Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurul Üyeleri;

Mrk. Müdür

Doç. Dr. Murat KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞRU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Saffet AKKAYA
Üye Öğr. Gör. Hasan Basri ÖZKAN
Üye Arş. Gör. Hasan GÖNDER