin doğru yönlendirilmesi için gerekli deneyim ve vizyonu edinebilmiştir.

Çağ Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında Öğretim Görevlisi olarak Halkla İlişkilere Giriş, İletişim ve İkna ,  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve uygulamaları derslerini vermektedir.  Çağ  Kariyer Geliştirme , Uygulamaları ve Araştırma Merkezi  Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

 

Merkezin Amacı:

a)      Öğrencinin yaratıcı, bilimsel, yenilikçi eğitimiyle iş hayatını bütünleştirmek.

b)      Üniversitenin çalışma hayatıyla uyumlanma sürecini  devam ettirmek,

c)      Öğrencilerin staj ve kariyere hazırlık süreçlerini doğru, bilinçli ve nitelikli yöntemlerle öğrenerek; iş dünyasına daha başarılı hazırlanmalarını sağlamak.

d)      Staj ve mezuniyet sonrasında da öğrencilerin istenilen ve tercih edilen bir “insan kıymetine” dönüşmelerine yardımcı olarak istihdamlarına destek vermektir.