Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL SORUMLULUK ARAŞTIRMALARI  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve SOSYAL ÇALIŞMALAR

 

 

 Çağ Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2022/2.dönem proje isimleri aşağıdadır.

 

-Kırsal Bölgelerdeki Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Finansal ve Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Geliştirilmesi (Yenice Mahallesi, Tarsus-Mersin) Örneklemi-  Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi  Duygu GÜR

-Çağ Üniversitesi Öğrencileri Ekolojik Ayak İzi (Karbon, Ulaşım, Enerji, Konut ve Dijital) Konusunda Bilinçleniyor 

-Uluslararası İlişkiler Derslerinde Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımı

-Üniversite Öğrencilerine Yönelik Beden Olumlama Hareketi

-Göçebe Yaşamda Ebeveynlik Etno-kuramlarının İncelenmesi

 

 

 

 Uluslararası  Makaleler

1-Yaşa Özeltürkay, E. , Yalçıntaş, D. & Oğuz, S. (2023). E-Scooter Kullananlar ve Kullanmayanlar Açısından E-Scooter Kullanmanın Yararları ve Engelleri: Pilot Bir Çalışma . Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar , 7 (1) , 14-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/somi/issue/79999/1276299

2-Yalçıntaş, D.; Oğuz, S.; Yaşa Özeltürkay, E.; Gülmez, M. (2023). Bibliometric Analysis of Studies on Sustainable Waste Management. Sustainability 202315, 1414. https://doi.org/10.3390/su15021414

3-  Çelik, Ş., Yaşa Özeltürkay, E (2022 )Çevresel Değerler, Benlik ve Kişisel Normların Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ve Ödamonik Mutluluk Üzerindeki Etkisi 26.. Pazarlama Kongresi.

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

  1. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E, (2017), How Hotels use social media A Facebook example for Green key awarded hotels, 3rd International Annual conference on Business Research and Management practices in globalenvironment, 22-24 May 2017, California School of Management, Allient International University, San Diego. (Yard.Doç.Dr. Emel Yarımoğlu, Kurşunluoğlu ile)

  1. YOLAÇAN, Z. B., YASA, ÖZELTÜRKAY E, GULMEZ, M., (2016), “CSR in Turkish Science: A content analysis of Turkish dissertations on Corporate Social Responsibility (CSR)”, 7th International congress on CSR, Fraud and ethics, Bahcesehir University, Istanbul. (Özet bildiri).

  1. YASA ÖZELTÜRKAY E, BOZYİĞİT,S., GULMEZ,M., (2016), Analyzing College Students' Ethics Perceptıons : A Pilot Study At A Foundatıon University In Turkey, 15. International Marketing Trends Conferences, Venezia, Italy, January.19-22, 2016.

  1. YASA ÖZELTÜRKAY EDA, DOGAN SÜDAS HATICE (2015). Calculation of the University Student’s Ecological Footprint Size: A Pilot Research on Students Living in Adana. 2nd Biannual International Social Business (Tam metin bildiri)

  1. DOGAN SÜDAS HATICE, YASA ÖZELTÜRKAY EDA (2014). Analyzing the Thoughts of Ecological Footprints of University Students: A Preliminary Research on Turkish Students. 3. International Conference On Strategic Innovative Marketing, 175, 176-184., Doi: 10.1016/j.sbspro. 2015.01.1189 (Tam metin bildiri) (Atıf sayısı:1)

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" KONUSUNDA YAZILAN TEZLER

TEZİN YILI

TEZ KONUSU

2022

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN YALNIZLIK, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE DUYGUSAL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2022

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE BEDEN İMAJININ MEDYA ARACILIĞIYLA ÇOCUKLARA SUNUMU: NETFLİX ÖRNEĞİ

2022

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLERDE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

8.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ANKSİYETE DUYARLILIĞI VE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

MADDE BAĞIMLISI TANISI ALMIŞ 18-25 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN DEPRESYON, BENLİK SAYGISI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ: MERSİN AMATEM ÖRNEĞİ

2022

ONLİNE EĞİTİMİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGILARI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2022

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

2022

ERGENLERDE ALGILANAN PSİKOLOJİK / DUYGUSAL İSTİSMARIN DUYGU DÜZENLEME İLE İLİŞKİSİ

2022

COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: OSMANİYE DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

2022

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ

2022

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE YASAL KORUNMA YOLLARI

2022

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ KIRILGAN NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

2022

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN, ANNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OLUMSUZ ÜST BİLİŞ DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ERTELEME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

48–66 AYLIK OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE DAVRANIŞ SORUNLARI VE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞI İLE ANKSİYETE DUYARLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2022

ERİŞKİN EPİLEPSİ HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

2022

İŞÇİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRILIĞININ İŞ KANUNU'NUN 25/I-a VE 25/II-ı MADDELERİ KAPSAMINDA HUKUKİ SONUÇLARI

2022

EBEVEYNLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇOCUKLARININ SOSYAL GÖRÜNÜŞLERİNE İLİŞKİN YANSIMASI

2022

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARDA ÖZNEL İYİ OLUŞ VE MÜKEMMELİYETÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

2022

COVID-19 PANDEMİSİ ÖNCESİNDE VE PANDEMİ SÜRECİNDE PEDİATRİ HEKİMLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2022

VUCA ORTAMINDA ÇALIŞANLARIN ÇEVİK LİDERLİK BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR SAHA ARAŞTIRMASI VE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

2022

ACADEMIC OPTIMISM AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AS PREDICTORS OF TURKISH EFL TEACHERS' SENSE OF SELF-EFFICACY

2022

COVİD-19 PANDEMİSİNDE UYGULANAN İLK KARANTİNA SÜRECİNİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARDAKİ OTİZM BELİRTİ ŞİDDETİNE ETKİSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

2022

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER MAĞDURİYETİ, SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLİŞKİSİ

2022

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN ANNE BABA TUTUMU VE SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2022

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SINAV KAYGISI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

2022

AFRİKA'DAKİ TÜRK DİASPORASININ TÜRK ULUSAL ÇIKARINA ETKİSİNİN TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2022

BİLİŞSEL KOÇLUK YAKLAŞIMININ ÖĞRETMENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2022

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2022

COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİĞİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

YATAĞA BAĞLI YAŞLILARA BAKIM VERENLERDE BAKIM VERME YÜKÜ, DEPRESYON DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ

2022

Investigating The Relationship Between Turkish EFL Teachers' Subjective Well-Being And Their Occupational Resilience in University Contexts

2022

MİGREN TİPİ BAŞ AĞRISI OLAN HASTALARIN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2022

ÇEVRE POLİTİKALARI EKSENİNDE BÖLGELER-ARASICILIK: AB VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

2022

YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

2022

ANNELERDE EBEVEYNLİK ROLÜNE İLİŞKİN KENDİLİK ALGISI VE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

2022

DİL ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI YETERLİLİK VE KÜLTÜREL UYGULAMALARINA İLİŞKİN İNANÇLARININ İNCELENMESİ

2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR, MİZAH TARZLARI VE PSİKOLOJİK UYUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ İLE STRES ALGILARI VE PSİKOPATOLOJİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2022

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARIN YAŞAM TATMİNİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ: SUNAR GRUP ÜZERİNE BİR İNCELEME

2022

SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE EL HİJYENİNİN ÖNEMİ

2022

PARÇALANMIŞ VE PARÇALANMAMIŞ AİLEYE SAHİP ERGENLERİN BAĞLANMA STİLLERİNİN VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

2022

OTONOM SİLAH SİSTEMLERİNİN YENİ NESİL SAVAŞ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

2022

TÜKETİCİLERİN YEŞİL HASTANE ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2022

HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE BAĞLAMINDA SOSYAL-DUYGUSAL YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

2022

HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

2022

PANDEMİDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI

2022

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ

2022

BOŞANMA DAVASININ MALİ SONUÇLARI

2022

OKUL ÖNCESİ ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLE REKABET STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK SERMAYENİN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2022

Self-efficacy Beliefs of English Foreign Language Teachers during Covid-19 Pandemic in Turkey

2022

COVİD-19 PANDEMİSİ BOYUNCA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL KİMLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

2022

THE ATTITUDES OF ENGLISH LANGUAGE LEARNERS' TOWARD FLIPPED CLASSROOM MODEL

2022

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA ALGILANAN ANA BABA TUTUMUNUN EMPATİ KURMA BECERİSİ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

TORUNUNA BAKIM VEREN BÜYÜK EBEVEYNLERİN YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

2022

YALIN YÖNETİM ANLAYIŞININ SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİSİ: ADANA İL SINIRLARI İÇİNDE BİR ARAŞTIRMA

2022

KAYSERİ İLİ SARIZ İLÇESİ HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

2022

Turkish EFL Teachers' Knowledge, Perceptions and Practices Regarding Social and Emotional Learning in Elementary, Secondary and High School Contexts

2022

 Exploring The Relationship Between Mindfulness and Learner Autonomy in EFL Context

2022

AİLE HUKUKUNDA VESAYET VE UYGULAMADA VESAYET DAVALARI

2022

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE ARSA PAYI SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

2022

PANDEMİ DÖNEMİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YALNIZLIK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE İLİŞKİSİ

2022

DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE OYUNCULARIN SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PUBG ÖRNEĞİ

2022

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLLERİNİN ZARARLARI İLE BU SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2022

DİJİTAL VERİ HIRSIZLIĞI

2022

HMK KAPSAMINDA İŞÇİLİK ALACAKLARINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI UYGULAMASI

2022

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİDE MUVAZAA

2022

SORUMLULUK SİGORTACISININ ZARAR GÖRENE İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2022

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARI İLE ÖZ-DUYARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

2022

ERGENLERDE SORUNLU İNTERNET KULLANIMI VE DİSOSİYATİF YAŞANTI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

GÜVENLİĞİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ: GELECEĞİN GÜVENLİĞİNDE ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER

2022

TÜRKİYE'DE SURİYELİ MÜLTECİLER KONUSUNUN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ: SİYASİ PARTİ SÖYLEMLERİNİN MERSİN'DE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİLER ÜZERİNDE ETKİLERİ

2022

TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL LİDERLİK MÜCADELESİNİN ANALİZİ

2022

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STRES YAŞANTILARI VE STRESLE BAŞETME STİLLERİ

2022

İŞSİZLİK SORUNU YAŞAYAN 23-30 YAŞ ARASI BİREYLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE KAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

2022

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRESİ VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN AKIŞ YAŞANTILARINA ETKİSİ

2022

TEK EBEVEYN ANNELERDE SOSYAL DESTEK ALGISI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN İNCELENMESİ

2022

ERGENLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OTOMATİK DÜŞÜNCELER VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2022

ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMLERİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN YERİ

2022

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL DIŞLANMA VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ; MERSİN İL ÖRNEĞİ