Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL SORUMLULUK ARAŞTIRMALARI  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

  1. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E, (2017), How Hotels use social media A Facebook example for Green key awarded hotels, 3rd International Annual conference on Business Research and Management practices in globalenvironment, 22-24 May 2017, California School of Management, Allient International University, San Diego. (Yard.Doç.Dr. Emel Yarımoğlu, Kurşunluoğlu ile)

  1. YOLAÇAN, Z. B., YASA, ÖZELTÜRKAY E, GULMEZ, M., (2016), “CSR in Turkish Science: A content analysis of Turkish dissertations on Corporate Social Responsibility (CSR)”, 7th International congress on CSR, Fraud and ethics, Bahcesehir University, Istanbul. (Özet bildiri).

  1. YASA ÖZELTÜRKAY E, BOZYİĞİT,S., GULMEZ,M., (2016), Analyzing College Students' Ethics Perceptıons : A Pilot Study At A Foundatıon University In Turkey, 15. International Marketing Trends Conferences, Venezia, Italy, January.19-22, 2016.

  1. YASA ÖZELTÜRKAY EDA, DOGAN SÜDAS HATICE (2015). Calculation of the University Student’s Ecological Footprint Size: A Pilot Research on Students Living in Adana. 2nd Biannual International Social Business (Tam metin bildiri)

  1. DOGAN SÜDAS HATICE, YASA ÖZELTÜRKAY EDA (2014). Analyzing the Thoughts of Ecological Footprints of University Students: A Preliminary Research on Turkish Students. 3. International Conference On Strategic Innovative Marketing, 175, 176-184., Doi: 10.1016/j.sbspro. 2015.01.1189 (Tam metin bildiri) (Atıf sayısı:1)

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE BAĞLI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK” KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN TEZLER.

Yüksek lisans tezleri:

Betül ALTAŞ (2017) “Consumers' ethical beliefs and consumers' attitudes towards business on ethical decision making: an empirical study among Turkish and german consumers” (Yard.Doç.Dr. Murat GÜLMEZ danışmanlığında), Çağ Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetim Yüksek Lisans Programı

Ebru YILDIZ (2017) “Kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarının sürdürebilirlik ile ilgili online iletişimi: Web sitelerinin içerik analizi(Yard.Doç.Dr. Murat GÜLMEZ danışmanlığında), Çağ Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetim Yüksek Lisans Programı.

Burak BAKAR (2016) “Yeşil satın alma davranışını etkileyen faktörler: Mersin ili PVC kapı pencere ve granit malzemeleri üzerine bir uygulama” (Yard.Doç.Dr. Murat GÜLMEZ danışmanlığında), Çağ Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetim Yüksek Lisans Programı.

Erdal ARAÇ (2014) “Paydaşların yeşil pazarlama uygulamalarına ilişkin algısı: Çimento sektörü örneği”(Yard.Doç.Dr. Murat GÜLMEZ danışmanlığında), Çağ Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetim Yüksek Lisans Programı.

Sema PUSAK (2014) “Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir araştırma; Şirketlerin periyodik yayınlanan kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının içerik analizi” (Yard.Doç.Dr. Murat GÜLMEZ danışmanlığında), Çağ Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetim Yüksek Lisans Programı.

Doktora tezi:

Saadet SAĞTAŞ (2017-Devam ediyor) “C2C E-Ticaret Uygulamalarında Etik Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler: Alıcı ve Satıcı Profilleri Üzerine Bir Araştırma”, (Prof.Dr. Ünal AY ve Yard.Doç.Dr. Murat GÜLMEZ danışmanlığında), Çağ Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora programı