Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Mrk. Müdür

Doç. Dr. Murat KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞRU
Üye Arş. Gör. Hasan Basri ÖZKAN