Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geçmiş Etkinlikler

6 Mart 2024: "Cinsiyet Eşitliği Önündeki Bariyerler" Konferansı

23 Kasım 2023: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri"

24 Mayıs 2023: "6284 Sayılı Kanun ve KADES Uygulaması" semineri.

11 Mayıs 2023: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulamasının Tanıtımı" semineri.

16.Mart 2023: "8 Mart'ın Ardından Kadın Olmak" oturumu.

26 Nisan 2022: Tarsus Belediyesi Günler Yüksek ( Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ve Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi ziyaretleri.

22 Mart 2022: "Kadın Sağlığına Dair Her Şey" oturumu.

16 Mart 2022: HUKAM işbirliği ile düzenlenen "Türk Ceza Hukukunda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın"                                        oturumu.

8 Mart 2022: Tarsus Belediyesi Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde "Kadın ve Girişimcilik" ve"Medeni Hukuk                            Bağlamında Kadın Hakları" oturumları. 

8 Mart 2022: "Toroslar'da Gülnar Hatun'un İzleri" oturumu.

8 Mart 2022: Dünya Kadınlar Günü Aile Hukukunda KadınKonferansı.

8 Mart 2022 "Kadın-Hayat-Hakikat" konulu fotoğraf yarışması. 

11 Ocak 2022: ADEO Kadın Eczacı Çalışma Grubu'nun işbirliği ile düzenlenen Kadın Hakları ve Şiddetle                                  Mücadele oturumu

30 Aralık 2021: Adalet Psikolojisi Dersi Kapsamında Disiplinler Arası Konferans

28 Aralık 2021: ELSA Adana ve ÇAĞKAM işbirliği ile düzenlenen "Çocuk İhmal ve İstismarına Disiplinler
                            Arası Bakış" Sempozyumu

9 Kasım 2021: Coffee Talks-4 "İş Dünyasında Kadın ve Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisi" Oturumu

3 Kasım 2021: Coffe Talks-3 "Bedenimizle İlişkimiz" Oturumu

27 Ekim 2021: Coffee Talks -2 " Sağlık Hukukunda Eşin Rızası" Oturumu

20 Ekim 2021: Coffee Talks-1 "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kadın" Oturumu

20 Mayıs 2021: "Women's Rights In Turkey At The Nexus Of Social Movements And International Law" Oturumu  

30 Nisan 2021: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Serisi -5 "Toplumsal Cinsiyet ve Regl" Oturumu

29 Nisan 2021: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Serisi - 4 "Okul Öncesi Dönemde Beden Algısı" Oturumu

28 Nisan 2021: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Serisi -3 " Mahremiyet" Oturumu

27 Nisan 2021: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Serisi - 2  "Israrlı Takip ( Stalking ) "  Oturumu

26 Nisan 2021: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Serisi -1 "6284 Sayılı Kanun Kapsamında Dilekçe Hakkı" Oturumu

21 Nisan 2021: "1980 Tarihli Uluslararası Aile İçi Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine air Lahey Sözleşmesi Kapsamında, Çocuğun Zarar
                            Görecek Olması Sebebiyle İadesinin Reddi" Oturumu

14 Nisan 2021: "Uluslararası Antlaşmalar Kapsamında; Çocuk Kaçırma Suçu ve İade Prosedürü" Oturumu

6 Nisan 2021: "18. Yüzyıldan Bugüne Kadın Hakları Mücadelesi ve Uluslararası Düzenlemeler Oturumu

5 Nisan 2021: "Türkiye ve ABD'de Kadın Avukat Olmak" Söyleşisi

22 Mart 2021: Mart Ayı Kadın Seminerleri Pazartesi Sohbetleri-4 "Girişimcilik ve Kadın" Oturumu

15 Mart 2021: Mart Ayı Kadın Seminerleri Pazartesi Sohbetleri-3 "Göç ve Kadın" Oturumu

8 Mart 2021: Mart Ayı Kadın Seminerleri Pazartesi Sohbetleri-2 "Pandemi ve Kadın" Oturumu

1 Mart 2021: Mart Ayı Kadın Seminerleri Pazartesi Sohbetleri-1  "Kadına Karşı Şiddet Bağlamında Cinsel Şiddet" Oturumu

17 Nisan 2018:  “Türk Medeni Hukukunda Kadın”  Konferansı,

8 Mart 2018:  Tarihten Bugüne Farklı Disiplinlerde Kadın Paneli

27 Kasım 2017: “Şiddetin Türleri ve Şiddet Mağdurlarının Hukuki Hakları” Paneli

27 Ekim 2017: “Toplumsal Cinsiyet” Semineri

10 Mart 2017: Türkiye’de Kadınların Hukuk Mücadelesi

9 Kasım 2017: Eğitimde Toplumsal Cinsiyet

1 Kasım 2017: Kapalı Hat Projesi: Şiddet Gösteren Erkek Profilleri