Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak akademik süreçlerin desteklenmesi için uzaktan eğitime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, merkezimiz faaliyetlerini yürütmektedir. Uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde akademik birimler arasında senkronizasyon sağlanarak, yatay ve dikey planlamalar yapılmıştır.

Uzaktan eğitim çalışmalarındaki temel yaklaşımımız

  • Öğrenci merkezli,
  • Dönemsel hassasiyetleri önceleyen,
  • Kalite, akademik standart ve verimlilikten ödün vermeyen,
  • Şeffaf ve hesap verilebilir uygulamaların gündeme getirilmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda;

Uzaktan eğitim süreçlerinin tasarlanması için akademik personel görevlendirilmesi yapılmış ve bu personel yedeklenmiştir. Ayrıca, sınavlar; dijital ortamda online uygulamalar, tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu, proje yanında diğer dijital uygulamaların ÇUZEM altyapısından sağlanacak destekle yapılması sağlanmış, hesap verilebilirlik ve saydamlık yanında tüm işlemlerin kayıt altına alınması konularında dijital ve fiziki tedbirler alınarak öğrenci ve öğretim elemanlarının mağdur olmalarını önleyici ve hak kaybı yaşamalarını engelleyici tedbirler alınmıştır. Her bir fakülte ve müdürlüğün kendi akademik personelini ve öğrencilerini uygulama prensipleri ve karar alınmış konular doğrultusunda bilgilendirmesini temin ve tesis edecek iletişim kanalları oluşturulmuştur.