Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Çağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Birliği (AB) ve AB-Türkiye ilişkileri alanında araştırmalar yürüten kuruluşudur.  2005 yılında kurulmuş olan Merkez, AB içerisinde yer alan güncel politika konularında, Türkiye-AB ilişkileri alanında üniversite öğrencilerini, akademisyenleri ve bu alanda çalışma yürütenleri bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.  Avrupa Birliği ile ilgili konularda araştırma, yayın ve bilimsel ve kültürel etkinlikler alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda rapor yayınlamak, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek Merkez’in amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca Merkez bölgedeki lise öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında farkındalık seminerleri düzenlemeyi amaç edinmiştir.

Misyon & Vizyon

Çağ Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyonu

Çağ Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz Atatürkçü düşünce sistemi ve evrensel değerler doğrultusunda uygulama ve araştırma yapmaya olanak sağlayarak Avrupa Birliği (AB)’ne yönelik dış politika, çevre, hukuk gibi konuların hem pratik hem de teorik düzeyde anlaşılmasını sağlamaktır.  

Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Vizyonu

Sosyal ve beşeri bilimler alanında eğitim-öğretim veren Üniversitemizde faaliyet gösteren AB Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu üniversitemizin temel değerleri çerçevesinde adalet, etik, şeffaflık gibi değerlere odaklı bilimsel değerleri dikkate alarak AB’ne yönelik güncel sorunlara, dış politika konularına, insan haklarına, güvenlik, çevre problemlerine ve girişimciliğe odaklı araştırma yapmak ve farkındalık oluşturmaktır.