Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurul Üyeleri;

Mrk. Müdür

Doç. Dr. Murat KOÇ

Mrk. Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Saadet SAĞTAŞ

Üye

Prof. Dr. Kahleddin İBRAHİMLİ
Üye Prof. Dr. Ali Engin OBA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞRU