Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon: Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yaparak bu alanda bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Vizyon: Türk dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli bilimsel toplantılar, konferanslar ve projeler yaparak öğrencileri ve ilgilileri alan çalışmaları konusunda bilinçlendirmektir.